Saltrød Horror Show nr. 85

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 5/1994, s. 88.


Hvordan går Windows på din maskin? Uten et benchmarkprogram er det vanskelig å vite svaret. Du finner et i filene WINBN40A.EXE (586 Kb) og WINB40B.EXE (586 Kb). Store saker, men interessant.

Installasjonen gikk som en vind og for en gangs skyld fikk jeg meldingen: "You may remove WinBench by running the UNINSTAL batch file in the WinBench directory." Om alle programmer bare hadde vært like veloppdragne...

WinBench er en av flere Ziff-Davis benchmarkprogrammer. Du kan bruke det for å måle din PCs grafikk- og diskytelse, når du kjører maskinen under MS Windows. Resultatet blir to tall, som forteller deg hvordan maskinen din ligger an. Mye hjelpetekst å studere.

For trangt på disken? SpaceMaker for Windows hjelper deg med å rydde plass. Filnavn: SPCMK121.EXE (325Kb, US$15.95.)

Siden programmet kjøres under Windows, slipper du trolig problemer med for lite ledig hukommelse, slik jeg har fått ved testing av diverse DOS-programmer med samme formål.

Å få opp en liste over duplikater gikk hurtig. Likeledes å merke av og slette filer. Sharewareversjonen har imidlertid noen irriterende svakheter:

  • Du kan ikke titte på tekstfiler med "ustandard" filetternavn direkte fra fillisten. Jeg greidde heller ikke kopiere tekst fra disse filene over på clipboard (Windows 3.11) for inspeksjon før sletting.
  • Programmet kan ikke behandle flere harddiskvolumer samtidig.

Andre ting var lettere. Dobbeltklikk på en PCX-fil, og den spretter opp på skjermen (lest inn i Paintbrush). Men prøver du en . GIF-fil, klager imidlertid programmet med "Cannot execute this file".

Nåvel. Tanken er god, men det er et stykke igjen.

Redigering av store filer er ikke noe alle tekstprogrammer kan. Windowsprogrammet Mega Edit kan imidlertid redigere filer hvis størrelse kun er begrenset av tilgjengelig virtuell hukommelse

Versjonen i filen MEGED208.EXE (130 Kb) er dessverre "crippleware", som amerikanerne sier. Da jeg forsøkte å laste inn en fil på 1.4 megabyte (22,000 linjer) kom en melding om at grensen var 5000 linjer i sharewareversjonen. Jeg har derfor ikke fått testet programmet fullt ut.

Forfatter Rob Conklin kan nås pr. Internet mail på adressen conklin@lilypond.win.net. Registrering koster US$ 35.50 pluss frakt.

Ta rotta på Windows med EXITEXEC. Nåvel, ikke bokstavelig. Men anta at du stadig har bruk for å gjøre noe ute i DOS for deretter å sprette tilbake til Windows igjen.

Hva kan vel da være bedre enn å sprette ut i LIST, et program vi har omtalt ofte før. Slik at LIST gir deg en filliste, som du kan arbeide fra.

Du kan hurtig "padle" opp og ned katalogtreet, gå fra disk til disk, kjøre DOS-programmer etter behov, slette, flytte, lese og redigere filer. Er ikke dette nok, kan du sprette ut i DOS fra LIST i enda et nytt skall for å gjøre andre ting (ALT+G).

Tiltaler tanken, kan du laste ned filen EXITEXEC.EXE (8 Kb, gratis). Jeg kopierte alt sammen til C:\WINDOWS\APPLIC. Startet opp Windows, og valgte File, New, Program og la inn følgende kommandolinje:

c:\windows\applic\exitexec.bat c:\bat\list.bat

Filen LIST.BAT fikk følgende innhold:

d:\list
c:
cd \windows\applic

Du kan selvfølgelig også sette opp EXITEXEC for å kjøre andre programmer. Programmet er testet under Windows 3.1. (Jeg var ikke i stand til å få det til å fungere under Windows for Workgroups 3.11.)

Søk og erstatt kan være mye rart og om et program gjør en oppgave bra, er det ikke sikkert det makter andre ting. Programmet GSAR (i filen GSAR105.EXE, 39KB, gratis) hører derfor så absolutt med i "verktøykassen".

Dette har ingenting å gjøre med at GSAR er begått av nordmennene Tormod Tjaberg og Hans Petter Verne. Det kommer flotte ting fra folk her på berget også!

General Search And Replace, som programmet egentlig heter, er laget for å søke etter strenger i såvel tekst som binære filer. Søk- og erstattstrengene kan inneholde alle slags, fra ascii 0 til 255. Det kan med andre ord fjerne både kontrolltegn og utvidede ascii-tegn fra filene dine.

Interessant er det at GSAR ikke er begrenset av linjestrukturen, slik FGREP og mange andre søkeverktøy er.

Om du har
en tekst som

ser slik ut, kan du derfor automatisk få gjort den om til

"Om du har en tekst som"

GSAR kan endre innholdet i flere filer i en operasjon. Versjon 1.05, som jeg har testet, har imidlertid en svakhet: Du kan ikke stille den inn for å vente på bekreftelse ved hver endring, slik du kan med SEARCH (i filen SRCH.EXE). Jeg bruker det derfor ikke når jeg gjør omfattende endringer i manuskriptet til The Online World boken. (GSAR lar deg kjøre en test først, slik at du kan se om endringene er akseptable. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig.)

Apropos boken. Et av mine problemer er vedlikehold. I denne forbindelse ønsket jeg en liste over alle Internet postadresser i teksten. De er typisk slik: LISTSERV@JERUSALEM1.DATASRV.CO.IL, dvs. alle inneholder spesialtegnet @.

