Saltrød Horror Show nr. 80

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 11/1993.


MemMaker er både et problem og en velsignelse. Det nye MS-DOS 6.0 programmet lar oss frigjøre mere konvensjonelt minne for et gitt oppsett av PCen. Det er ikke så effektivt som Quaterdecks Optimize og andre, men er klart en forbedring.

MS-DOS 6.0 har en annen forbedring. Du kan legge valg av oppsett direkte inn i CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT. Når jeg starter opp Tikimaskinen, får jeg f.eks. følgende meny:

 1. Back & Forth med bruk av XMS hukommelse
 2. Standard oppstart med CHKDSK
 3. Standard oppstart uten CHKDSK
 4. Microsoft Windows 3.1
 5. MicroSolutions Backpack
 6. Mest mulig tilgjengelig RAM
 7. Mest mulig tilgjengelig EMS (og RAM)

Ved å taste ett tall innen 20 sekunder, får jeg det oppsettet som er angitt i menyen. Gjør jeg ingenting, blir PCen startet opp med valg 1 for bruk av oppgaveveksleprogrammet Back & Forth, XMS hukommelse og en lang rekke systemdrivere.

Noen oppsett krever vesentlig forskjellig innhold i CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT. Kommandolinjene må derfor ligge på eksakt riktig plass i filene. Referansene til HIMEM.SYS og EMM386.EXE må f.eks. ikke komme for tidlig i CONFIG.SYS, da jeg bruker QEMM386 i oppsett nummer 6.

Problemet oppstår når jeg bruker MemMaker for å optimalisere tilgjengelig hukommelse med de enkelte oppsettene. Programmet ser på CONFIG.SYS som et stykke rått kjøtt. Det oppdager ikke at filen inneholder flere oppsett. Endringer gjøres derfor i øst og vest. Resultatet blir fatalt for de oppsettene jeg ikke optimaliserer i denne omgangen.

Har du flere oppsett i CONFIG.SYS/AUTOEXEC.BAT, bør du lage et sikkerhetskopi (f.eks. "COPY CONFIG.SYS CONFIG.BAK") før du starter.

Når jeg er ferdig med optimaliseringen av det valgte oppsettet, sammenligner jeg filene med FC (i FC27.EXE, 44KB, bidragsønske US$ 25.00. Kontakt: Mike Albert, P.O. Box 535, Bedford, MA 01730, U.S.A. Email: 70325.1134@compuserve.com).

FCs forskjellsrapport kan enkelt omdirigeres til en annen tekstfil, f.eks. med følgende kommando:

FC -C1 -W -B -F CONFIG.BAK CONFIG.SYS >FORSKJLL

Med utgangspunkt i rapporten i FORSKJLL endrer jeg oppsettet i .BAKfilene manuelt. Til slutt sletter jeg CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT. døper om de korrigerte kildefilene til .SYS og .BAT og starter PCen igjen med mere tilgjengelig hukommelse.

Installasjon av nye programmer kan være en utfordring, og spesielt når et oppsettsprogram stiller detaljerte spørsmål om hva slags PC du har.

Programmene SYSID (i SYSID608.EXE) og SYSCHK (i SYSCK235.EXE) er nyttige hjelpemidler, men av og til må vi ha mer. Her er et for å få vite mer om skjermen din. Gratisprogrammet VIDEOID identifiserer PCens videoadapter. Det ligger i filen VIDEOID.EXE (9KB stort, gratis).

Store harddisker er bra, men vedlikeholdet kan være en mare. Tro ikke dem som hevder at en 425 megabyte harddisk aldri blir full. Jeg kan fortelle deg noe annet.

Å rydde på en 40 megabyte harddisk kan være arbeidskrevende nok, men det er adskillig værre når disken er stor. Jeg er derfor en hund etter verktøy som kan gjøre arbeidet lettere.

Min makro "ffdel" er en god følgesvenn. Jeg bruker den med PCED, men den kan like lett brukes med MS-DOS DOSKEY eller andre verktøy. Makroen påkaller programmet FF (i filen FF211.EXE, 15KB) med følgende kommando:

ff %1 /d /p C: D:

Parametrene /d og /p får FF til å stoppe og be om bekreftelse før en funnet fil slettes. "C: og D:" begrenser søket til disse to diskene. PCen er satt om med Interlink og tror det er en haug med tilkoplede disker. Begrensningen sparer unødvendig ventetid og ekstraarbeide.

Jeg ville slette unødvendige filer med fornavnet "arj" og tastet "ffdel arj*.*". FF fant D:\DOC\OLDFILES\ARJ_BBS.DOC og beordret: "Press Return to delete, Esc for next".

Sharewareprogrammet TARGET, som vi omtalte sist, gjør det samme med laud. Her blir makroen slik: "target -v %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9". TARGET kan nemlig slette flere filer i en operasjon. Jeg hadde nettopp en vellykket runde med følgende kommando:

target -v agents.txt register.doc validate.*

Programmet ligger i TARGET15.EXE (73KB, US$20.00).

Flere disker med samme innhold kan også være et vedlikeholdsproblem. Det er typisk for mange som reiser med notisbok, mens de bruker en annen maskin "hjemme".

Mine PCer er koplet sammen med en parallellkabel og MS-DOS 6.0s Interlink. Dermed går det som en vind å rydde på to PCer samtidig med "sammenlign kataloger"-programmer.

Jeg har testet et knippe slike verktøy. Vinneren ble TwoDisk (i filen 2DISKS.EXE, 76KB, registrering US$ 26.00. Kontakt: Barry L. Campbell, P.O. Box 1123, Kaneohe, HI 96744, U.S.A.)

