Saltrød Horror Show nr. 75

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 5/1993, side 62.


Personlig planlegging under Windows

Personlige planleggingsprogrammer og MS Windows passer godt sammen, og spesielt om PCen er en hurtig notisbokmaskin.

Det fine med Windows er at du kan åpne planleggingsprogrammet og la det vente i "bakgrunnen". Et klikk på ikonet og du er klar til å taste inn nye avtaler og momenter. Forutsetningen er at du stort sett befinner deg i Windows-verdenen. Må du starte Windows først, synes noen med meg det tar upraktisk lang tid.

Mange trenger lettvint adgang til planene hele tiden - og ikke bare når de sitter på kontoret. For dem blir nytten av planene svært begrenset om de ikke kan bringe dem med seg. En lett notisblokkmaskin vil ofte være en nødvendighet. Aller helst skal den ha "autoresume"-modus. Slik at du kan komme direkte inn i planleggingsprogrammet når du slår på strømmen (uten å måtte gå via AUTOEXEC.BAT osv.)

ToDoWin (i filen TODO_102.EXE, 61KB, US$25) er et lite enkelt program for å hjelpe deg med å holde oversikt over hva du akter å gjøre. Her overlesses du ikke med et tonn med mindre interessante egenskaper. For pragmatikeren. Inneholder kun det vesentlige.

Hver gang du kjører ToDoWin, får du en liste over ting som skal gjøres sortert pr. dato og prioritet. Oppgaver kan gis prioriteter fra 1 - 99. Det som står på toppen av listen skal gjøres i dag (eller tidligere). Enkel ajourføring.

Alternativet Above & Beyond er et "Filofax"-system under Windows og skryter av at det er "verdens mest avanserte tidsstyringssystem". Det er i hvertfall fullt av egenskaper...

Systemet har bl.a. kalender, alarmer, oppgavetidsstyrer ("event timer"), oversikt over uke eller måned. Du kan koordinere arbeide i en arbeidsgruppe via lokalnett, prioritere oppgaver og kontrollere status uten å avbryte pågående arbeide.

Programmet ligger i filen A&B21.EXE (333KB, registrering for en enkelt bruker US$149.00).

Almanac (i filen ALM30G.EXE, 359KB, US$49.95 + $4.00 i frakt) ligger midt mellom ToDoWin og Above & Beyond i egenskaper. Det er et omfattende planleggingsprogram med dagsplan, månedsplan, årsoversikt, notisblokk, alarmklokke og masse annet av det til faget tilhørende. (Ikke for arbeidsgrupper.)

Nåvel. Til tross for alt dette flotte, holder jeg meg til et gammelt DOS-system: The Resident - TaskManager (i filen RTM211.EXE, 140KB, registrering US$30.00). Det tilfredsstiller mine behov. (Se nr. 7/8 91 s. 97).

Etter testingen

Almanac (og Above & Beyond installeres ved hjelp av et eget SETUP-program og endrer diverse Windows .INI-filer i prosessen. Kjør derfor Text Watch først (omtalt i sist nummer. I filen TW110.EXE).

Om du f.eks. ikke ønsker å bruke Almanac etter å ha testet det, går du frem på følgende måte:

  1. Bruk TWE (i Text Watch). Velg "View/Create/Edit File", trykk Enter for å få en liste over .INI-filer. Inspiser filene (marker og trykk Enter). Når innholdet står på skjermen, trykk F9 (History). Bla ned til den "Date of Change" som gjelder Almanac og trykk F10 (Restore from Point). Når det er gjort, lagrer du den korrigerte .INI-filen. Gjør det samme for alle relevante .INI-filer.
  2. Deretter må Almanac-ikonet fjernes fra Windows. Marker ikonet, velg Fil fra Programbehandling og deretter Slett. Dermed er ikonet borte.
  3. Slett Almanac-filene. Det var det.

Er Windows-musa for vanskelig å se?

Er svaret ja, bruk Meta-Mouse (i filen MMOUS13.EXE, 20KB, US$ 12). Du kan få markøren til å blinke (i ulike hastigheter), vokse i størrelse, forandre utseende (også dynamisk) - og ikke minst farge.

Instillingen "Oh Wow" er spesielt morsom. Markøren får ulik farge i forskjellige deler av skjermbildet. Du kan velge mellom flere markørtyper for bruk med forskjellige anvendelser: kors, pekende fingre, piler, punkter, gjennomsiktig pil, m.m.

Vil du installere programmet for automatisk oppstart hver gang du starter Windows, gjør følgende: Kopier programmet til ønsket katalog. Marker ikonet for "Oppstart". Klikk på Programbehandling, Fil, Ny, Programobjekt og installer Meta-Mouse. Neste gang du starter opp Windows, er den nye markøren på plass.

Morsom! Hvorfor har ikke Microsoft tenkt på dette?

DOS kommandolinje i Windows 3.1

Synes du bruk av mus og menyer i MS Windows er for tregt? Lengter du etter DOS kommandolinje? Ønsker du å kunne kjøre Windowsprogrammer ved å taste inn deres navn fremfor å lete etter et ikon å klikke på? Ønsker du å kunne kjøre DOS programmer uten at det krever så mye av PCens hukommelsen?

WinCLI er en kommandolinjeoversetter for Windows 3. Programmet lar deg gjøre det meste av hva du kan gjøre når du er ute ved DOS kommandoforespørsel (presentert av DOS COMMAND.COM). Det har bl.a. kommandolinjehistorikk og linjeeditering med markøren. Du kan vise kataloger, lage underkataloger, døpe om, slette, flytte og kopiere filer.

