Saltrød Horror Show nr. 88

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 9/1994, side 72.


CHKLIST.MS filene

Fra og med versjon 6.0 kommer DOS med antivirusprogrammet MSAV (Microsoft Anti-Virus). Selvfølgelig tester du programmet.

Kanskje like selvfølgelig går du tilbake til SCAN.EXE fra McAfee. MSAV er middels interessant og har forlengst mistet sin aktualitet.

Etter at du har testet MSAV, skal du vite at disken nå har en mengde småfiler med navn CHKLIST.MS. En i hver katalog med programmer.

CHKLIST-filene inneholder kontrollsummer for programmene dine. MSAV bruker summene ved senere skanning for å se om programfilene dine er fiflet med og varsler om det er forskjeller.

På Tiki PCen lå det i lange tider 73 CHKLIST-filer etter testen. De opptok 300 KB med diskplass. Jeg hadde bare ikke brydd meg om dem, før jeg snublet over gratisprogrammet Results. Da først fant jeg ut hvor mye unødvendig plass filene tok.

Programmet er enkelt å bruke. Du taster RESULTS og trykker Enter. Programmet lager en batchfil kalt DELRES.BAT. Kjør denne for å slette alle CHKLIST-filene.

Results arbeider bare med en harddisk av gangen. Da PCen hadde to partisjoner, måtte jeg kjøre en gang for C-stasjonen og en gang for D:.

På Toshiba 4400SX virket ikke programmet, - før jeg kjørte det via Interlnk fra Tikien. Interlnk er en form for "fattigmannens" lokalnett, som kom med MS-DOS versjon 6.0. Det lar meg kople Tikien til T4400SX med parallellkabel (det går saktere med seriell kabel). Når jeg så starter DOS-programmet INTERSRV på Toshibaen, kan jeg bruke denne maskinen fra Tikiens tastatur.

Tikien har de logiske harddiskene C:, D: og E:. Toshibaens C-stasjon heter F:, når den blir brukt fra Tikien. Jeg tastet derfor F: for å komme over på Toshibaens C-stasjon og deretter RESULTS for å kjøre programmet. Nå gikk det som en drøm. Ikke spør meg hvorfor.

Bruker du MSAV, kan du stille det inn for ikke å lage CHKLIST-filene og spare diskplass. Klikk på Options og fjern merket ved "Create New Checksums". Pass på at "Save Configuration" er avmerket, når du går ut av MSAV.

Nåvel. Det var kanskje MSAV som fikk McAfee-folkene til å begå The File Locator and Manipulator ("Target", se nr. 10/93, s. 88). Dette programmet gjør jobben bedre enn Results og kan brukes til andre ting også. Med dette kan filene slettes i en operasjon med kommandoen

target chklist.ms

Target ligger i TARGET15.EXE (73KB, US$20.00). Siste versjon av SCAN.EXE ligger i SCANV116.EXE (259 KB, registrering US$25 fra privatbrukere). Programmet kommer ofte i nye versjoner. Filnavnet kan derfor ha et høyere nummer, når du leser dette. Adresse: McAfee Associates, 2710 Walsh Avenue, Suite 200, Santa Clara, California, USA.

Gratisprogrammet Results ligger i filen CHKMS.EXE (8KB).

Oversikt over MS-DOS

Sommeren ble hektisk. "Min først PC-bok" var utsolgt og det hastet med å få den ut i en ny og oppdatert utgave, bl.a. med en lenge etterlengtet introduksjon til Microsoft Windows.

Underveis tok jeg en titt på "konkurrenten" DOS Summary versjon 2.0, en omfattende elektronisk referanse- og introduksjonsbok om DOS i hypertekst-format.

Hypertekst er tekst, som inneholder pekere til annen tekst. Når du finner et uttrykk, du har glemt hva betyr, kan du - forutsatt at ordet er avmerket (med en annen farge) - hoppe til en definisjon av ordet. Deretter kan du hoppe tilbake og fortsette med lesingen.

DOS Summary er et interessant og nyttig program, når vi ser bort fra at den siste versjonen jeg vet om kun går frem til og med MS-DOS 5.0.

Programmet kan minne om HELP.COM, som følger med DOS versjon 6, men er strukturert annerledes. DOS Summary inneholder blant annet informasjon om for hvilke versjoner av DOS de enkelte kommandoer og egenskaper er gyldige.

DOS Summary ligger i filen DOSSUM2.EXE (159KB). Programmet er laget av Computer Knowledge, PO Box 91176, Los Angeles, CA 900091176, USA. Bidragsønske US$ 25.00.

Apropos hypertekst...

Amerikanerne er flinke i business. Bruker du konsulenter, er det, eller vurderer å bli konsulent, kan du ha interesse av boken "The Role of the Consultant in the 21st Century" av Bert Nemcik, Ph. D.

Boken ligger i filen CONSULT.EXE (94 KB, bidragsønske US$3.00). Skriv til Lifelong Learning Network, RD 2 Duhring Rd, Marienville, PA 16239, USA. Email: 71554.1757@compuserve.com.

Husk fødselsdagene

Tenk så flaut å glemme en fødselsdag! Programmet Daycount kan hjelpe deg å huske. Putt det inn i AUTOEXEC.BAT filen og få "Happy Birthday"-sangen i høytaleren på den store dagen. Grip så telefonen og gratuler.

Påminnelsene styres av en tekstfil kalt DAYCOUNT.DAT. Med en teksteditor (som EDIT.COM i DOS 6.2) legger du inn linjer som denne

07-22 Nina

Bruk amerikansk datosystem, med månedsnummeret først. Du kan bare ha en person pr. dato, men så vidt jeg kan se så mange personer du vil.

