Saltrød Horror Show nr. 71

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 12/1992, side 68.


Invalid media or Track 0 bad

Etter omtalen av FDFORMAT i oktobernummeret, har det kommet flere forslag pr. elektronisk post:

"Bruk FORMAT A: /U i Dos 5.0 så formateres disketten etter gammel standard", skriver Per Meløy. Roy Willy Haug siterer DOS Programmers Reference håndboken, som foreslår å øke eller fjerne FILES= eller BUFFERS= verdiene i CONFIG.SYS filen og boote opp på ny.

I årenes løp har jeg erfart at evnen til å formatere varierer fra maskin til maskin. Jeg har kun testet forslagene over på Toshiba 5100. Dette var resultatet:

  • FORMAT A: /U ga ikke bedre resultat
  • Økning av FILES= og BUFFERS= verdiene i CONFIG.SYS ga vellykket formatering. Formatering etter oppstart av Back&Forth oppgavevekslerprogrammet gikk imidlertid ikke.

FDFORMAT er fremdeles den beste løsningen for formatering av disketter under Back&Forth (på denne spesielle maskinen).

Takk for tipsene!

Apropos formatering: hva med et effektivt lite resident program for formatering av disketter? CONFMT formaterer 1.44MB og 720KB, mens du gjør andre ting og tar bare ca. 11KB plass i RAM. (Filnavn: CONFMT.EXE, 11KB, bidragsønske US$15.00).

På Tiki 486-maskinen var det nesten ingen forsinkelse i andre programmer, som ble kjørt mens formateringen pågikk. Det gikk også som en drøm på Toshibaen, - bortsett fra når jeg vekslet over til en annen Back&Forth partisjon. Det er imidlertid i orden. Jeg hadde blitt forbauset om programmet hadde taklet en slik tilstand.

Til CONFMTs ros skal nevnes, at programmet ikke crashet ved en slik hardhendt behandling. Da jeg kom "tilbake" til den partisjonen formateringsprogrammet ble kjørt fra, fortsatte det jobben som om intet hadde hent. Flott program!

Noen hjelpeprogrammer

Stig Bjarte Samuelsen har laget et program for å endre filers attributter. Det er menystyrt, har tekster på norsk og er enkelt å bruke. Etter å ha tastet inn ønsket filnavn, spør programmet om filen kun skal kunne leses, skal være skjult, skal settes til "Arkiv" eller "System". Filnavn SBSATTR.EXE (6KB, gratis).

Problematiske tastetrykk

Å være notebook-bruker er ikke alltid like lett. Et problem som enkelte sliter med er tungvindt plassering av tastene HOME, , PgUp, PgDn, End, piltastene og de grå tastene for "*", "-" og "+".

Programmet KeySwap Jr. (i filen KEYSWAP.EXE, 19KB, bidragsønske US$10) kan være til hjelp. Det kan "flytte" disse tastene til en funksjonstast, slik at de blir lettere å bruke når du kjører et annet brukerprogram. Brukere av WordPerfect 5.1. kan f.eks. flytte om på F-tastene, slik at F12 blir lettere tilgjengelig. Det kan gjøres ved først å omdefinere F3 til F7 og deretter flytte F12 til F3.

Definisjonen kan slås på i batchfilen, du bruker for å starte WP. Dermed kan du også få den slått av når du er ferdig med å skrive. Definisjonen kan evt. også slås på ved hjelp av en linje i AUTOEXEC.BAT.

Svakheten med KeySwap Jr. er at du ikke kan gå den andre veien. Jeg ønsket f.eks. et program, som kunne flytte F10-tasten lengre ned mot kanten av tastaturet for bruk med stavekontrollprogrammet Gramatik. Alle trykkene på F10 gir meg nesten krampe i armen.

Det løser produsenten i KeySwap ("senior"). Programmet lar deg programmere en hvilket som helst funksjonstast eller Alt-tast kombinasjon til å gi fra seg en sekvens på opptil 16 tegn. KeySwap koster US$20 og er laget av Syscon, Incorporated, 96 Frederick St. Unit 60, Dracut, MA 01826, U.S.A.

KeySwap er ikke alene. Vi har tidligere omtalt alternativer som Powerkits Autopilot, oppgavevekslerprogrammet Back&Forth, Playback, PCED og andre.

Jakt på klisjéer

Sist gang fortalte jeg om arbeidet med å videreutvikle og oversette boken "Ut i verden for egen skjerm" til engelsk. Samtidig har jeg i de siste månedene skrevet en bok om barneprosjektet KIDLINK, også denne på engelsk.

Å skrive bøker på engelsk går stort sett greitt. Det har tross alt vært mitt daglige arbeidsspråk siden sent på 60-tallet. Likevel, språket skal jo helst være riktig og best mulig. Jeg bruker derfor en hærskare av kontrollverktøy:

De kommersielle programmene Gramatik og RightWriter for kontroll av grammatikk, stil, m.m. og ShareSpell (omtalt i sist nummer) for stavekontroll.

På CompuServe fant jeg sharewareprogrammet CLICHE (i filen CLICHE17.EXE, 202KB). Det kan være nyttig for å fange opp platte utsagn, f.eks. slike som vi har plukket opp fra cowboybøker.