Du starter TwoDisk med å angi de katalogene du vil sammenligne. Det kan f.eks. gjøres slik:

TWODISKS D:\KILDER\ONLINE F:\ONLINE\ENGELSK

Hvis du ikke angir path-adresser til to kataloger, vil TwoDisk be deg taste dem inn.

Åpningsmenyen er basert på en analyse av dataene. TwoDisk ber deg velge et "arbeidsområde". I eksempelet over kunne jeg velge mellom følgende:

 • Filer i D:\KILDER\ONLINE som ikke er i F:\ONLINE\ENGELSK
 • Filer i F:\ONLINE\ENGELSK som ikke er i D:\KILDER\ONLINE
 • Filer som er nyere enn dem i F:\ONLINE\ENGELSK
 • Filer som er nyere enn dem i D:\KILDER\ONLINE
 • Filer som er identiske i begge katalogene

Ved hvert valg kan du se på filene (tekst), slette, kopiere eller flytte dem.

Jeg ville omorganisere vedlikeholdsarbeidet av min siste bok. Arbeidet med The Online World hadde begynt i en katalog på Toshiba 5100. Deler hadde foregått i en (relativt) lik katalog på Tiki 486. Arbeidet skulle fra nå av gjøres på notisbok-maskinen Toshiba 4400. Et veritabelt trekantdrama.

Viktige notatfiler - det var mange av dem - skulle til 4400, men uten at noe galt skjedde i prosessen. Jeg ville unngå sletting av filer med samme navn, men med et annet innhold. Kun kapittelfilene skulle ligge igjen som referansemateriell på de to maskinene.

Først koplet jeg Tikien og 5100 sammen. Under "Identiske filer på begge" valgte jeg "slette filer på 5100". Deretter valgte jeg "Vil du slette alle eller merke av individuelle filer for sletting".

På noen sekunder var 173 filer avmerket for sletting på 5100. Ett trykk på Enter og de var borte.

Tre filer var nyere på Tikien enn på 5100. Noen nye tastetrykk og 5100s kapittelfiler var ajourført. Flyttingen fra Tikien til 4400 gikk i samme tempo. Anbefales!

Mer informasjon om tekstfiler er noe jeg stadig trenger. Her er to små gratisprogrammer: COUNT2.EXE (10KB) og WCX1.EXE (3KB).

Count teller antall linjer, ord og bytes i filer enkeltvis eller ved angivelse av jokernavn (som i "count *.art"). WCX gir eksakt samme rapport. Det er imidlertid forskjell:

Count fortalte at et bokkapittel i The Online World inneholdt 5306 ord og 780 linjer, mens WCX oppga henholdsvis 5460 og 779. Den lille forskjellen skyldes måten programmene behandler apostrofer, indre bruk av punktum (som i COUNT.EXE), m.m. Last derfor ned begge og test for å finne hvilket som passer din anvendelse best.

Å finne frem i postnummerhaugen er problematisk for enkelte. Programmet "Post" i filen POSTREG.EXE (263KB) kan hjelpe. Advarsel: Dataene krever rundt 4.4 megabyte diskplass.

Du kan søke pr. postnummer, poststed, adresse, "franummer" og "tilnummer". Det siste brukes ved søk på gatenumre.

Sett markøren i poststedsrubrikken og tast "B". Markøren står nå ved 2930 BAGN. Tast "E" og markøren står ved 2937 Begna. Tast "R" for å få 8920 BERG I HADELAND. Føy til "GE" og endelig er du ved 5001 BERGEN. Det er hurtig å finne frem på denne måten.

Programmet er laget av Jostein Lund, Brøttemsveien 74B, 7080 Heimdal (tlf. 07-880923). Registeret inneholder alle gatenavn for de 16 største byene unntatt Oslo. For å få med Oslo, må du sende ham 200 kroner.

Litt lett på tampen, må vi også ha med. Sharewareprogrammet Mayan Calendar kom godt med ved et sølvbryllup i sommer. Korte tester på mine nærmeste hadde gitt forbausende og underholdende resultater. Jeg bygget derfor hyldningstalen rundt horoskoper basert på parets fødselsdager, bryllypsdag og festdagen. Suksess!

Mayafolket (Mellom- og Sør-Amerika) brukte et komplisert system med to kalendre som gikk parallelt. Den har derfor lenge fascinert antropologer, astronomer og astrologer. Filen inneholder også mye annet interessant om Amerika før Columbus.

Kalenderen ligger i filen MAYAN36.EXE (162KB). Registrering US$29.00 pluss porto til R.K. West Consulting, P.O. Box 8059, Mission Hills, CA 91346, USA. Email: 72301.435@Compuserve.com

Et par shareware bøker: Novellen "Terminal Compromise" handler om dataterrorister som invaderer USA (i filen TERMCOMP.EXE, 596KB, bidrag US$ 7.00). I filen HOWMIND.EXE (70KB) ligger "How the Mind Works and How To Make It Work Better". (Forfatterens Email-adresse er 74046.1556@compuserve.com.)

Boka i filen PIANO.EXE (96KB) er gratis, men kommer uten viktige illustrasjoner. Den heter "Strictly Tuning. Tuning your own or Tune for PROFIT" og er en lærebok i pianostemming. For US$45.00 (inkl. forsendelse) får du siste versjon med diagrammer i datagrafikk tilpasset din maskin. Skriv til Ron Van Hoose, 4291 Holland Road, Suite 534, Virginia Beach, VA 23452, U.S.A.

En gratis Windows Disassembler ligger i filen WDASM13.EXE (85KB). "Disassembles Windows 3.x executables and dynamic link libraries". Så er alt sagt for denne gang.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.