Saltrød Horror Show nr. 9

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 5/1987, side 134.


Programvaremakerne MicroPro, Broderbund, Activision m.m. foretok nylig en dramatisk razzia hos et programutleiefirma i Vancouver. De anklaget firmaet for å selge ulovlige kopier av kommersielle dataprogrammer. Kampen er over nå - og Softsave Information Service konkurs.

Den Skandinaviske PC-WRITE distributøren for PC-WRITE (Kjell S. Vågen, Stenhøjgårdsvej 101, DK-8340 Malling, Danmark) skrev nylig følgende i et brev:

"Vi er bekjent med at PC-Klubben Norge har kopiert og solgt amerikanske programmer til 'innbruddspriser' med påstand om at det er public domain software. Quicksoft (PC- WRITE), Buttonware (PC File og PC Calc) og MicroSoft (Flight Simulator) har underrettet oss om at de har tatt juridiske forholdsregler mot PC-Klubben Norge. Det er ikke snakk om public domain software, men om copyright-beskyttede programmer, og det er derfor snakk om straffbar piratkopiering."

PC-WRITE er, i likhet med PC-FLIST, ZCOMM, LIST, TSR21 og PCOutline, kopibeskyttede programmer. Det er lov å gi et kopi til andre, men ikke å ta seg betalt for jobben - utover prisen på en diskett. Det er derfor tydelig at noen forsøker å sko seg på andres bekostning.

La meg i denne forbindelse gjenta: ikke send meg penger og be om kopier av programmer! Det eneste jeg kopierer og sender rundt er PROCOMM. Det er gratis, forutsatt at du vedlegger en formattert 5.25" diskett og en selvadressert, frankert returkonvolutt.

PC-TOOLS

Det er selvfølgelig ikke til å unngå at et kommersielt program en gang i mellom blir uploadet til Saltrød Horror Show. Som oftest blir det imidlertid oppdaget og programmet fjernet.

Tidlig i mars kom PC-TOOLS fra Central Point Software, Inc., folkene bak velkjente COPY-II PC-programmet. Programmet selges meg bekjent ikke i Norge. PC NETWORK (320 West Ohio Street, Chicago, Ill 60610, USA) selger det imidlertid for ca. US$20.

En av programmets fortreffeligheter er at det lar deg redde filer, du har slettet ved et uhell. Dette skjer til overmål mer elegant enn med velkjente Norton Utilities (kr. 703 fra Computer Resources i Oslo.) Oversikten over filer du kan redde ("undelete") inneholder f.eks. et merke ved de filene, som kan reddes automatisk. Det gir større sikkerhet i prosessen.

I mitt tilfelle slettet jeg filen SRCH.COM på Olivettiens F-stasjon. På listen sto den som "?RCH.COM". Jeg måtte fortelle programmet at første bokstav i filnavnet skulle være "S", trykke ENTER etterfulgt av F1 for "Automatic selection of clusters" og dermed var den reddet. Denne egenskapen alene rettferdiggjør et kjøp.

Kraftig filhåndtering

PC Tools inneholder mer, f.eks. kopiering av disketter, sammenligning av to disketter (for å se hva som er ulikt), søking etter en tegnrekke på disken, gi en disk et nytt volumnavn, kontroll av om en disk er leselig med evt. forsøk på å rette opp feil, en editeringsfunksjon (du kan f.eks. rette ledetekst direkte i en EXE eller COM-fil), og mange andre funksjoner som vi kjenner fra Norton Utilities.

Det kan hjelpe deg med å finne hvor en angitt fil ligger lagret på harddisken din. Programmet hjelper med kopiering og flytting av filer, sammenligning av innholdet i filer (for å se om de er like, eller om samme filnavn finnes i flere underkataloger), finne et ord i en fil, døpe om filer, slette filer, redigere en fil/filer, endre filattributter og dato/tid-angivelsen (!), utskrift og mye mer. Et flott program.

FINDIT

Om PC Tools koster penger, er ikke det tilfelle med FINDIT (på SHS, 17K). Det er et enkelt lite gratisprogram som hjelper deg med å finne igjen filer på harddisken din.

I ARC-filen ligger FINDIT.COM (16K) samt en kort brukerveiledning. Skriver du FINDIT uten å trykke ENTER får du forøvrig en skjermfull med brukerinstrukser.

FINDIT kjøres fra kommandolinjen. Det er således hurtigere å bruke enn f.eks. ALSEARCH, som lenge har vært min favoritt.

Programmet søker gjennom alle underkataloger på den nåværende eller en annen angitt diskstasjon på jakt etter ditt søkemønster. Du kan angi et fullstendig filnavn, eller bruke en "jokerkort-angivelse".

Eksempel: Du jakter etter filer som har med PC-WRITE å gjøre. De ligger på C-stasjonen en plass. Noen heter PCWRITE + ett eller annet. Andre inneholder kanskje tegnrekken "PCW" pluss noe til.

