Saltrød Horror Show nr. 77

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 7/1993, side 106.


Bort med DoubleSpace

MS-DOS 6 har disk-komprimeringsprogrammet DoubleSpace. Det er sant at det gir mere kapasitet. På Tiki 486DX økte DoubleSpace harddiskens kapasitet fra 406MB til 537MB. Det var langt fra den annonserte doblingen, men det smakte likevel bra. I en periode.

Det var imidlertid et problem med Tikien. Alt lå i en stor logisk C-stasjon. Jeg hadde opprinnelig gjort dette for å kunne sammenligne med Toshiba 5100, som har en disk med samme kapasitet oppdelt i stasjoner fra C til O.

Resultatet? Mine tester viser at oppdeling i logiske stasjoner klart er å foretrekke. Og med DoubleSpace på disken går det ytterligere tregt.

Likevel var dette lenge noe jeg kunne leve med. Helt til den dagen da jeg ville dekomprimere disken. Oppgaven kjøres hver måned for å sørge for at hastigheten er på topp og for å hindre unødvendig slitasje og problemer på sikt.

"Det er for lite plass i hukommelsen til dekomprimering", skrek MS-DOS og avbrøt arbeidet. Skrekk og gru! Over 9000 filer i 260 kataloger var for mye. Jeg fjernet alt og forsøkte til og med QEMM for å gi maskinen maksimalt fri hukommelse. Samme resultat. Ingen sjanse.

Da var det slutt på tålmodigheten. To kopier av harddiskens innhold ble lagt over på bånd, harddisken ble satt opp som to logiske stasjoner (C og D) med FDISK og deretter omformatert. DoubleSpace ble lagt i skuffen.

Etter en stund oppdaget jeg at DoubleSpace også hadde hatt ansvaret for et annet uløst problem. Lenge hadde jeg hatt problemer med kjøring av Interlink mot Toshiba 5100. "Too many block devices" klagde DOS, om jeg forsøkte å sette opp Tikien for direkte adgang til Toshibaens 13 logiske diskstasjoner.

Med DoubleSpace ute av bildet, forsvant det problemet.

Ny maskin

Nå sto Tikien der. Ferdig formattert, men med tom disk. En haug med bånd, breddfulle av data, skulle tilbake på plass. Litt av en jobb!

Da lærte jeg betydningen av å ha to sikkerhetskopier av viktige data. Et av båndene sluttet nemlig å fungere. Jeg fikk noen filer ut av det, men resten var tapt for alltid. Senere forsøk på å formatere båndet har vist seg umulig. Båndet er nå kastet.

C-stasjonen ble satt opp med 100MB. D-stasjonen fikk resten. La det være sagt med en gang: Jeg undervurderte ekstraarbeidet med å spre filene på to stasjoner. Det grøvste er gjort nå, men det er enda lenge til jeg er helt i orden igjen.

Flytting av Windows var et kapittel for seg. Det er ikke bare å legge Windows-filer, som opprinnelig lå på C-stasjonen og flytte dem til D. Til og med etter forsøk på korreksjoner i .INI-filene var det like håpløst. Alle filene på programbehandlingsmenyene måtte slettes og jeg måtte begynne fra bunnen av med installasjoner. Det var ingen morsom opplevelse ...

I dag går Tikien som et lyn sammenlignet med før. For Backpack gikk det rent for fort. Jeg ringte derfor Micro Solutions BBS i USA og hentet siste versjon av programvaren. Har du en Backpack, kan du laste den ned fra Saltrød (041-31378). Filnavn: BPBACKUP.EXE (68KB).

Praktisk bruk av Interlnk

Du skal se kontoret mitt nå. Etter at MS-DOS 6 kom i huset, er det strukket skriverkabler på kryss og tvers mellom fire av maskinene.

Tre manuelle bryterbokser sørger for at riktige data går enten til en ønsket maskin eller til skriveren. Å kopiere filer fra maskin til maskin går som en lek. Akkurat nå skriver jeg en fil på 4400SX ved hjelp av et program på Tiki 486DX til en skriver tilkoplet sistnevnte. Tikien har LPT1, LPT2 og LPT3.

I morgen tidlig er jeg på reisefot. Jeg holder derfor på med å ajourføre filene på min nye notisbokmaskin, en Toshiba 4400SX. Den skal ha siste versjon av viktige kommandofiler for datakommunikasjon, artikler under arbeide og diverse annet.

Svakheten med DOS COPY-kommando er at den kopierer alt i henhold til din filnavnangivelse. Den kan ikke begrense seg til å kopiere nye eller endrede filer. Overføringsarbeidet tar derfor irriterende mye tid.

Sharewareprogrammet PCOPY er en hjelper i nøden. Det ligger i filen PCOPY92B.EXE (107KB, US$20.00 til Patri-Soft, 5225 Canyon Crest Dr, Suite 71-358, Riverside, CA 92507, USA). Vi omtalte det i nr. 5/1989.

Jeg bruker det med et PCED synonym, men det kan også gjøres med en DOSKEY makro eller en batch-fil. I makroen står det

C:\UTIL\PCOPY %1 %2 /U /NW

Taster jeg nå "PCOPY C:\SCRIPTS\*.* F:\SCRIPTS", blir kun nye filer og filer som er endret siden sist overført til 4400SX C- stasjon (for situasjonen representert som F-stasjon). Praktisk!

