Saltrød Horror Show nr. 87

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 7-8/1994, side 71.


Maskinparken oppgraderes stadig. Toshiba 4400SX er et godt eksempel. Det som var 80 megabyte harddisk, ble 200MB og er i dag 320MB. To megabyte hukommelse ble til seks. Den fikk 14.400 bits/s modem og fax under panseret og forleden også raskere prosessor.

Trinnvis utbygging er dyrere enn å kjøpe nytt og gevinsten ved skriving av den enkelte artikkel kanskje ikke så stor. På sikt er det imidlertid viktig for en som "lever" ved og av tastaturet. Dessuten gjør det meg glad når ting går raskere og det er også viktig, sier mor.

Toshibaen hadde en Intel 486DX prosessor med en CPU Clock på 24,8 MHz ifølge Landmark benchmark version 6.00 (i filen SPEED600.EXE, 51KB, gratis).

En test av PCens ytelse viste 31 MHz sammenlignet med en 6 MHz AT med 80287 matematikkprosessor. Fgrep (i filen FGREP180.EXE søkte gjennom 11.9 MB med tekst etter ordet "tull" på 33.18 sekunder.

En ny DX2/50-prosessor kom gjennom luften fra min kontakt i USA for US$349 (Email: 72662.3545@CompuServe.COM). Å ta ut den gamle brikken og sette inn den nye tok under 30 minutter. Deretter begynte testingen.

Landmark fortalte at CPU klokkehastigheten hadde økt til 49.5 MHz. Den gamle prosessorens 31 MHz gikk bare opp til 32 MHz. Mer vesentlig var at jeg nå hadde en 40487DX matematikk prosessor (FDU) med en testet ytelse på 163 MHz. FGREP-testen tok nå 29.88 sekunder (10 prosent forbedring).

Konklusjon: For oppgaver, som ikke kan dra nytte av en 40487, er ytelsesforbedringen marginal selv om en 10 prosent reduksjon av søketidene alltid er velkommen. Jeg søker hele tiden.

På den annen siden ser jeg at Industridata på Nestun selger en 540MB harddisk til 3750 kroner. Det kan være bedre økonomi å kjøpe en stor og rask disk uten komprimering for mine søkejobber enn å øke prosessorhastigheten.

Drømmen om den magiske sorte boks er like gammel som databransjen. Problemet er at det selges ikke slike Aladdins lamper. Det eneste du kan få er bokser med muligheter. Resten må du gjøre selv.

Hovedsaken er hva du bruker PCen til. Om du bruker du den til tekstbehandling, regnskap og regnearkmodeller, eller om du bruker den til ombrekking av avis-sider, styrkeberegning av skrog eller produksjon av programvare. Om du sitter på samme stedet hele tiden, eller om du mest er på farten.

Det aller viktigst er imidlertid hva du får ut av å bruke den. Sluttresultatet. Den undertegnede kontrakten. Det gunstige kjøpet. Den flotte avissiden. Båtskroget som greidde orkanen og programmet som ble en suksess hos kundene.

Om sluttresultatet avhenger av om det er Compaq, Toshiba eller Dell, så kjøper du en slik maskin. Som oftest er det uvesentlig. Må du ha en lett bærbar maskin, er det også en binær beslutning.

Når det er snakk om kjøp av raskere prosessorer, blir det straks vanskeligere. Den eneste effekten er at du kan jobbe raskere. Problemet er bare at det også er andre måter å øke hastigheten på og at disse kan ha en større effekt. Her er noen alternativer:

  1. Mere av arbeidshukommelsen brukt til større disk cache og oppgaveveksling (eller "multi-tasking", som det ofte feilaktig betegnes).
  2. Bruk av programvare som gjør jobben vesentlig hurtigere ut fra dine kvalitetskrav,
  3. Bruk av en plattform (DOS, OS/2, Windows, 4DOS, osv) som gjør samspillet med programvaren hurtigere, inklusive bruken av makrospråk, batchfiler og andre "roboter".

Hvorfor jeg bruker et tekstbehandlingsprogram fra 1986 under DOS fremfor et moderne Windows-program? Fordi det går vesentlig hurtigere over 80 prosent av tiden. Word for Windows blir som å skrive med meisel på steintavle i sammenligning, blant annet fordi jeg bruker et arsenal av makroer for effektiv bruk av tastaturet når jeg skriver.

Vil det hjelpe med en 80586 prosessor? Selve skrivingen vil gå like hurtig på en 80286. Sant nok vil oppgaveveksling gå hurtigere (jeg bruker Back & Forth). Hastighet er nyttig når jeg leter etter og tilrettelegger tekster som skal importeres i dokumentet jeg arbeider med. Kanskje veksletiden kan reduseres fra 0.5 sekund til 0.4. En slik reduksjon kan bare kalles marginal.

Så kommer tankekorset. Hva om mitt hovedverktøy het Word for Windows? Hva kunne jeg tjene på å gå over til å bruke et lite og effektivt tekstprogram under DOS? Noe som ikke er stort og tungt som WordPerfect og som ikke mestrer alle typer oppgaver, men som kan brukes til mesteparten av skrivejobbene dine.

Lurer du på svaret, kan du f.eks. prøve Qedit (i filen QEDIT3C.EXE, 217KB). Sant nok vil overgangen ta tid, men du skal ikke se bort fra at arbeidshastigheten vil kunne øke betraktelig.

