Saltrød Horror Show nr. 82

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 1/1994, side 85.


Windows er bra. Jeg bruker det hele tiden. Likevel har jeg vansker med å forstå dem som religiøst utbasunerer at Windows er det eneste salige. At alt som ikke er kjøres under Windows er for vanskelig, ja nærmest ubrukbart.

Daglig ser jeg fantastiske Windows-programmer, men også mye møl! Det samme kan selvfølgelig også sies om DOS-programmer. Et dårlig oppbygget Windows-program blir imidlertid ikke bedre enn et DOS-program på grunn av et grafisk brukergrensesnitt!

Jeg bruker de programmene som jeg synes er best, lettest å sette meg inn i og bruke. Om de går under Windows eller ei er underordnet. Nytteverdien står i høysetet.

Jeg ønsker ikke (!) å lese brukerhåndbøker eller annen tekst for å komme i gang. De beste programmene gir meg full tilfredsstillelse fra første tastetrykk.

Her forleden måtte jeg sette meg inn i DataEase, ett av disse "flotte" Windowsprogrammene. Fri og bevare meg! Dag ut og dag inn prøver jeg nye programmer, men dette ble for vanskelig for en utålmodig sjel. Jeg måtte ringe kundestøttefolkene.

Mitt behov var enkelt nok. Jeg ville lage en database over dem som registrerte sin kopi av sharewareboken The Online World. Mange ønsker boken tilsendt etter hvert som nye versjoner gjøres tilgjengelig og jeg måtte ha oversikt over mine forpliktelser.

Oppstarten var grei nok. Dobbeltklikk på DataEase-ikonet, på "Fil", "Ny Applikasjon", gi applikasjonen ett navn (jeg valgte "bok"), hoppet over navn og passord. Resultatet ble skjermbildet i figur 6.

Her var det bom stopp. Hva gjør man nå? Hva mener programmet med ikonene? Hvorfor er det ikke lettere?

La oss ta ett annet eksempel: Microsoft Excel. Ved oppstart får du bildet i figur 7. Du får følelsen av å sitte i cockpiten i en jumbojet over Atlanteren. Over 70 ikoner. Et myriader av valg fra nedrullsmenyer.

Når jeg er mer positivt innstilt overfor Excel, skyldes det ikonet øverst i høyre hjørnet (det med ?-tegnet). Det lar meg hurtig få en forklaring på hva de andre ikonene betyr.

Windows hjelp-system er også verd noen ord. Sammenlignet med søking med LOOKFOR i en tekstfil, er bruk av Windows Hjelp som å strikke genser med lysestopler. Hvorfor kan ikke "Søk"-funksjonen finne tekststringer i bruksanvisningen? Det kunne vært så bra, men er så krøkkete. (LOOKFOR ligger i filen LOOKFV5.COM)

PaintShop Pro er et eksempel på et meget bra Windows-program. Det er omtalt mange ganger tidligere. Programmet brukes til avansert behandling av grafiske bilder. Versjon 2.0 kan lastes ned som PSP20.EXE (608KB).

Mye har skjedd med PaintShop Pro siden vi skrev om det sist. Du kan nå arbeide med flere bilder på skjermen samtidig. Det kan scanne bilder (med TWAIN-kompatible scannere) og behandler nå formatene CLP, CUT, EPS, JIF, JPG (JPEG), LBM, PCD (Kodak Photo CD) og WMF i tillegg til alle de gamle.

Store konverteringsjobber kan kjøres i batch. Her er OLE server egenskaper. Bilder kan speilvendes, "flippes", bilders marger kan "klippes" (cropping), du kan føye til marger og bruke opptil 19 standard filtre. Bildene kan forbedres med nye kommandoer som "highlight/shadow" og "solarizing".

En stjerne. Illustrasjonene i denne artikkelen har vært innom programmet. Det er laget av JASC, Inc., 10901 Red Circle Drive, Suite 340, Minnetonka, MN 55343, USA. Registrering koster US$ 69.00 pluss US$16.00 til porto/håndtering.

Database management måtte jeg imidlertid ha. Mine øyne falt på sharewareprogrammet File Express (i filene FE51A.EXE - 320KB, FE51B.EXE - 354KB og FE51C.EXE - 307KB).

Start FE for å få menyen som er vist i figur 8. Her leies du gjennom prosessen. Å lage en ny database gikk i en fei og der var jeg "fanget".

Sortering av navn og adresser pr. land, betalingsform eller hva det nå skal være er enkelt. Ajourføring er enkel. Data kan skrives ut i rapporter, adresseetiketter eller vises på skjermen.

Sant nok, alt er ikke like enkelt i Federal Express heller. På den annen side kom jeg hurtig i gang. Dessuten er det lettere å lese for å få mere ut av noe som allerede fungerer, enn å lese før du har bestemt deg. Trykk F1 for å få hjelp med det du holder på med.

Programmet er laget av Expressware, P.O. Box 1800, Duvall, WA 98019, USA. Registrerte brukere får får en 450-siders brukerhåndbok. Pris: US$99.00.

Tilfeldige tall brukes i flere sammenhenger. Jeg hadde bruk å kunne trekke tilfeldige navn fra en liste over intervjuobjekter.