I mitt tilfelle varslet programmet om bruk av uttrykk som "more or less", "unique", "weight in gold", "countless hours", "false alarm", "hidden agenda" og "movers and shakers". Det ligger til sammen 691 klisjéer i databasen.

Indekser for bøker og rapporter

Jeg har strevd mye med dette programmet. Det er derfor med noe tvil det omtales. PC-INDEX versjon 4.3 lager indekser over innholdet i bøker og rapporter. (I filen PCINDX.EXE, 274KB, bidragsønske US$51.00 inkl. bruksanvisning og porto fra Help Software, 16706 Bradley Court, Belton, MO 64012, U.S.A.)

Programmet har fine menyer, men de har hjulpet relativt lite. Bruksanvisningen hjelper heller ikke stort. Programmet er for tungt å bruke etter min smak.

PC-INDEX kan imidlertid lage en rask indeks over hver enkelt forekomst av hvert enkelt ord i et eller flere dokumenter. På Tiki 486 går det som en vind. På Olivetti M290 måtte jeg finne noe annet å gjøre, mens programmet arbeidet.

PC-INDEX kom til sin rett da jeg skulle skrive et vedlegg med definisjoner på spesielle ord og uttrykk som var brukt i boka om KIDLINK-prosjektet.

Først laget jeg en database over alle de 5,608 forskjellige ordene som var brukt i boka. Deretter ba jeg om en ordfrekvensliste med det kravet at et ord måtte forekomme tre ganger eller oftere for å komme med.

På noen minutter hadde jeg ble en alfabetisk sortert liste på ca. 1.500 ord med frekvensen oppgitt ved hvert enkelt. Det gikk som en lek å bla gjennom listen med LIST (med markering og kopiering til en arbeidsfil for senere bearbeiding).

Har du teksten i en stor WordPerfect-fil, kan PC-INDEX lage en index, som forteller på hvilken utskriftsside de enkelte ordene befinner seg. Det kan eliminere alle forekomster av de 1,000 mest vanlige ordene i det engelske språk. (Gjelder også tekst laget med MS Word 5.0, Multimate, Wordstar eller en Postscript fil laget av MS Windows 3.0).

Jeg har hatt dårlig erfaring med å lage en indeks over "phrases" (setninger eller uttrykk). La det ikke dermed være sagt at det ikke kan gjøres. Jeg måtte imidlertid gi opp etter et par dagers arbeide.

Programmet kan indeksere norsk tekst, - med en begrensning. Ord som begynner på Æ, Ø og Å blir ikke tatt med. Ord som inneholder ø, å og æ er problemløst (om maskinen er innstilt på norsk).

Programmet har også andre interessante egenskaper, men det tar dessverre uforholdsmessig mye tid å utnytte dem. Forhåpentligvis er noe av dette løst i senere versjoner av programmet.

Diverse for Windows

Hjelpeprogrammet Shoot tar bilder av skjermen mens du kjører Windows programmer. Du klargjør "kameraet", beveger musen til øvre venstre hjørne av området du vil ta bilde av, drar musa til nedre venstre hjørne og slipper musknappen. Bildet lagres i Windows Utklippstavle og kan derfra overføres til andre programmer. (Shoot ligger i filen SHOOT12.EXE, er 16KB stort og gratis.)

Gå inn i Paintbrush, velg "Rediger", "LIM inn", og bildet kommer inn fra Utklippstavlen. Du kan nå lagre det i PCX eller BMP-format eller noe annet. Jeg tok et bilde, mens jeg spilte rørleggerspillet PIPE. Jeg lagret det som .PCX-fil for bruk til denne artikkelen.

Resultatet ble overraskende dårlig. Bildet mistet flere farger (se fig. 1). Windows 3.1s Paintbrush greidde ikke jobben.

Løsningen var å lagre Paintbrush-bildet i .BMP-format, lese det inn i Paint Shop Pro (se nr. 6/92 s. 80) for konvertering til .PCXformat. Resultatet er gjengitt i figur 2.

Rørleggerspillet heter "Pipe Dreams" på engelsk. Rørdeler kommer fra taket i "kanalen" til venstre (under "File"). Du må bygge ut ledningsnettet så hurtig som mulig, slik at en rød væske (som sakte kommer nærmere og nærmere) kan flyte gjennom rørene.

På bildet kommer væsken fra en kilde bak resultatsrapporten. Det er avmerket med rødt. Spillet stoppet da væsken nådde øverste høyre grønne blokk. (Programmet ligger i filen PIPE.EXE, 21KB, gratis).

Windows-tips på tampen

Stadig går jeg ut i DOS, når jeg kjører Windows. Jeg gjør det fra "Hovedgruppe" (Main) ved å klikke på ikonet "MS-DOS-ledetekst" (DOS Prompt). Jeg gjør det for å kunne å kjøre DOS-programmer.

Problemet er å vite om du fremdeles er inne i Windows. Slik at du ikke uforvarende slår av maskinen, mister en masse data og ender opp med "lost clusters" og det som verre er.

Løsningen er enkel. Legg følgende kommando inn i AUTOEXEC.BAT:

SET WINPMT=Tast EXIT for å gå tilbake til Windows$_$p$g

Når du nå går ut i DOS fra Windows, får du følgende klarmelding:

Tast EXIT for å gå tilbake til Windows
C:\WINDOWS>

Anbefales!Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.