Du kan lage en kommandoforespørsel som i tillegg til stasjon og sti bl.a. gir deg tilgjengelig hukommelse. WinCLI har også aliases, dvs. makros a la Doskey i MS-DOS 5.0. Du er imidlertid ikke ved DOS kommandolinje. Forsøk på f.eks. å kjøre residente programmer som du har startet opp "der ute" er derfor forgjeves. (Filen heter WINCLI.EXE, 63 KB, registrering USD$36.00)

Forstørrelsesglass for Windows

Et av problemene med SuverVGA instillinger er at teksten på skjermen kan bli svært liten for noen og enhver. Av den grunn har jeg normalt MS Windows innstilt på VGA.

LENS (i filen LENS102.EXE, 8KB, US$8.00) forstørrer et område av skjermen rundt musmarkøren. Du kan få programmet til å følge med tekstmarkøren i tekstprogrammer (f.eks. i Notepad). Kanskje det kan være til hjelp?

Tilpasning av skjerm under Windows

CRT-A-T består av fem oppsetts- og tre testskjermer som kan brukes for å teste og vurdere din PCs "CRT" (skjerm) mens maskinen kjører med et Windows grafisk grensesnitt. Last ned CRTAT101.EXE, 46KB, gratis).

Programmet foretar ikke evt. justering av skjermen. Måten dette gjøres på varierer fra produkt til produkt. Henvend deg til din skjermleverandør for informasjon om hvordan det skal gjøres med din skjerm.

For å kunne kjøre CRTAT (og for den saks skyld en rekke andre Windows programmer) må du ha filen VBRUN100.DLL i din Windowskatalog. VBRUN100 er MicroSofts "runtime" bibliotek for den nye Visual BASIC for Windows 3. Biblioteket ligger i filen VBRUN100.EXE, (164KB, gratis).

Kraftig DOS editor

Vi er etter hvert ganske bortskjemt med DOS editorer, men en gang i mellom kommer noe verd å skrive hjem om. Så er det med BOXER (i filen BOXER400.EXE, 261KB, registrering US$41).

Av spesialiteter har Boxer bl.a. følgende:

  • Du behøver ikke være redd for ved et uhell å slette deler av teksten din. Boxer kan rekonstruere de 200 siste endringene dine (flere om ønskelig).
  • En rekke med linjer kan sorterest alfabetisk eller numerisk, i stigende eller synkende orden. Den kolonnen du vil sortere på angis ved markering.
  • Boxer har sterke kommandoer for behandling av markerte blokker med tekst eller tall. Disse inkluderer: klipp, kopier, føy til, lim, slett, skriv, utskrift, rykk inn, sorter, fjern tabulatorstopper, lag totaler eller gjennomsnittstall, fyll blokken med angitte tegn, endre store/små bokstaver, m.m. Du kan f.eks. markere tekst- eller tallkolonner for enkelt å flytte kolonnen til høyre eller venstre på siden.
  • Tekst fra to dokumenter kan vises i to skjermbilder (høyre og venstre) med synkronisert "rulling" (opp- og ned blading). Dette gjør visuell sammenligning av dokumenter lettere.

For amatør-astronomer

"Astronomy Lab" er morsomt. Programmet er antakelig direkte nyttig for dem som har til hobby å titte på stjerner og planeter. For oss andre er det lærerikt og interessant.

En spesialitet er animerte "filmer" for simulering av astromiske hendelser som sol- og måneformørkelser, Merkur og Venus baner og planetenes bevegelser. Programmet kommer forhåndsoppsatt med en rekke byer rundt om i verden. Du kan legge inn dataene for ditt hjemsted og få tilpassede rapporter, grafiske fremstillinger og filmer.

Filnavn ALW113.EXE (359KB, US$45.00 inkl. porto). Krever MS Windows.

Månedens spill

De store kommersielle spillene utmerker seg med bra grafikk. Etter hvert begynner også sharewarespillene å komme etter. Duke Nukum er ett av dem (i filen DUKE_2.EXE, 288KB, GPD 19.95). Spillet kjøres under vanlig DOS, men krever EGA fargeskjerm eller bedre.

Spillet er et science fiction "shoot 'em up" spill. Du er Commander Keen alias Billy Blaze, et åtte år gammel barnegeni og har bygget ditt eget romskip. Du er på Mars, hvor invasjonsstyrken Vorticon planlegger overtakelse av jorden. Du må skyte deg gjennom farlige byer, unngå djevelske feller og farlige uhyrer. Lykke til!

Notater på tampen

To fine brukerprogrammer er nå tilgjengelig i nye versjoner. Regnearket AsEasyAs (i filen ASEASY50.EXE, 281KB, ) er en gammel favoritt. Mange mener det er kraftigere enn Lotus 1-2-3. Det er i hvertfall ganske kompatibelt. Jeg har kjørt regneark laget i Lotus direkte i AsEasyAs. Den nye versjonen er mer brukervennlig.

Mitt regnskapssystem, The Finance Manager, er kommet i en ny versjon. Ta en titt på filen FM2.EXE (370KB). Jeg har brukt programmet i over 7 år og er godt fornøyd. Registreringskostnadene varierer med antall moduler. Kontakt WindSoft International, Inc. for informasjon (fax: +1-407-240-2323).Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.