Ligger FINDIT på en diskett i A-stasjonen, kan du taste inn "findit c:pcw*" for å finne alle filer hvis navn starter med PCW, som kun heter PCW eller som har fra 1 til 5 tegn i tillegg pluss en eventuell filnavnendelse. (I mitt tilfelle fant det: PCWMAN2.ARC, PCWMAN1.ARC, PCWRITE.LBR, PCW-DEF.ARC, PCWRIT.POL. Den siste filen lå i underkatalog "45". Resten lå i underkatalog "18".).

Ønsker du kun filnavn som inneholder tegnrekken "DEF", kan du kommandere "findit *def*". Hos meg fant FINDIT denne gangen filen PCW-DEF.ARC i underkatalogen 18.

Bruk av en "?" i din søkekommando, betyr at jokeren er et tegn, og NØYAKTIG ett tegn. (DOS løser dette annerledes). Kommandoen "findit a??" finner f.eks. alle tre-tegns filnavn som begynner med "a". Kommandoen "findit *??a" finner alle filnavn som er minst tre tegn lange og som slutter på "a". Alternativene står greit forklart i bruksanvisningen.

WHEREPC

(WHEREPC.ARC, 14K, inneholder programmet WHERE.COM, 28K) har samme hensikt som FINDIT og kjøres også fra DOS kommandolinje. Det "blåser" opp noen flotte vinduer på skjermen din når søkingen starter.

Mens kommandoen "findit e:pk*" fant tre filer, fant

"where e:pk*"

ingen. Jeg måtte kommandere "where e:\pk*.*" for å få det ønskede resultat.

WHEREPC har svakere søkemuligheter og bruker mange ganger lengre tid på å gjøre jobben. Min stemme går derfor til FINDIT.

Statistikk

En lege ringte for en stund siden og spurte om statistikkprogrammer. Jeg fant fram noen gamle disketter fra bunken, og nå ligger det litt av hvert klart på Saltrød Horror Show:

STATISTI.ARC (46K) inneholder små BASIC-programmer for beregning av: Greatest common demoninator, Area of polygon, Analysis of two vectors, Parts of a triangle, Operations on two vectors, Coordinate conversion, Coordinate plot, Angle conversion, Plot of polar equation, Plot of function, Linear interpolation, Curvilinear interpolation, Integration: Simpson's rule, Integration: Gaussian quadrature, Integration: Trapeqoidal rule, Derivative, Roots of quadratic equation, Real roots of polynomials: Newton, Roots of polynomials: half interval sear, Trig polynomial, Simultaneous equations, Linear programming, Matrix add, subtract & scalar multiplication, Matrix multiplication, Matrix inversion, Solves simultaneous equations, Calculates a sample's precision , Normal distribution routines, Regression analysis, Permutations & combinations, MannWhitney U test, Geometric mean and deviation, Binomial distribution, Poisson distribution, Normal distribution, Chi-square distribution, Chi-square test, Student's T distribution, Student's T test, Fdistribution, Linear correlation coefficient, Multiple linear regression, Linear regression, Nth order regression, Geometric regression, Exponential regression, Mean, variance, standard deviation.

Du kan kjøre de forskjellige beregningene fra en oversiktsmeny. (Hvis du ikke forstår de engelske betegnelsene over, vil du få vansker med programmet.)

STATIST2

(116K) inneholder EPISTAT, en annen samling statistiske hjelpeprogrammer. Ut fra en meny kan du velge mellom følgende tester:

Analysis of variance, McNemar's test, Bayes' theorem, Mean, Median and S.Dev, Binomial distribution, Normal distribution, Chisquare test, Poisson distribution, Correlation coefficients, Random sample generator, Crosstab reports, Rank sum test, F Distribution, Rates adjusted, Fisher's exact test, Sample size determination, Graph histogram, Graph scattergram, Signed rank test, Linear regression, Student's T test, Mantel-Haenszel Chi-square, MantelHaenszel for multiple controls/case.

FINANCE

(30K) inneholder mer businessorienterte hjelpeprogrammer. De kan hjelpe deg med beregninger som:

Future value of an investment, Future value of regular deposits, Regular deposits, Regular withdrawals from an investment, Initial investment, Minimum investment for withdrawals, Nominal interest rate, Effective interest rate on investment, Earned interest table, Depreciation table, Depreciation amount, Salvage value, Discount commercial paper, Principal on a loan, Regular payment on a loan, Last payment on a loan, Remaining balance on a loan, Term of a loan, Annual interest rate on loan, Mortgage amortization table, Amortization, present values, future values, interest rate, Prints compound interest factors, POS Inventory - Cash register transaction processing, Inventory transaction processing, Inventory reporting, Picking list generation , Picking list transaction processing.

De tre ARC-filene over inneholder vanlige BASIC-programmer. Når de skal kjøres, må du derfor først starte opp BASIC eller GWBASIC, laste inn ønsket filnavn og trykke F2 (for RUN).

Ulempen er at de er tungvindte å starte opp, fordelen er at de er lett å skrive om, f.eks. til norske menyer og resultatslister. Det eneste som kreves litt skarve BASIC-kunnskaper ...

Månedens spill?

Har jeg nevnt YATZY (YATZY330.ARC, 52K)? Min niårige datter leder nå med 347 poeng mot mine 307. Noen bedre?


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.