Saltrød Horror Show nr. 8

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 4/1987, side 170.


Jeg har skrevet om programmet LIST før, f.eks. i nr. 10/86 (s. 105) og i min nylig utgitte bok om gratisprogrammer (ISBN 82-518-2285-8).

LIST er en av favorittene i "verktøyskrinet". Det brukes flere ganger daglig. Først og fremst for å "hurtigtitting" på innholdet i filer, en gang i mellom også som søkeverktøy. Det greier nemlig LIST hurtigere og bedre enn tekstprogrammene.

LIST kommer stadig i forbedrede versjoner. Her om dagen kom versjon 61A. Det er på tide å fortelle om hva som er nytt:

Du kan nå lese filer, som blir "PIPE"t inn til LIST (les om PIPE i DOS-håndboken). Her er et praktisk eksempel. Tast inn

DIR A: | LIST /S

Listen over filene på A-stasjonen blir nå lest inn i LIST, slik at du kan bla opp og ned i listen. Det kan være nyttig når listen er lengre enn skjermbildet.

Versjon 61A har nye filtre. Et filter er en "sil", som fjerner uønsket informasjon fra skjermbildet, slik at teksten skal bli lettere å lese.

I tillegg til de gamle filtrene, kan LIST nå gjøre tabulatortegn om til blanke. Det kan fjerne "søppel" i form av kontrollkoder og BackSpace. Det siste bruker jeg f.eks. når jeg leser dokumentasjonen til kommunikasjonsprogrammet ZCOMM. Forfatteren har brukt BackSpace for å få penere utskrift av overskrifter og titler. Uten bruk av "søppelfilteret" i LIST blir teksten nesten umulig å lese.

Du kan be om en ny fil ved å taste inn "G" eller Alt-F. LIST sier "Enter filename:". Du kan taste inn et filnavn eller et bredere begrep, f.eks. C:\POST\*.* for lesing av alle filene i underkatalogen POST på C-stasjonen.

Du kan stille inn LIST for lesing av 43 linjers skjerm (EGA), samt bruk med DesqView eller DoubleDos.

Du kan fryse bildet i øverste halvdel av skjermen og bla/søke videre i nederste halvdel. Du kan ta tekst fra andre filer inn i nederste halvdel av skjermbildet. Et eksempel:

Du ønsker å sammenligne vilkårene i et tilbudsbrev med det du har gitt til andre kunder. Først justerer du tilbudsbrevet i skjermbildet, slik at det du vil sammenligne med står i øverste halvdel. Et trykk på Alt-W og denne delen av skjermen fryses. Du trykker nå "G" (for å be om en annen fil) og oppgir filnavn på andre tilbudsbrev. Disse spretter opp i nederste halvdel av skjermen. Du kan nå bla eller søke frem til det du ønsker å sammenligne med.

Når du har lite hukommelse

Nyere versjonene av LIST krever mer hukommelse. Versjon 61A krever fra 66 til 96K avhengig av bruksmønster. Det passer imidlertid dårlig inn i oppsettet på min Olivetti M24, som kjører under flerjobbsystemet MultiLink.

La meg forklare med et eksempel: MultiLink deler hukommelsesressursen opp i biter, og lar meg kjøre et program i hver bit. Samtidig. Hukommelsen er for tiden delt i tre "partisjoner", som disse bitene kalles på fagspråket.

Saltrød Horror Show tikker og går i en partisjon (beslaglegger 294K), og skal jo helst gå uforstyrret hele døgnet. I en annen partisjon (på 164K) har jeg f.eks. lastet inn tekstprogrammet for å skrive noe. Den siste partisjonen er avsatt til diverse "støttejobber" og er 40K stor.

Plutselig har jeg behov for å lese noe, som ligger lagret på harddisken et sted... Jeg går over i "støttepartisjonen" for å lese. LIST krever imidlertid minimum 66K! Hva nå?

Svaret er versjon 5.68 (februar 86). Det kan kjøres i partisjoner, som ikke har mer enn 16K til rådighet. Programmet kan downloades fra Saltrød Horror Show (041- 031378) som LISTMINI.ARC (4K). LIST61A.ARC er på 22K.

Programmet er ikke bare interessant for dem som kjører MultiLink. Mange kjører f.eks. programmer som tillater deg å gå ut til DOS for å gjøre noe annet, for deretter å komme tilbake igjen etterpå (kalles SHELL til DOS). Dette kan jeg bl.a. gjøre med tekstprogrammet PC-WRITE og filhåndteringsverktøyet PC-FLIST.

Når du går ut i DOS på denne måten, blir det programmet du kjører liggende i hukommelsen. På toppen av dette blir en ekstrakopi av COMMAND.COM lest inn i hukommelsen. Deretter skal evt. andre brukerprogrammer oppå der igjen. Det sier seg selv at det hurtig kan bli trangt, spesielt om du også kjører diverse hukommelsesresidente programmer, som SideKick e.l.

Da er det godt å ha et program, som krever lite plass.

Ut i DOS med LIST

LIST61A har også en "gå til DOS"-kommando. Den kan f.eks. komme til nytte, når du skal orientere deg om filnavn, som skal inn i LIST.

Tenk deg følgende situasjon: Du har en masse filer fordelt på flere underkataloger på harddisken.

Du går ned i en underkatalog på jakt etter informasjon. Først taster du inn "PATH \" (da LIST ligger i rota), deretter "LIST *.*". Det første dokumentet står på skjermen.

Du søker etter et ord og blar deg gjennom filene inntil du finner det du trenger. Nå vil du søke i en annen gruppe filer, men hvor ligger de og hva heter de?