Programmet har egenskaper som et langt år. Med makroer eller batchfiler kan du skreddersy det til de fleste tenkelige eller utenkelige anvendelser, inklusive sikkerhetskopiering.

DBASE for dem som ikke har

Forleden fikk jeg et bånd med et par hundre megabytes med saker for Windows. Det var bare å kople Backpack-enheten til skriverporten og overføre det til harddisken.

Informasjon om innholdet i "pakken" lå i tre tekstfiler på 1.6 megabytes. Informasjonen forelå også i 2.6 megabyte med dBase IV filer. Men hvordan dra nytte av disse, om du ikke har dBase?

En løsning er Windows-programmet dBrowser (i filen DBROWSE.EXE, 26KB, bidragsønske US$30) laget av Dirk Schesmer, Paracelssusstr.83, D-7000 Stuttgart 70, Tyskland.

Med dBrowser kan du lese .DBF-filer under Windows 3.x. Det tar filformater som dBase III, III+, IV, Foxbase, FoxPro og Clipper. Du kan søke gjennom en database etter en hvilken som helst tekststreng. Det du finner, kan kopieres til Windows Utklippstavle for videre behandling.

dBrowser er kraftigere enn de andre programmene, som fulgte med på programbåndet. Du kan skjule ("hide") uinteressante data for å gjøre det enklere å lese det du finner. Ctrl-F for å søke. Ctrl-N for å finne neste forekomst.

dBrowser har ikke booleanske søkemuligheter. En annen svakhet med denne versjonen (1.1.) er at du ikke kan lese alt i records som er lengre enn skjermen. Gir du meg valget, foretrekker jeg å søke i tekstfilene med gamle gode LOOKFOR ute i DOS (i LOOKFV5.COM). Det gir normalt hurtigere resultat, bl.a. fordi jeg kan søke på kombinerte ord.

Mere om å finne filer

Så kom det altså et par hundre megabytes med Windowsprogrammer. Jeg la dem inn i noen kataloger dypt nede på D-stasjonen. Plutselig blir det vanskelig både å finne og pakke ut filene. De fleste av dem er forøvrig lagret i LHZ-format.

Er jeg ute i DOS, er det enkelt. Jeg bruker bare vår gamle venn Fast File Finder (i filen FF211.EXE, bl.a. omtalt i nr. 4-93, s. 76). Makroen inneholder kommandoen

c:\util\ff %1 /v /w /n /x'c:\system\lha e'

Kommandoen får FF til å lete på harddisken etter den filen jeg vil ha, f.eks. etter HUNTER19.LZH. Når den finnes, blir filene hentet ut av biblioteket og lagt i den katalogen jeg er innstilt på. Se etter i dokumentasjonen vedrørende min bruk av parametre. Anbefales.

Er filen en selvutpakkende fil (.EXE-format), erstatter du parameteret "/x'c:\system\lha e'" med "/x'&1'. FF finner filen, henter ut filene og legger dem i den katalogen, du er innstilt på.

Etter å ha bladd gjennom en bunke med Windows-programmer, har jeg enda ikke funnet noe som kommer i nærheten av FF. Et program jeg finner "mildt interessant" er Nifty James File Finder (i filen NJWFIND@.EXE, bidragsønske US$15). Det er ikke særlig raskt, men det kan finne filer lagret inne i komprimerte filer i ARC, PAK, LZH, DWC, PAK, ZIP og ZOO-arkiver.

Når programmet har funnet, f.eks. leter du etter et kjørbart Windowsprogram, kan du kjøre det fra programmets resultatslist.

Mer om sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiering tar plass. Det er derfor ingen grunn til å ta kopi av mere enn det du trenger. Spesielt gjelder dette om du har en fast Windows vekslefil på disken (den heter 386SPART.PAR) eller filer i katalogen SENTRY (opprettes av DOS UNDELETE-kommando om du bruker denne formen for slette-fil-sikring i MS-DOS versjon 6).

I mange systemer for sikkerhetskopiering kan du lage makroer for automatisk kopiering av alle nye eller endrede filer siden sist. Problemet mitt oppsto da jeg ønsket å hindre at filene over også ble kopiert til bånd med Micro Solutions BackPack.

Problemet ble løst ved hjelp av MS-DOS ATTRIB-kommando. I batchfilen for oppstart av kopieringsmakroen, la jeg inn følgende kommandoer helt i begynnelsen:

c:\dos\attrib 386spart.par -s -h -a
c:\dos\attrib 386spart.par +s +h

Siden filen både er en systemfil og skjult, må du slå av både S og H attributten først for å kunne fjerne A-en. Det er A-en som forteller sikkerhetsprogrammet om filen er sikkerhetskopiert tidligere eller ei. Når ATTRIB har gjort jobben, kan filen få tilbake de nødvendige SH attributtene.

Ny formateringserfaring

Disketter kan være en pest og en plage og spesielt når du får meldingen "Invalid media or Track 0 bad - disk unusable".

På side 86 i nr. 10-92 anbefalte vi bruk av FDFORMAT (i filen FDFO16.EXE). Det er vel og bra for bruk på egen maskin, men skal du sende disketten til andre, kan det bli problemer. Selv kommandoen

c:\dos\format a: /f:720 /U

gir problemer med enkelte 720KB disketter på min Toshiba 5100.

Dette er hva jeg har funnet ut: Formater den først med FDFORMAT. Formater deretter disketten en gang til med følgende DOS- kommando:

format a: /f:720 /q /s

Det virker. I hvertfall for meg.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.