Det tok tid å finne et program som passet. Vinneren ble RGEN (i filen RANDOMGE.EXE, 25KB, bidragsønske US$ 12.00 til Pacific Data Service, P.O.Box 119, Lakewood, WA 98259, USA). Det kan være et nyttig hjelpemiddel for revisorer, kvalitetskontrollører og andre med behov for tilfeldige tall.

Du starter RGEN, velger mellom tall eller datoer, angir en minimumsverdi, en maksimumsverdi, et antall tilfeldige numre og hvor mange alternativer som tillates.

Jeg hadde 141 navn å velge mellom og skulle trekke ut 30. Det var bare å legge tallene inn i menyen: 1, 141, 30, 0. Resultatet ble som vist i figur 1. Akkurat det jeg hadde bruk for.

Du kan importere data i de fleste regnearkprogrammer ved hjelp av kommasepararte filer. En kommaseparert fil er en tekstfil med innholdet delt opp på følgende måte:

"ABK-BBS (Atari)","14V32b","E","1","67 13 26 59","MINIBBS"," ","11"
"After Work BBS","14V32b","B","1","70 18 14 18","MBBS","","11"

Hver rad i regnearket er representert med en linje i tekstfilen. Innholdet i de forskjellige cellene er markert med "", som i "After Work BBS". Cellene er adskilt fra hverandre med komma.

I regnearkprogrammet AseasyAs velger du "File", "Import" og "Values" for å lese inn filen. Du endrer en kolonnebredde her og der og voilá, din liste over norske BBSer lest inn (fig. 5).

I Lotus velger du /FIN. I Excel klikker du på "Åpne", velger "Alle filer" under "Liste over filtyper", klikker på "Tekst..", velger "DOS", "Komma Kolonneavgrenser" og OK.

AseasyAs er forøvrig en flott Lotus-klone, som gjør det meste jeg har bruk for. Programmet ligger i filen ASEASY55.EXE (302KB). Registrering koster US$ 81.50 til TRIUS, Inc., PO Box 249, N. Andover, MA 01845-0249, USA.

BBS-listen er laget i samarbeide mellom Mike Robertson (Mike's BBS, tlf. 22416588), Harald Finnås (Romeo November, tlf. 51536797) og Gunnar Johnsen (Soundserver BBS, tlf. 22571600). Siste utgave av listen kan lastes ned fra disse basene. De lager en ny versjon hver måned.

Smertefri konvertering av BBS-listen til en kommaseparert fil er en annen sak. Manuell redigering er for mye jobb. Da er det lettere å bruke FileTool (i filen FILETO15.EXE, 115KB, registrering US$35 til MEDSoft, 1546 Red Maple, Lapeer, Michigan 48446, USA).

Først måtte filen fikses litt opp. Jeg fjernet overskrift, kolonnetitler, forklaringen på bunnen og alle horisontale streker. Dernest leste jeg den inn i FileTool og valgte "Parce Ascii Report file".

På skjermen fikk jeg arbeidsblanketten, som er vist i figur 2. Trykk F2 for å markere hvilke felter som skal kommasepareres. Mitt endelige resultat ble som vist i figur 3.

Et trykk på F5-tasten og filen blir konvertert til kommaseparert fil. Noen sekunder senere var den klar til behandling i regnearket. Hurtig og praktisk.

Søk og erstatt

Filen REPLACE.EXE (15KB) inneholder et enkelt lite program for hurtige søk-erstatt operasjoner i tekstfiler. I en operasjon kan du for eksempel erstatte alle referanser til "NOK" i en gruppe filer til "Kr.".

Jeg testet det på 28 kapitler til et bokmanuskript. Kommandoen:

REPL *.m vm1.nodak.edu VM1.NODAK.EDU

gjorde jobben i en fei (figur 4).

Ønsker du å rette to ord av gangen, kan det gjøres ved å bruke "-tegn. Eksempel: REPL *.m "To: You" "To: Friends".

Det er nyttig å kunne søke på to ord av gangen. Ordet "You" forekommer mange andre steder i teksten. Ved å føye til "To:" kan du sørge for at endringen skjer på rett sted.

REPL tar alltid hensyn til bruk av store og små bokstaver. Et søk på "aaa" fil ikke finne/endre "AAA".

Din søkekommando (tekststringen) kan maksimalt være 20 tegn lang. Endringer kan ikke foregå over to linjer. Står "To:" på en linje og "You" på en annen, blir det ingen endring. For enkle anvendelser er imidlertid programmet flott.

REPL er laget av David Cecil, 3554 Creekwood Dr., #7, Lexington, KY 40502, USA, som ber om et bidrag på US$5.00.

Diverse på tampen

Filen FV145.EXE (10KB) inneholder et sharewareprogram, som kan brukes med LIST (i filen LIST90E.EXE) for å få informasjon om filer i komprimerte samlefiler. Programmet håndterer filer med etternavn som ARC, ZIP, PAK, DWC, LZH, ZOO, LBR og de fleste selvutpakkende .COM og .EXE-arkiver.

Når du har fillisten på skjermen, kan du lese tekstfilers innhold med kommandoen ALT-I. En hurtig metode for hurtig å titte på bruksanvisningen i nedlastede programpakkefiler for å se hva programmene gjør. Jeg brukte FV for å rydde opp i 276 pakkede filer i en harddisk-katalog. Gikk som en lek.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.