Du kan nå gjøre følgende:

 1. trykk Alt-G for å gå ut til DOS (dvs. hold Alt-tasten nede og trykk "G" samtidig).
 2. ved hjelp av DIR-kommandoen eller lignende leter du deg frem til aktuelle filnavn.
 3. du taster "EXIT" og er tilbake i LIST
 4. nå taster du "G", blir bedt om filnavn og taster f.eks. inn "C:\TILBUD\K*.MAI" for selektiv lesing av en ny gruppe filer.

Mens vi først er inne på dette med SHELLs, her er annen anvendelse, som jeg personlig finner mer interessant:

Du sitter og skriver et tilbud med PC-WRITE (eller WordPerfect, for den saks skyld..) og ønsker å sammenligne med andre tilbud.

Du har to alternativer. Enten kan du bruke tekstprogrammets innebygde rutiner, eller du kan gå ut i DOS og hjelpe deg selv. Jeg vil tro at det siste ofte er raskere (og bedre?).

Brukere du PC-WRITE, trykker du F1 og F6. Dermed er du i DOS. Du kan f.eks. nå bruke verktøy som SD.COM (4K på SHS) eller TD.ARC (30K på SHS) for hurtig å finne frem til aktuelle filnavn. Når du har funnet navnene på de filene du vil titte i, blar du gjennom dem med LIST, evt. etter å ha frosset en del av tilbudskladden i øverste halvdel av skjermbildet som referanse.

Finner du en referanse eller formulering som du vil bruke, kan du gå ut av LIST, skrive EXIT ved DOS kommandolinje og er øyeblikkelig tilbake der du slapp i tilbudskladden.

Du kan nå lese denne formuleringen inn i teksten eller formulere det slik du ønsker.

PC-FLIST

Jeg bruker også LIST løpende sammen med et annet favorittprogram, PC-FLIST. Det kan downloades som FLIST2.ARC (58K).

PC-FLIST egner seg spesielt godt, når du skal vedlikeholde en mengde filer rundt omkring på en harddisk. Jeg bruker verktøyet spesielt i forbindelse med opprydding etter datakommunikasjon.

PC-FLIST gir en sortert oversikt over filene i en eller flere underkataloger. Du kan f.eks. legge inn filnavnene fra A og B-stasjonen på samme liste, sortere dem alfabetisk og hurtig finne ut hvilke filer, som bør erstattes med nyere versjoner, som mangler e.l.

Programmet konfigureres ved hjelp av en kommandofil. I denne kan du gi funksjonstaster og andre tastekombinasjoner nye oppgaver. Her er et utvalg av mine tastedefinisjoner:

   F1  = Hjelp
   F2  = Skriv ut angitt fil 
   F3  = Avslutt, og gå ut av programmet 
   F4  = Last angitt fil inn i PC-WRITE 
   F5  = Gå opp til rota (dvs. lag en filliste over det som 
       ligger der) 
   F10  = Utfør angitt DOS-kommando 
  Alt-f1 = Lag en filliste ut fra angitt katalog 
  Alt-f2 = Føy til fillisten fra denne katalogen 
  Alt-f4 = Last angitt fil inn i LIST 
  Alt-f7 = Slett angitt fil 
  Ctl-f1 = lag filliste over B:\YAM\*.* 
  Ctl-f2 = lag filliste over B:\CIS\*.* 
  Ctl-f3 = lag filliste over B:\SOU\*.* 
  Ctl-f4 = lag filliste over B:\NEWS\*.* 
  Ctl-f5 = lag filliste over B:\META\*.* 
  Ctl-f6 = lag filliste over B:\DIV\*.* 
  Ctl-f7 = lag filliste over B:\TELE\*.* 
  Ctl-f8 = lag filliste over C:\*.* 
  Ctl-f9 = lag filliste over B:\*.* 
  Ctl-f10 = lag filliste over A:\*.* 
  Shf-f1 = Sorter filer pr. dato 
  Shf-f2 = Sorter filer pr. filnavnendelse 
  Shf-f3 = Sorter filer pr. gruppe 
  Shf-f4 = Sorter filer pr. navn 
  Shf-f5 = Sorter filer pr. størrelse 

Dagens jobb

Når jeg er ferdig med dagens datafangst, ligger de mottatte dataene rundt omkring på B-stasjonen. Filer det haster med å lese ligger i B:\YAM. Resten ligger fordelt på forskjellige underkataloger, avhengig av hvor de kommer fra. Det fra CompuServe ligger f.eks. i underkatalogen CIS. Det fra The Source i B:\SOU, osv.

Jeg trykker først Ctl-f1 (holder Ctl-tasten nede og trykker F1-tasten samtidig). En liste over filene i B:\YAM\ kommer opp på skjermen sortert etter dato. Den yngste filen står øverst.

Den øverste filen heter kanskje 0219.TMP (betyr "tatt inn den 19. februar). Vil jeg bare ta en titt nedi filen, trykker jeg Alt-F4 (holder Alt-tasten nede og trykker F4) og teksten spretter inn i LIST. Når jeg går ut av LIST, er jeg tilbake ved fillisten.

Vil jeg bearbeide teksten, trykker jeg F4, og den blir lest inn i PC-WRITE. Jeg klipper og limer nyttige biter over i andre filer av mer permanent karakter. Alt overflødig blir slettet. Når jeg er ferdig, går jeg ut av PC-WRITE og er igjen tilbake der jeg slapp i PC-FLIST. Nå kan jeg trykke Alt-F7 for å få slettet filen.

Når jeg er ferdig med alle filene i B:\YAM, trykker jeg på CtlF2 og en ny filliste kommer opp på skjermen. Denne gangen dreier det seg om ting som er downloadet fra CompuServe i USA.

Det hele går hurtig og greit. Jeg behøver forresten ikke huske hva slags oppgaver de enkelte tastene har. Det står hele tiden nederst på skjermen.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.