Kommandoen "gsar -s@ -c -h *.*" søkte gjennom de 29 filene på rundt 10 skunder (696 Kb på en T4400SX notisbokmaskin). Ved å føye til omdirigeringstegnet ">" og et filnavn kunne jeg legge adressene i en fil for videre bearbeiding.

Parameteret -c får GSAR til å vise teksten rundt funnene, slik at jeg ser sammenhengen. Parameteret -h gjør at funnrapportene kommer uten angivelse av filnavn. Dermed blir det lettere å bearbeide resultatet.

Opprensking i tekstfiler som jeg har fått inn pr. modem er en annen anvendelse. Jeg har eksperimentert med å la GSAR fjerne uinteressant informasjon fra det jeg tar inn for å spare lesetid. Et batteri med GSAR-kommandoer i en batchfil fjerner en lang rekke ord og uttrykk, som modemkommandoen "AT&F". Den fjernes med kommandoen

gsar -s:013:010AT:038F -r -o INNFIL.TMP

"-s:Ø13" betyr søke etter ascii-tegn nummer 13. "-s:013:010AT:038F" betyr følgelig "finn strengen 'AT&F' når denne teksten står først på linjen. (:013:010 = vognretur, linjeskift-tegnene.)

Parameteret "-r" brukes ved erstattoperasjoner (replace). Siden det her ikke står noen string etter parameteret, blir AT&F fjernet. Parameteret "-o" betyr at inputfilen INNFIL.TMP skal overskrives.

Test på LABEL har jeg ikke hatt bruk for før, men en dag kom behovet. LABEL er som kjent et navn som du kan tildele disketter og harddiskpartisjoner under MS-DOS, bl.a. med programmet LABEL.EXE.

Bakgrunnen var at jeg kjører et 600 Kb kommandofilsystem for datakommunikasjon på tre forskjellige maskiner. En av maskinene har stasjoner fra A-O, en annen fra A-E og den siste fra A-D. Samme ting gjøres på forskjellige steder avhengig av maskin.

Poenget var å få systemet til å finne ut på hvilken maskin det til enhver tid "var". Den første muligheten jeg testet, var gamle gode IFF (i filen IFF50A.COM, 46KB, US$25). Med kommandoen

IFF L C: TIKI-D

etterfulgt av en errorlevel-test var problemet løst.

I ettertid har jeg funnet en enklere løsning. Ved å legge en liten fil kalt "TIKI.TMP" i C:\DOS er det enkelt å finne ut om jeg er på denne maskinen. Det kan gjøres med en kommandofilkommando eller en batchfillinje som denne

IF EXIST C:\DOS\TIKI.TMP GOTO TIKI

Hvor er jeg, var også et problem under oppgaveveksleprogrammet Back & Forth. Bruker du DESQview eller et annet multitaskingprogram, kan du kanskje få et lignende problem en dag.

Min Toshiba kjøres med tre partisjoner. I partisjon 1 står kommunikasjonsprogrammet alltid klar til bruk. Det er hurtig å skifte til en annen partisjon, men fra tid til annen er de i bruk med andre viktige oppgaver. Jeg er derfor en hyppig bruker av programmenes muligheter til midlertidig å gå ut i DOS for å gjøre ting der. (Kalles ofte "EXIT to DOS" eller "Shell to DOS".)

Vel og bra. Jeg fikk imidlertid stadig problemer med bruk av "Tastaturfreakens drøm", som jeg omtalte i forrige nummer. ACD nekter å sameksistere med THEFAST og maskinen crasher! (Filer: ACD221.EXE, 56KB, gratis. THEFST.EXE, 4KB, US$10, se nr. 1/2-93 s. 61).

Jeg trengte med andre ord noe som kunne fortelle batchfilen LD.BAT i hvilken partisjon den ble kjørt, slik at jeg midlertidig kunne styre unna THEFAST i partisjon nummer 1.

Enkelt. De tre batchfilene som kjøres etter oppsett av partisjonene inneholder nå hver sin av følgende tre kommandolinjer:

SET ID=1
SET ID=2
SET ID=3

Tidlig i LD.BAT ligger det en test på i hvilken partisjon rutinen kjøres:

IF NOT (%ID%)==(1) GOTO VANLIG

Inne i environmentvariablen ID ligger henholdsvis tallet 1, 2 eller 3.

Hva som skjer? Jeg er inne i kommunikasjonsprogrammet og går hurtig ut i DOS for å sjekke inneholdet i en fil. Kommandoen "LD KIDLINK" bringer meg til C:\KIDS\FILES\KIDLINK på et blunk.

LD.BAT oppdager at variablen ID inneholder tallet 1, skrur av THEFAST, starter et tryggere alternativ (QUICKCRT.COM) og hindrer meg dermed i å måtte bruke kriseknappen for å starte opp maskinen på nytt.

Merk: I mitt system er det viktig å bruke SET ID= kommandoen i hver partisjon.

Tips for filhaier med CD-ROM. Leser du Online-spalten, har du hørt om SimTel Software Repository på Internet. Nå kan du få alle MS-DOS filene deres på to CD-ROM plater for US$ 44.95 (inkl. frakt).

Platene inneholder mer enn 10.000 filer fordelt på over 200 kategorier som hjelpeprogrammer, kommunikasjonsprogrammer, BBS-programmer, slektsforskning, databaser, kompresjon, med mere.

Bestillingsblanketten ligger i filen SIMTEL.CDR.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.