Ikke så at jeg anbefaler deg å gjøre det. Det er imidlertid et interessant tankekors.

At den russiske økonomien ikke er den mest solide for tiden, er velkjent. Det forhindrer dem imidlertid ikke i å ha noen av verdens beste programmerere.

Fra Sergey Ryzhkov i Moskva kommer DOS-kabalen Kosynka (i filen KOSNKA11.EXE, 69 KB, bidragsønske US$15.00). Hvis du trodde Windows var nødvendig for bra bilder, tro om igjen. Kosynka er et kabalspill for PCer med EGA/VGA-skjerm. Det spilles med to kortstokker sortert i ni eller ti kolonner, med eller uten bruk av mus.

Betrakt spillet som en kuriositet, et forvarsel på at vi kommer til å se mere fra øst. Spillet er morsomt, men litt tungspilt. Jeg foretrekker å spille det med tastaturet fremfor mus. Sergey kan nås pr. elektronisk post til sir@kiae.su.

DOS innebygde FOR-kommando er en av de minst forståtte og brukte egenskapene i operativsystemet. Bare hør hva du kan bruke kommandoen til:

DOS FIND.EXE kan kun søke i en fil av gangen. Du kan f.eks. ikke bruke det for å søke i alle filer som svarer til filbeskrivelsen *.94.

Feil! Med DOS FOR-kommando er det ingen sak. Lag følgende to batchfiler. Kall dem TEST.BAT og TEST2.BAT. Gi TEST.BAT følgende innhold:

@ECHO OFF
FOR %%A IN (%1) DO CALL TEST2 %2 %%A

Gi TEST2.BAT følgende innhold

C:\DOS\FIND /I "%1" %2 | C:\DOS\MORE

La oss anta at du har en katalog kalt C:\DOC. I denne har du bruksanvisningen til alle shareware- og gratisprogrammene dine. Du ønsker å finne alle forekomster av søkeordet "call" i disse filene: Tast inn følgende kommando:

test c:\doc\*.* call

Følgende skjer: FOR-kommandoen finner frem filnavnene i henhold til beskrivelsen i batch-parameteret %1 (her: c:\dos\*.*). Uttrykket "FOR %%A IN (%1) DO" kan oversettes med "for hver enkelt av disse filene utfør følgende".

Det som skal utføres er "CALL TEST2 %2 %%A". DOS-kommandoen CALL (ny i DOS 3.3), lar en batchfil kjøre en annen batchfil og returnere til den første når jobben er gjort. I dette tilfellet får TEST2.BAT først søkeordet (sendt som %2 fra TEST.BAT, mottatt som %1) og deretter filnavnet (sendt som %%A, mottatt som variablen %2).

TEST2.BATs innhold er enklere å forstå. Eventuelle resultater fra søkene blir "pipet" (med "|"-tegnet) inn i DOS MORE.COM for fremvisning en skjermfull av gangen.

Ønsket om en kraftigere FOR-kommando vokser kanskje etter hvert som du får erfaring. Da kan du gripe til gratisprogrammet Fortune (i filen FORTN404 EXE, 115 Kb). Her er noen av programmets viktigste egenskaper:

  • Du kan utelate opptil 10 filspesifikasjoner fra å bli tatt hensyn til av kommandoen. Bruker du FIND kan det f.eks. være interessant å hindre det i å søke i filer med endelser som EXE og COM.
  • Filens for- og etternavn kan deles.
  • Individuelle tegn i filenes navn kan identifiseres og brukes i kommandoen (kan være nyttig når en gruppe filer skal døpes om).
  • Programmet kan stilles inn for også å behandle filer i alle kataloger under den jobben starter i. På denne måten kan du f.eks. søke gjennom alle filer med endelsen DOC på disken i en operasjon.
  • Resultatet av en kommando kan skrives ut i en batchfil, som du kan kontrollere og evt. redigere før du bruker den.

Innlesing av DOS tekstfiler i tekstprogrammer er ikke alltid like lett. Spesielt kan det være arbeidskrevende når hver linje i teksten ender med ett (hardt) linjeskift.

Prøv det lille gratisprogrammet ASC2WP (i filen ASC2WP20.EXE, 15KB). Det gjør alle mellomrom mellom ord enkle untatt etter puktum og andre tegn som markerer slutten på en setning. Dette er nyttig om DOS-teksten er formatert for rett høyre marg ved hjelp av ekstra mellomromtegn mellom noen av ordene.

Videre gjør det gjør alle enkle linjeskift i filen om til mellomromtegn. Alle strenger med to eller flere linjeskift etter hverandre gjøres om til et enkelt linjeskiftegn. Resultatet blir at alle linjene i avsnittet blir til en lang linje avsluttet med et linjeskifttegn om kildefilen hadde to eller flere linjeskift etter hvert avsnitt.

Dermed er du formodentlig kommet et stykke på vei.

Omstart av Windows tar tid og er derfor et problem for enkelte. Gratisprogrammet Restart (i filen RSTART16.EXE, 27 Kb) gjør dette enklere.

Det kan være flere årsaker til omstarten. En kan være et ønske om at endringer i Windows systemfiler (som WIN.INI, SYSTEM.INI) skal få effekt. En annen å få tilbake systemressurser som går tapt, når du går ut av programmer som ikke frigir all tildelt hukommelse etter bruk. Restart lar deg også boote opp systemet direkte fra Windows 3.1.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.