Saltrød Horror Show nr. 72

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 1/1993, side 61.


I nr. 11/92 brakte vi de første testresultatene for TIKI 486DX-maskinen. Jeg skrev bl.a. "For noen DOS-programmer går det rent for fort. CONFIG (i filen CONFIG20.COM) er ett av dem."

Truls Meland la prompte inn en melding i IBMPC-konferansen på Saltrød Horror Show med følgende innhold (redigert):

Odd. Du er antakelig lurt av cacheprogrammet SmartDrv. Det har standardinstillingen "skrive hurtigbuffer". Konsekvensen er at når CPU vil skrive et stykke informasjon på disken, blir informasjonen i stedet fanget opp av SmartDrv for mellomlagring i hukommelsen. SmartDrv gir bekreftelse tilbake til CPU om at informasjonen er lagret (hvilket er løgn), og begynner å vente på ledig tid for å kunne lagre dataene på disk. Før SmartDrv kan fullføre jobben, har imidlertid CONFIG bedt CPU om å starte opp maskinen på nytt. Jobben blir derfor aldri utført og dataene går tapt.

Truls foreslo bruk av variablen /C og hevdet at Windows-programmet SMARTDRV.EXE er hurtigere enn DOS 5.0s SMARTDRV.SYS. Nå bruker jeg derfor følgende kommando i AUTOEXEC.BAT:

C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 2048 0

Batchfilen starter opp CONFIG inneholder to linjer:

c:\windows\smartdrv /C
c:\util\conf /l

Jeg kjører med andre ord SmartDrv med "skrive hurtigbuffer" PÅ inntil jeg kjører CONFIG. Innstillingen slås AV før jeg endrer innstilling av maskinen. Fungerer bra. Takk Truls!

Endre katalog

Det er noen typer programmer det er mange av og som jeg derfor ofte ikke orker teste. Endre diskkatalog-programmer er blant disse.

På Toshiba 5100 har jeg greidd meg bra med CED synonymet "g" i lang tid. Omskrevet til DOS 5.0 makro ser det slik ut:

doskey g=for %x in (\ $1 $2 $3 $4) do cd %x

Tast "g test" til å flytte til underkatalogen "test" eller "g test pack" for å gå til \TEST\PACK.

Kommandoen har imidlertid noen klare svakheter:

  • Det kan bli mye tasting for å komme til kataloger som ligger langt nede i "treet". Dette er spesielt et problem på Tiki 486 maskinen, som har en C-stasjon på 425MB og (for tiden) 164 katalognavn.
  • Den virker bare på en diskstasjon av gangen (med mindre DOSKEY-definisjonen utvides). Stasjonsnavnet må med på en eller annen måte.
  • "g" reagerer ikke på feiltasting ved å gi meg det "mest sannsynlige katalognavnet". Jeg må forsøke en gang til.

Gratisprogrammet ACD er en utrolig mye bedre løsning. La meg forklare med noen eksempler:

Du vil til katalogen "FONT" og taster ACD FONT for å komme dit. Finnes det bare en katalog, kommer du dit direkte.

Men hva om katalogen heter FONTS (med S til slutt) og du har to av dem? Da får du et vindu på skjermen og en liste med alternativer. Alternativ 1 er c:\pedprog\harepus\dyr\fonts. Trykk Enter for å gå dit. Trykk pil ned og deretter Enter for å komme til det andre alternativet, c:\pedprog\harepus\metawndo\fonts.

Når du har vinduet på skjermen, kan du bl.a. kjøre et eksternt program (f.eks. et sikkerhetskopieringsprogram), lage en ny katalog, døpe om en katalog (f.eks. for å unngå valgmulighetene og komme direkte til FONTS neste gang), skrive valgene til skriver eller en fil og fjerne en katalog (DOS RMDIR-kommando).

Programmet ligger i filen ACD210.EXE (54KB, gratis)

Konflikt med QUICKCRT.COM

Da jeg kjørte ACD på Toshiba 5100, gikk maskinen i stå hver gang valgmenyen kom på skjermen. Jeg fant raskt ut at ACD ikke ville ha noe å gjøre med et resident program. QUICKCRT.COM var synderen.

QUICKCRT (6KB, US$15) er et flott program. Det øker hastigheten på skjermen betraktelig og reduserer pip og lyder til en brøkdel av hva DOS vil. Jeg ønsket funksjonaliteten, men ikke konflikten med ACD.

Jeg sende et elektronisk brev til forfatteren, Arjen Merckens i Nederland. Han anbefalte meg å bruke NNANSI. Da jeg ikke hadde dette programmet, hentet jeg THEFAST (i filen THEFST.EXE, 4KB, US$10) fra CompuServe.

THEFAST sørger for at skjermfremvisningen går raskere (ved å gi Bios høyere hastighet). Intet annet. De fleste andre verktøy gjør mye i tillegg, og dette kan gå ut over kompatibiliteten.

Skjermhastigheten ble bra uten at ACD gikk i vranglås. Det eneste jeg mistet var kortere "pip" fra maskinen. Det er ønskelig i forbindelse med en datakommunikasjonsanvendelse.

Løsningen ble at jeg nå bruker begge programmene på Toshiba 5100. Det generelle oppsettet er med THEFAST. I partisjon 1 under oppgavevekslerprogrammet Back&Forth (i B&F1OF3.EXE, B&F2OF3.EXE og B&F3OF3.EXE) bruker jeg QUICKCRT ved datakommunikasjon.

