Saltrød Horror Show nr. 86

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 6/1994, side 69.


Tre gigabytes med programmer tror jeg det blir lastet ned DAGLIG fra norske oppslagstavler. Ikke småtteri! Noen av programmene er gratis. Det meste er shareware. Vi har lettvint adgang til et bredt og variert tilbud av tildels meget bra saker der ute.

Shareware er programmer du får prøve gratis i en begrenset periode for å kunne finne ut om det tilfredsstiller dine behov. Forfatteren svetter lange timer over tastaturet i håp om at vi skal like produktet og betale et ofte beskjedent registreringsbeløp. Det er hans åndsverk. Han har opphavsretten.

Så begynner en nordmann (navn tilbakeholdt av flere grunner) å distribuere et program som fjerner introduksjonsskjermer, innlagte forsinkelser, tidsbegrensninger og annen snerk som forfatterne har lagt inn i programmene for å motivere folk til å betale. Produktet gir programmene full funksjonalitet uten at brukeren behøver å betale ett øre.

Bruksanvisningen er på engelsk og produktet tydeligvis lagt tilrette for global markedsføring. Han skal tjene penger på å ødelegge for andre. Vi bes om å sende ham US$29.00 for å bli med i undergravingsvirksomheten. - Kriminalitet satt i system, om du spør meg.

Jeg er gledelig overrasket over at programmet var vanskelig å fremskaffe. Min kopi kom fra en sysop, som ikke ville ha det på disken. Jeg fikk det etter å ha fortalt at jeg måtte få ryktet om dets innhold verifisert for å kunne skrive om det!

La oss stå sammen for å hindre slikt. Resten burde være en sak for politiet.

Tastaturfreakens drøm nummer 2 bør få en bjelle til å ringe om du følger denne spalten. For ett par numre siden skrev jeg om min nye favorittrutine basert på endre-katalog-programmet ACD (i ACD221.EXE, 56KB, gratis) kombinert med lese- og filbehandlings-programmet LIST.

Her om dagen kom LIST versjon 9.0h (i filen LIST90H.EXE. 103KB). Nede i bruksanvisningen fant jeg noe interessant: Ved hjelp av DEBUG kunne jeg endre programmet slik at fillisten blir sortert etter forskjellige kriterier ved oppstart.

Dermed begynte det å svirre der oppe. Jeg bruker HOTDIR (i filen HOTDIR.EXE, 68KB, US$20) i stedet for MS-DOS DIR-kommandoen. Med makroen "sd" får jeg filene sortert alfabetisk med forskjellig farge for ulike filgrupper basert på etternavn. "Sdd" gir listen sortert pr. dato, "sdx" pr. etternavn og "sds" etter filstørrelse.

Nå har jeg et "ld"-system bygget opp på samme måte. Kommandoen "ld kidlink" bringer meg direkte til C:\KIDS\KIDLINK-katalogen. Filene vises frem på skjermen sortert alfabetisk. Kommandoene "ldd", "lds" og "ldx" gir listen sortert som med HOTDIR ved hjelp av tre andre kopier av LIST.

Er du registrert bruker av LIST (US$37+US$5 til porto) er det enkelt. Du kan da lage forskjellige versjoner av LIST med LISTOPT.COM. Er din versjon uregistrert, må du bruke metoden omtalt i bruksanvisningen.

Først må du lage en kommandofil for DEBUG-programmet. For filer sortert pr. dato, ser filen SORT.PAT slik ut (for versjon H):

n list.com
l
; sortert pr. dato
e 0154 0C
w
q

LIST.COM endres nå enkelt med kommandoen

DEBUG <SORT.PAT

Det er mange måter å bruke programmene på. Jeg bruker en batchfil (startet fra en makrokommando) for hver versjon av LIST. Dette er en forenklet utgave av min rutine for å få fillisten sortert etter størrelse:

@echo off
REM Registrerer utgangskatalogen
ret !
c:
cd \system
REM Endrer katalog
acd %1
REM Får fillisten i LIST
lists %2 /d
REM Bringer meg tilbake til utgangskatalogen
ret

Detaljene er beskrevet tidligere. Resultatet er meget bra, synes jeg.

Pretty Good Privacy er fremdeles favoritten, når jeg skal skrive hemmelige meldinger (i filen PGP23A.EXE, 216KB, gratis). Programmet ble omtalt i nr. 3/94, s. 78. Det har bare en svakhet. Jeg synes det er for vanskelig å huske hvordan det brukes.

Problemet forenkles ved bruk av hjelpeprogrammet PGPShell, som ligger i filen PGPSHE30.EXE (73KB, US$20). Det lar deg kryptere og dekryptere filer fra enkle menyer. PGPShell kan kjøres under MS Windows og med mus. Laget av James Still, P.O. Box 1583, Boulder, CO 80306-1583, USA. Email: still@rintintin.colorado.edu .

Omfattende søk- og erstattoperasjoner er stadig aktuelt, både i forbindelse med ajourføring av bøkene mine og vedlikehold av filer på min BBS. Verktøykassen er full av sterke verktøy til løsning av forskjellige oppgaver, som GSAR, BCHANGE, FGREP, CUT, DO, CHANGE, REPLACE, GEDIT, UNIQ og jeg vet ikke hva.

Her om dagen oppdaget jeg at det er to programmer som heter CHANGE.EXE. Det jeg har omtalt før, er laget av John W. Clinton (i filen CHG205.EXE). Det andre er laget av Bruce Guthrie ved The U.S. Department of Commerce (i filen CHANG402.EXE, 127 Kb, gratis.)

