Saltrød Horror Show nr. 70

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 11/1992, side 80.


En amerikansk journalist har "laget" en lov om PCenes prisutvikling. Den lyder slik: "Den maskinen jeg ønsker meg koster til enhver tid rundt 40.000 kroner."

Jeg kan forsåvidt være enig. Julenissen bes herved om å gi meg en notisblokk-maskin med fargeskjerm, 486 DX prosessor, 120 MB harddisk og i hvertfall 4 MB hukommelse. Prisen på den jeg har mest lyst på lå i september på dette prisnivået (pr. postordre fra USA). Navnet er Toshiba 4400 DXC.

Prisene på skrivebordsmaskiner har imidlertid falt så kraftig, at "loven" må justeres. Bare hør her:

Jeg var ute etter en maskin av dagens teknologi til langtidstest og sendte en ønskeliste til noen norske leverandører. Den måtte ha en 486 DX prosessor, slik at tester ville vise hva det var å vinne på å gå over til en ny plattform. Den måtte ha 4MB hukommelse eller mer, minst 300 MB harddisk og Windows 3.1.

Jeg har nå fått låne en Tiki 486DX-33 (33 MHz) i to år. Den kom med Super-VGA fargeskjerm, 425 MB harddisk, 8 MB hukommelse og Windows. Listepris er kr. 23.461,- eks. mva.

Hvorfor Tiki? Det var flere grunner. Norske skoler satset for noen år siden på Tiki. De fikk en haug med sære maskiner som var ute av stand til å kjøre MS-DOS programvare. Spørsmålet er hvordan det står til med Tiki-Datas maskiner i 1992. Dessuten kunne det være morsomt å langtidsteste et produkt som er satt sammen i Norge.

486DX-33

La det være sagt med en gang at dette er et kraftig dyr. Vanen tro startet jeg med å sammeligne søketider i tekstfiler med hva jeg kunne oppnå på min optimaliserte Toshiba 5100:

Et søk med LOOKFOR gjennom 11.4 MB med tekst tok ett minutt på T5100. På Tikien gikk det unna på 18 sekunder. Det er en forskjell som kjennes. Testen ble foretatt før Tikien var optimalisert for maksimal hastighet.

Windows fikk opp farten. Hastigheten føles nå en tanke hurtigere enn når jeg kjører DOS-programmer på Olivetti M24. Store Windowsprogrammer, som Freelance Graphics, kommer endelig til sin rett.

For noen DOS-programmer går det rent for fort. CONFIG (i filen CONFIG20.COM) er ett av dem. Jeg bruker det for å veksle mellom forskjellige versjoner av AUTOEXEC.BAT og CONFIG.SYS. Noen ganger rekker ikke programmet å skrive ut filene. Jeg vurderer å bruke en "kjør ned hastigheten"-rutine for å løse problemet...

Backpack fra Micro Solutions i USA, som jeg bruker for sikkerhetskopiering til bånd (se nr. 9/92 s. 60), fikk også problemer. 20 prosent inne i jobben stoppet alt med feilmeldingen "General failure 187".

Leverandøren sa at det gikk for fort og ba meg prøve en udokumentert kommando for "slow write". Ved å taste inn følgende kommando før sikkerhetskopieringen begynte:

SET BPBACKUP=!

gikk sikkerhetskopieringen som en drøm.

Siste versjon av SYSCHK (ligger i filen SYSCHK23.EXE, 64KB, registrering US$20, se nr 4/92 s. 88) ga interessant informasjon om maskinens oppsett. Her er et utdrag:

 • DOS hukommelse 640KB, extended hukommelse 7168 KB, expanded hukommelse 640KB.
 • 2 serielle porter og en parallellport.
 • skjermoppsett: VESA VGA versjon 1.2.
 • ISA I/O bus.
 • BIOS fra Trident Microsystems Inc.
 • detaljer om den innebygde matematikk-koprosessoren,
 • systemets "throughput speed" ble målt til 92.7 MHz (tar hensyn til CPU hastighet og "wait states). Toshibaen kom til sammenligning inn på 23.7 MHz.

Fint program for hurtig å få oversikt over hva en maskin har og kan klare.

Skjermens hastighet

Windows-brukere vet at skjermens hastighet har betydning. Ved hjelp av programmet VGASPEED (i filen VGASPE.EXE, 18KB, US$5.00) testet jeg Tikiens skjerm og sammenlignet med VGA-skjermen til Olivetti M290. Her er nøkkeltallene:

  Testmoment       Tiki      M290
  ----------       ----      ---- 
  CPU TYPE        80486      80286 
  CPU SPEED        56 Mhz      9Mhz 
  VGA BUS TYPE      32-bit      8-bit 
  VGA SPEED        0.074 sec/frame 0.122 sec/frame 
              13.49 frame/sec 8.22 frame/sec 

CPU SPEED er et røfft estimat for den effektive klokkehastigheten til maskinen. VGA SPEED viser hvor lang tid det tar å oppdatere en hel skjerm fra RAM. Ifølge programmakeren vil et gjennomsnittlig VGA-kort greie 10 - 12 skjermbilder pr. sekund.

Konklusjonen er at Tikien er raskere enn gjennomsnittet, mens Olivettiens VGA-skjerm er en sinke. Ta med VGASPEED på diskett når du sammenligner VGA-kort i butikkene.