Dette løses av batchfilen som starter kommunikasjonsprogrammet med følgende to kommandoer:

c:\system\thefast /k
c:\system\quickcrt /f

Den første annullerer THEFAST. Den andre starter opp QUICKCRT i hurtigmodus. Når jeg går ut av kommunikasjonsprogrammet, skrur jeg av QUICKCRT og starter THEFAST. Fungerer bra.

ACD og LOOKFOR

ACD ga blod på tann. Hva om jeg kunne kombinere det med LOOKFOR (i filen LOOKFO38.COM, 17KB, se bl.a. nr. 2/92 s. 82)? En svakhet med LOOKFOR er at det ikke vil ta lange pathnavn fra kommandolinjen. Kommandoen

lookfor søkeord in c:\pedprog\harepus\metawndo\fonts

fører ingensteds hen. Du må ned i FONTS for å søke.

Intet problem. CED synonymet "LF" kaller nå opp batchfilen LOOKG.BAT, som har følgende innhold:

echo off
REM linjen under gir deg en kort rettledning om du
REM kun taster "lf"
if (%1)==() goto help
REM RET ligger i RETURN.EXE. Jfr. nr. 5/92 s. 104
REM Bringer meg tilbake til utgangspunktet etter jobben.
c:\system\ret 1
c:\system\acd %1
c:\util\lookfor %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 in %2
c:\system\ret
:help
echo lg katalognavn filnavnkode string1 string2 string3 etc.

Bruken er enkel. For et søk i filen FONTS.DOC, som ligger i c:\pedprog\harepus\metawndo\fonts, kan jeg nå taste

lg fonts fonts.doc søkeord1 søkeord2 etc.

Er det flere underkataloger kalt FONTS, lar ACD meg velge. Lynhurtig. Fungerer bra.

Søking ett eller annet sted på disken

Dermed var jeg i gang. Hva om jeg ikke vet hvor filen ligger lagret? Hva med å kombinere Lookfor med FF (i filen FF211.EXE, 15KB, se bl.a. nr. 3/92 s. 110)?

Resultatet ble synonymet "lf" og batchfilen LOOKF.BAT:

echo off
if (%1)==() goto help
c:\system\ret 1
c:\system\ff %1 /j /e
c:\util\lookfor %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 in %1
c:\system\ret
:help
echo lf filnavnkode string1 string2 string3 etc.

La meg igjen forklare med et eksempel: Jeg ønsket å søke etter ordene "environment variable" i QMODEM.DOC, men visste ikke hvor filen lå lagret. Dessuten kunne for den saks skyld filnavnet være QMODEM42.DOC eller noe annet. Jeg tastet:

lf qmodem*.doc environment variable

RET merker seg hvor jeg var, da kommandoen ble gitt. FF finner frem til QMODEM.DOC og spør om jeg vil "ned i" denne katalogen. /J-parameteren sørger for det. /E-parameteren brukes for å få FF til å søke gjennom hele disken på tvers av logiske harddiskoppdelinger.

Når FF finner en fil som tilfredsstiller QMODEM*.DOC, spør det: "Vil du ned i denne katalogen". Svarer du nei, fortsetter søket etter riktig filnavn. I motsatt fall overtar LOOKFOR og søker etter ordene "environment variable". RET bringer meg tilbake der jeg var, når LOOKFOR er ferdig. Anbefales!

Verdensklokka

Gunnar Richwell på Sande har laget Timezone (i filen TIMEZON2.EXE, 8KB, bidrag US$19). Det er gir en oversikt over hva tiden er rundt om i verden. Start opp programmet, trykk på F3 og F4 for å få den blå linjen over Oslo og du har lokale klokkeslett for hele verden på skjermen. Morsomt og potensielt nyttig.

Programmet har en alvorlig svakhet: det mangler GMT (Greenwich Mean Time). Det er en stor fordel å bruke GMT, når man koordinerer prosjekter internasjonalt. Sommer- og vintertider varierer fra land til land. Å bruke lokal tid som holdepunkt kan få katastrofale følger.

Jeg har ikke kontrollert om Gunnars forutsetninger om sommer- og vintertid er korrekte. Vær skeptisk inntil det motsatte er bevist.

"Jeg er ute til lunch"

Gunnar har også laget en morsom liten greie, som du kan kjøre på PCen din mens du er til lunch. Teksten "Jeg er ute til lunch" glir over skjermen (høyre mot venstre) til du er tilbake og kan trykke ESC. Det er enkelt å legge inn annen tekst.

Filnavn PC-BBS.EXE, 4KB). Morsom.

Månedens spill

"Hugo II, Whodunit?" er et kriminalspill med et "spøkelsesslott" som kulisse. Når jeg skriver kulisse, mener jeg det. Programmet har bra 3-D grafikk for EGA og VGA fargeskjerm.

Spillet ligger i filen HUGO2--@.EXE (329KB, bidragsønske US$24). Du trenger ca. 1 megabyte ledig plass på disken/disketten (men hverken mus eller Windows).

Noen lurer kanskje på hvorfor betale US$24 for programmet. Her er en i tillegg til de vanlige årsakene: Registrering vil gi deg leverandørens tips om hvordan å få mest ut av spillet.

Stalltips: Føler du at dine engelskkunnskaper er en begrensning, foreslår jeg at du begynner med en titt på innholdet i HUGO.EXE. Bruk titteprogrammet LIST (i filen LIST77.EXE). Tast W for maksimal linjelengde 80 tegn, og deretter "fhouse" etterfulgt av Enter. LIST finner og lar deg lese en oversikt over ord som brukes i og ligger innebygget i programmet.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.