En tanke kan være å legge inn hver person to ganger, en for selve dagen og en noen dager på forhånd. Dermed får du tid til å kjøpe gave. F.eks. slik:

05-22 Nina 27. juli 1983

Ved å føye til fødselsdatoen husker du også hvor gammel hun er.

Daycount ligger i filen DAYCNT.EXE (48 KB). Programmet er laget av Jerry Wilson, P.O. Box 73, Edinburgh, IN 461224, USA. Han ønsker et bidrag på US$13.50.

Case: Automatisk søk og erstatt

Hver måned kjører jeg en statistikk over antall besøk og hva de besøkende gjør på Saltrød Horror Show, oppslagstavlen min (tlf. 37031378). Resultatet lagres i en fil kalt BULLET5.EXE.

For at de som er interessert i filen skal kunne hente den, må filnavnet legges inn i en filliste. Der skal det ganske enkelt stå:

BULLET5.EXE 8419 06-10-94 Most recent SHS Callers Statistics

Utgangspunktet lages med DOS DIR-kommando og ser slik ut:

  Volume in drive D is SHS
  Volume Serial Number is 1B8F-B9C2 
  Directory of D:\TEST\99 
 BULLET5 EXE     8,419 06-10-94  5:19p 
     1 file(s)     8,698 bytes 
             3,588,096 bytes free 

Manuelt er det enkelt, men å komme fra DIR-kommandoens melding til linjen over i en batchfil var ikke så enkelt. Jeg gjør det nå på følgende måte:

 1. Den gamle referansen til filen, som ikke er gyldig lengre, fjernes med FGREP ved bruk av parameteren -svx. Dette er gammelt nytt. "-v"-parameteren gjør at alt som du ikke søker etter blir betraktet som funnet.
 2. Med DOS kommandoen DIR BULLET5.EXE føyes teksten over til en arbeidsfil (DIR BULLET5.EXE >ARBEIDS.FIL).
 3. Nå må arbeidsfilen bearbeides. Første oppgave er å bli kvitt alt unødvendig, så som "Volume in drive D is SHS" og "3,588,096 bytes free". Dette er heller ikke noen heksekunst med FGREP. Et negativt søk (med -v parameteren) etter ord som Directory og bytes gjør det hurtig.
 4. "BULLET5 EXE" skal endres til "BULLET5.EXE". GSAR, som vi også har snakket om før, gjør det med følgende søk-erstatt kommando:
  GSAR -sBULLET5:032:032EXE -o -rBULLET5:046EXE filnavn
  Koden :032 er en kode i ASCII-tabellen og står for et mellomromtegn, mens :046 er koden for punktum. Kommandoen søker følgelig etter to mellomromtegn og erstatter med et punktum.
 5. Dernest må avstanden mellom størrelse i bytes og datoen korrigeres. DIR-kommandoen bruker en blank, mens jeg bruker to blanke i fillisten. Her fant jeg en ny anvendelse av hjelpeprogrammet DO. Kommandoen
  do i innfil 22 #32# >utfil
  gjør jobben. Programmet tar tekstdataene i filen INNFIL og legger motverdien av ASCII-kode nr. 32 (som et mellomromtegn) i kolonne 22. Datoen flyttes dermed en posisjon til høyre.
 6. Så var det "bildeteksten". Først fjernet jeg det unødvendige "5:19p" helt til høyre på linjen med CUT, også er omtalt tidligere. Kommandoformatet var
  cut -c1-31 innfil >utfil
  Som du sikkert forstår, betyr dette at innholde i kolonne 1 til og med 31 ble "klippet ut" og lagt i utfilen.

Den nye teksten ble føyet til med den DO-kommandoen, som jeg viste i pkt. 5 over:

do i innfil 34 Most recent SHS Callers Statistics >utfil

Til slutt brukte jeg DO for å fjerne unødvendige blanke linjer i filen.

Det nye denne gangen er at DO kan føye til eller skyte inn tekst i utvalgte linjer. Samtidig understreker eksemplet en gammel visdom: Om du vil helautomatisere kompliserte tekstoperasjoner er det nyttig å ha flere små hjelpeprogrammer i verktøykassen. Denne gangen, som så ofte før, brukte jeg

FGREP - i filen FGREP180.EXE, 28 KB, gratis
GSAR - i filen GSAR107.EXE, 46 KB, gratis
DO - i filen DO33.EXE, 32 KB, US$ 10.00
CUT - i filen CUTOUT.EXE, 10 KB, gratis

Litt CD-ROM på tampen

The Wall Street Journal (4. august 94, B6) meldte at multimediaspillere selger som hakka møkk, men at de samler støv straks de er tatt med hjem. 40 prosent av dem som ble intervjuet av Dataquest, et amerikansk markedsforskningsfirma, forteller at de aldri bruker CDROM spillerne. 54 prosent har ingen planer om å kjøpe nye plater.

Min spiller er i bruk. Når jeg gjør regnskap spiller den Aretha Franklin blues. Tror ikke jeg hadde orket jobben uten. Nyttig for psyken.

Ellers går det i rykk og napp. Når jeg skriver bøker, har jeg stor nytte av platen Computer Select fra Ziff-Davis. Den inneholder rundt 75.000 artikler fra en lang rekke engelskspråklige tidsskrifter utgitt de siste 12 måneder. Problemet er prisen: kr. 9317 inkl. mva. fra CD-ROM Systems a.s (fax: 72 84 71 01).

Jeg har leksika og ordbøker på andre plater, men bruker dem sjelden. Det er med CD-ROM plater som med dataprogrammer. Det som ikke er nyttig i dag, får vente til en annen dag.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.