Maskinens oppsett

Tikien kom ferdig oppsatt med Windows 3.1 og MS-DOS 5.0. Jeg ønsket å veksle mellom forskjellige DOS-oppsett og Windows etter behov. Det var en fin anledning til å teste "The DOS 5.0 Configuration Expert System" (i filen DOS5CONF.EXE, 11KB, ).

Programmet stiller en rekke spørsmål om maskin- og programvare og gir deretter detaljerte forslag om hvilke kommandoer du trenger i hvilken rekkefølge i CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT.

Interessant program for et første oppsett av maskinen.

Sikkerhets-suksess

En ulykke kommer sjelden alene. Tordenvær tok Saltrød Horror Show. Heldigvis hadde jeg et gammelt Olivetti M24 apparat i huset. Det var stort sett bare å flytte hardisken over i den andre boksen og starte opp på nytt. Men likevel.

Du blir jo litt skjelven av slikt. Mens jeg skrudde og svettet på M24, startet jeg derfor med full sikkerhetskopiering av Toshiba 5100s harddisk til bånd.

Da jobben var ferdig, ville jeg bruke Disk Organizer (i filen DOG315.EXE, 54KB, jfr. nr. 11/91 s. 107) for å defragmentere disken. Det gjør jeg hver gang jeg har tatt sikkerhetskopier. DOG sørger for at diskens lese- og skrivehastighet til enhver tid er på topp.

Ikke vet jeg hva som gikk galt, men galt ble det. Da jeg brukte CHDSK på C-stasjonen etterpå, fikk jeg en masse stygge meldinger om kryss-lenkede filer og fire ødelagte kataloger.

Da skal jeg si at Backpack kom godt med! Først CHKDSK med /F for å rydde opp på disken. Ingen hensikt å skrive resultatet til filer. De fire ødelagte diskkatalogene ble fjernet i sin helhet. Deretter inn i Backpack, merke av de fire katalogene for "restore" og lagring på sine opprinnelige steder. Et kvarter senere var alt på plass igjen.

Puh! Snakker om flaks. Nå går det så det griner igjen.

Diger logisk harddisk

Apropos Disk Organizer, det er noe jeg ikke har fortalt om Tikien. Den var ferdig oppsatt med en C-stasjon på 425 MB!

Jeg tenkte et øyeblikk på å omformattere den til flere logiske stasjoner, men lot det være. Det kan være interessant å se hvordan det går med en så stor logisk disk i mine tester.

Hittil har det stort sett gått greitt. HDIR (i filen HDIR21.COM, 10KB), et program som gir en fargerik oversikt over filene i en gitt katalog, insisterer på at C-stasjonen har 27.7 MB ledig kapasitet. DOS CHKDSK oppgir tallet til 296 megabytes!

Nåvel. Det kan jeg leve med. Det er tross alt filoversikten som er det vesentlige. Likevel gjorde det meg spent på hvordan Disk Organizer (versjon 3.15) ville gjøre jobben. Det gikk imidlertid uten problemer.

Stavekontroll - amerikansk

Sharewareprogrammet ShareSpell er en perle. Det lar deg foreta stavekontroll av tekstfiler skrevet på amerikansk-engelsk.

Testen ble gjennomført på DOS-tekst skrevet med PC-WRITE. Jeg har testet det (overfladisk) på en WordPerfect fil. Resultatet ble bra, uten at jeg derved gir garantier.

Programmet fungerer akkurat som jeg kunne ønske meg det. Det eneste jeg ønsker i tillegg er å kunne flytte noen kommandoer til andre steder på tastaturet. Masse trykk på F8-tasten på et AT-tastatur er noe herk.

Du starter opp programmet fra DOS kommandolinje og starter kontrollen av den ønskede filen. Programmet går lynhurtig gjennom teksten og stopper når det finner et ord som det tror er feilstavet. I øverste halvdel av skjermen står teksten (med "feilen" nederst). Til høyre en liste med forslag til alternative ord.

Er ordet riktig, trykker du ESC-tasten for å søke videre. Vil du ajourføre ordlisten med ordet (den har i utgangspunktet over 112.000 ord), trykker du F8. Ett nytt tastetrykk og søket fortsetter. Meget nyttig om du har masse spesielle faguttrykk i teksten. Etter hvert som du trykker F8, blir programmet smartere og smartere.

Er ordet feil, plukker du ett fra forslagslisten og bekrefter erstatt med et linjeskift. Du kan evt. redigere feilordet manuelt.

På T5100 gikk ikke programmet så bra. Teksten i øverste vindu blir ikke korrekt. Mon tro om programmet er for hurtig for skjermen. På TIKI-maskinen går det som en drøm.

SS ligger i filen SS24B.EXE, 258KB, bidragsønske US$20 til Acropolis Software, P.O. Box 5037, Fair Oaks, CA 95628, UCA.

Tilføye filer

Min siste bok, "Ut i verden for egen skjerm", foreligger med en tekstfil for hvert kapittel. Fra tid til annen ønsker jeg å gjøre det hele om til en stor tekstfil. Det kan gjøres lett som bare det med COPY-kommandoen, men programmet Concat (i filen CONCAT19.EXE, 14KB, US$12) gjør det mer elegant.

Concat lar deg samle to eller flere filer sammen i en fil i den rekkefølgen du måtte ønske. Du kan føye dem til en og en av gangen eller som en gruppe sortert pr. filnavn, etternavn, dato, tid eller filstørrelse.

På tampen

Hent ned tekstfilen ANNOUNCE.MNT (4KB). Les og flir.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.