Saltrød Horror Show nr. 74

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 4/1993, side 76.


LOOKFOR og komma

Søkeprogrammet LOOKFOR (i filen LOOKFO38.COM, 17KB, se bl.a. nr. 2/92 s. 82) har vi omtalt mange ganger tidligere. En erfaring tidligere denne uken gjør det nødvendig med en kommentar.

Jeg skulle søke etter ordet "TAPCIS" i manuskriptet til boken "Ut i verden fra egen skjerm" og fikk færre tilslag enn jeg hadde regnet med. Problemet lå i LOOKFORs "setup table".

Denne oversettingstabellen er svært viktig, da den påvirker hvordan LOOKFOR søker (ikke hvordan ting vises frem!). Norske brukere vil f.eks. bruke den for å gjøre det mulig å søke etter ord som inneholder æ, ø og å. I min versjonen hadde jeg angitt at "," (komma) skulle "endres til" ",", dvs. at komma skulle tas hensyn til. Konsekvensen var at programmet fant ord som "TAPCIS ", men ikke ordet "TAPCIS," (dvs. ordet etterfulgt av et komma).

Følgende standardinnstilling av LOOKFOR-tabellen er antakelig hensiktsmessig for de fleste norske brukere: Sørg for at æ, ø og å er korrekt oversatt. La spesialtegn som ",", ".", ":", ";", "(", ")", etc. være "nullet ut". Foreta midlertidige endringer (uten å lagre dem) når du trenger andre innstillinger.

Eksempel: Du vet at et bestemt årstall er angitt i parantes i teksten, men ikke vet hva det er (bortsett fra at det er dette århundret). Ved midlertid å definere "(" som "(" kan du søke på "(19" for å finne (1918) eller hva årstallet nå er.

FF og lange katalognavn

DOS 5.0s DIR kommando er kraftig, men den slår ikke FF (i filen FF211.EXE, 15KB, se bl.a. nr. 3/92 s. 110). Men det er rart med programmer, man har brukt lenge. Skjer det en endring i hvordan ting ligger på disken, glemmer man rent det som står med liten skrift i dokumentasjonen.

På mine disker har jeg begynt å bruke lengre katalognavn, som KIDSHOW.E, KIDPLAN.SCI og NOV.92. FF nektet imidlertid å lete i disse katalogene. Tricket var å legge bruke parameteren /N inn i kommandolinjen. Dermed søker FF over alt.

Omregning av engelske mål

I nr. 6/7-90 (s. 128) testet jeg CONVERT.COM, et program som konverterer fra amerikanske og engelske målenheter til metriske og tilbake. Det er nå erstattet med et annet program med samme navn (i filen CONV_ERT.COM, 74KB, bidragsønske GBP 10. Kan lastes ned fra SHS på tlf. 041-31378).

CONVERT håndterer flatemål, vinkler, tetthet (bl.a. fra ounces/cu.inch til gram/kubikkcm og gram/liter), energi (bl.a. fra kilowatt hours til joules, kg metres, kalorier og ergs), forbruk av brennstoff (f.eks. miles per gallon til km per litre og litres/100 km), fløderate, lengde, kraft (watt, kilowatt, btu/sec, horse-power, calorier og kg m/sec), trykk (og stress), hastighet, temperatur, volum (kapasitet) og vekt (masse).

Programmet er menystyrt og langt enklere å bruke enn det forrige jeg testet.

Pedagogisk spill

Når du leser dette, er min yngste datter blitt 15 år gammel og går på ungdomsskolen. Av valgspråk har hun tysk. Har du lært språket, vet du hva det krever av glose- og gramatikklesing. Det kan være en pine, om du da ikke kan få litt hjelp av et spill ...

Wunder (i filen WUNDER.EXE, 119KB, registrering US$ 15.00) er en samling spill for barn i 3 - 10 års alderen. Mens jeg skriver dette har imidlertid Karina holdt på en halvtime. Voksne kan ha glede av Wunder ved læring av fremmede språk og bruk av tastaturet.

Hun hoppet over de enkleste oppgavene. For de yngste dreier det seg om ting, tall, alfabetet, ord og former. For de eldre fenger språk mere (engelsk, tysk, fransk og spansk).

I spill nummer en blir de yngste bedt om å merke av gjenstander som er identiske blant fire fremviste. Spill nummer to er det motsatte. Spilleren skal velge gjenstander som er ulike de øvrige.

I spill tre blir du bedt om å stave navnet på den fremviste gjenstanden. De yngste vil se på skjermen for å få vite hvordan det gjøres. Karina gjorde det imidlertid til en språkøvelse ved å taste inn svarene uten å se på "tipsene".

I spill tre får du deler av en figurs navn og skal fullføre. Ved et bilde av en giraff, sto det f.eks. "g-r-f-e". I spill 5 skal du velge riktig ord til den fremviste gjenstanden. Wunder krever en EGA eller VGA fargeskjerm.

Vindusrydding

Sist omtalte jeg UNINST.EXE, et program som automatisk kan fjerne Windows-programmer, datafiler og uønskede kataloger når du ikke ønsker dem lengre. Programmet virker greitt, men jeg synes det er vanskelig å huske hvordan det brukes fra gang til gang.