Hvilket program! Her er noen av egenskapene i CHANG401:

  • Du kan behandle filer av en hvilken som helst størrelse bare det er plass til resultatsfilen på disken.
  • Det kan gjøre endringer i både tekst og binære filer.
  • Det kan fjerne ekstra blanke til høyre på hver linje (noe jeg får når funn fra søkeprogrammet LOOKFOR lagres i en fil).
  • Du kan angi at endringer kun skal foretas i linjer som inneholder visse tekststrenger og eventuelt også i et avgrenset antall linjer (mellom linje nr. 1 og 5 i hver fil).
  • Du kan foreta opptil 25 endringer i en operasjon.
  • Både søk- og erstattstrengene kan angis som ascii, hexadesimale eller desimale verdier. Dermed blir det enkelt å endre strenger som f.eks. inneholder blanke. Flere andre søkeprogrammer har vanskeligheter med dette.
  • Du kan be programmet be om bekreftelse før hver endring foretas, enten ved manuell inntasting av aksept eller automatisk styrt av en kontrollfil.
  • Når Til/Fra kommandoer tastes inn fra DOS kommandlinje, kan søk skjerpes med booleanske parametre (som AND, OR eller XOR).

Programmet brukes best ved bruk av batchfiler tilpasset forskjellige formål. Ellers blir det for mange parametre å holde styr på.

Noe smårusk fant jeg. Bl.a. virker det som om jeg må bruke \032 i stedet for blank for å få det til å virke (under Back & Forth). En annen svakhet er at det kun kan endre i en fil av gangen (ingen joker-filnavn).

Eksempel: I et bokmanuskript hadde jeg flere tilfeller av den muntlige engelske formen "don't". Det burde endres til "do not". Jeg brukte følgende batchfil (CHG.BAT) til endringen:

@echo off
if (%1)==() goto help
change %1 /FROM %2 /TO %3 /OVERWRITE /VERIFY
goto end
:help
REM Dette er en kort bruksanvisning:
REM Tast CHG og Enter for å få denne teksten.
REM Føy til nyttige ascii-koder under
echo Kommando: CHG Filnavn Fra-streng Til-streng
echo Nyttige ascii-koder:
echo \032 = blank \039 = '
:end

Ved DOS kommandolinje tastet jeg:

chg online.txt don\039t do\032not

Hurtig og sikkert. /VERIFY-parameteren tvinger meg til å bekrefte hver endring. CHANG402 er et interessant tilskudd.

Jo mer diskplass, jo mer tid tar det å rydde opp på disken. Mange av de ryddeprogrammene jeg har omtalt tidligere, stanget hodet i taket om det er for mange filer på disken.

På Tikien er det nå 10.476 filer i 341 kataloger. For sharewareprogrammet Duplicate File Locator (DFL) var det barnemat. Antall filer er kun begrenset av tilgjengelig diskplass. Det bruker rundt 1 MB pr. hver 25.000 filer, finner raskt frem til filer med samme navn, er lett å bruke ved utvalg av filer for sletting - også i komprimerte filarkiver. Et bra stykke program.

Filnavn: DFL340.EXE, 215KB. Registrering koster US$38.00 til W. S. Ataras Engineering, 40 Laughan Street, Upper Marlboro, Md. 20772, USA. Email: 70322.1514@compuserve.com .

Hjelpemiddel for batchfiler. Under denne tittelen omtalte jeg versjon 3.0 av NEED, AVOID og SNIFF (1991). De lar oss bl.a. teste på om DOS APPEND, SHARE eller ASSIGN er i bruk, om det er nok ledig hukommelse eller diskplass for å kunne kjøre et program, hva slags CPU som brukes, om ANSI.SYS er i bruk, dag, måned, år, versjon av Windows og mye annet.

Avhengig av resultatet av testene ble det mulig å få batchfilene til å gjøre forskjellige ting.

Versjon 6.0 kan også teste om maskinen har en Pentium, om du bruker 4DOS, ISA+, EISA, MCA (PS/2), Norton NCACHE, PCTools PCCACHE, PCMOS, SMARTDRIV.SYS, PCKwik, lokalnett, med mer.

Programmene ligger i filen NEED60.EXE (51KB). Registrering US$20 til NEED/AVOID Registrations, Canadian Mind Products, #601 - 1330 Burrard, Vancouver, BC, Canada V6Z 2B8. Email: roedy@BIX.com.

Bedre engelsk-programmet Grammatik 5 for Windows ble omtalt i nr. 10/1993. I den senere tid har jeg testet en fornorsket versjon laget av firmaet Windows Kompetanse i Nordreisa (Email: sar@nvs.vgs.no eller ah@nvs.vgs.no).

De har produsert en spesiell GMK.DIC til programmet for norske brukere. Du døper om den originale GMK.DIC filen, kopierer inn den nye og kjører Grammatik som vanlig. Den tilsynelatende eneste forskjellen er at enkelte hjelpetekster er på norsk.

"Den nye versjonen er først og fremst en kompetansebygger og et pedagogisk redskap", sier Svein Arne Rasmussen. "Den er laget slik at du skal kunne lære mer engelsk mens du bruker programmet."

Men dette gjør jo Grammatik fint fra før, sier du kanskje. Joda, men Grammatik er laget for brukere som har engelsk som morsmål. Vi som har norsk som morsmål er belemret med noen ekstra problemer, som bl.a. ofte gir seg utslag i form av håpløs setningsoppbygning.

Produktet koster kr. 1100 og det er ingen høy pris for å unngå flere flaue språktabber.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.