Text Watch er et interessant alternativ (i filen TW110.EXE, 69KB, registrering US$30.00). Du kan bake det inn i din Windows oppstartsfil og ta det derfra.

TW fjerner ikke programmer. Det overvåker endringer i dine *.INI filer. En historikk over alle endringer blir oppbevart i en separat fil og kan brukes for å "stille klokken tilbake" senere ved hjelp av et medfølgende program.

TW løser ikke alle problemer. Det egner seg bra ved enkle installasjoner, dvs. der hvor du selv fritt kan bestemme hvor et programs filer skal ligge lagret. Med TW blir det enklere å fjerne programmer, når du ikke ønsker å ha dem på disken lengre:

  1. Gå ned i katalogen hvor programmets filer ligger og slett dem (f.eks. med DEL-kommandoen).
  2. Start opp TWE.EXE (redigeringsprogrammet) og studer endringshistorikken. På bakgrunn av denne kan du foreta dine egne endringer i filen eller la TWE rekonstruere fra ett gitt tidspunkt.

UNINST.EXE egner seg der hvor et installasjonsprogram gjør jobben for deg og du har liten eller ingen kontroll med hvor filer blir lagret, hvilke kataloger som evt. blir etablert, etc. - Det er heldigvis de færreste.

Min batchfil for oppstart av Windows ser nå slik ut (noe forenklet, men med noen "tricks"):

c:\system\ret 1
REM RET ligger i RETURN.EXE. Jfr. nr. 5/92 s. 104
REM Den sørger for retur til der jeg var da
REM Windows ble startet
cd \windows
path=c:\windows;c:\windows\tw
REM TW.EXE ligger i c:\windows\tw
set temp=d:\temp
\windows\tw\tw *.ini
REM Overvåking av alle *.INI filer starter her
win :
\windows\tw\tw *.ini /s>d:ut
REM /s=Vis endringer i *.INI-filer. Resultatet omdirigeres
REM fra skjermen til filen D:UT
d:\list d:ut
REM Filen D:UT leses med LIST
c:\system\ret
REM Tilbake til utgangspunktet (se over).
path=

Som en bonus inneholder TW110.EXE filen WIN.HLP, m.m. Den har en fin oversikt over noen av opsjonene i WIN.INI.

Windows "statistikk"

Statline er et lite hjelpeprogram for Windows 3.x. Det gir deg modus, dag, dato, tid og mengde fri hukommelse nederst på skjermen. Du kan bruke programmet for å starte andre Windows-programmer, få adgang til en liten notisblokk, gå hurtig(ere) ut av Windows og til å slette filer.

Programmet ligger i filen STAT30.EXE (46KB stort. Registrering koster US$ 10.00.) Morsom liten greie.

Gjenvinning av tapte farger i MS Windows

I nr. 12-92 s. 68 rapporterte jeg om vanskeligheter med å lese ett 8 fargers bilde inn i Paintbrush. Jeg skrev: "Resultatet ble overraskende dårlig. Bildet mistet flere farger. Windows 3.1s Paintbrush greidde ikke jobben."

Nå kjenner jeg årsaken og har løsningen. Først: Det omtalte bildet var laget på en Apple II. Problemet er at det ikke helt er samspill mellom fargeskalaen (kodene) på denne maskinen og en PC (les: MS Windows). Paintbrush oppdager at inputfilen hadde 16 farger, men greier ikke å tolke alle fargekodene korrekt.

Løsningen er enkel, om du har skjerm til det. Det som skal til er å sette MS Windows opp med 256 farger. Da går alt som det skal.

Kjemi

Ikke er jeg noen kløpper i kjemi, men programmet Periodic (i filen PT200.EXE, 466KB, registrering US$15.00) ser interessant ut. Det er et oppslagsprogram som lar deg få informasjon om kjemiske elementer ved å peke på elementets kode i en tabell. Programmet krever Windows versjon 3.1.

Installasjonen endret PROGMAN.INI og la en ny .INI-fil på disken. Ved hjelp av Text Watch var det enkelt å sette PROGMAN.INI tilbake til sin opprinnelige form. Den nye .INI filen bare slettet jeg.

Spill for Windows

Ikke synes nå jeg det er noe, men denne enarmede banditten i filen WINSLOT.EXE (28KB, bidragsønske US$5.00) kan kanskje fenge noen barn i 4 til 5 års alderen.

Da synes jeg WINTREK (i filen WINTREK.EXE, 552KB, registrering US$25 inkl. frakt) er mer tiltalende. Du trenger Windows 3.1, mus, VGA skjerm med minimum 16 farger og ca. 950KB ledig diskplass. Det kjøres fra Programbehandling ved hjelp av Kjør..-kommandoen.

Målet er å finne alle fremmede ("aliens") og ødelegge dem. Du har flere våpen og driftssystemer til hjelp. Med Photon-torpedoer og Faseregulatorene (Phasers) ødelegger du fienden. Romskipet navigeres lettvindt omkring i verdensrommet fra et eget navigeringspanel.

WINTREK er komplisert og bruksanvisningen får du først når du har registrert deg som bruker. I mellomtiden må du forsøke deg frem så godt det lar seg gjøre.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.