Saltrød Horror Show nr. 92

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 1/1995, side 79.


Mer om hypertekst

Sist fortalte jeg at hypertekst også brukes i anvendelser utenfor World Wide Web på Internet, f.eks. i presentasjons- og salgssystemer for kjøring på en PC. Her er en anvendelse til:

Internet Business Report (oktober) beretter at Sun Microsystems har et internt bibliotekssystem basert på bruk av hypertekstleseren Mosaic. Systemet kjører på 350 interne Web-tjenere.

Vi kommer nok til å høre mere om bedriftsinterne anvendelser av hypertekst fremover.

På nettet fant jeg "The Windows HTML Author", en sammenlignende rapport om redigeringsverktøy for hypertekst. Interessant lesing. På forfatterens anbefaling hentet jeg programmet HTML Assistant for Windows. Det er gratis for ikke-kommersiell bruk og er umiddelbart mer tiltalende enn HTML HyperEdit, som jeg testet sist.

HTML Assistant har en stor og lett tilgjengelig verktøy-linje. Det du måtte trenge av funksjoner i HTML-dokumenter kan klikkes inn på "knapper". Her er alt fra tekstattributter (som halvfet skrift), koplinger (som mailto, andre WWW-sider, Netnews) til en skreddersydd "verktøykasse" med spesialkoder. (HTML = HyperText Markup Language).

Jeg bygde opp en ny HTML-side fra bunnen av. Klikk på knappen "test" for å se resultatet i en hypertekstleser, som Netscape. Du kan deretter veksle mellom programmene med trykk på ALT-TAB. Personlig gjør jeg deler av jobben med en DOS-editor, som trylles frem med ytterligere ett ALT-TAB trykk.

Konvertering av artikkeleksempler fra et nyhetsbrev jeg utgir til HTML-format, med koplinger til omtalte ressurser, tok en time. Det neste eksemplet tok tre kvarter og det siste en halvtime. Lærekurven var bratt. Et av resultatene ligger på Web-adressen ../sample2.html.

HTML Assistant lar deg ha flere dokumenter åpne samtidig. Klipp og lim mellom dokumenter er enkelt. Fint program. Det ligger i filen HTMLASS.EXE (174KB, gratis). Du trenger også ha VBRUN300.DLL. Det kan lastes ned som VBRUN300.EXE (237 KB), om du ikke allerede har det på disken. Rapporten om redigeringsverktøy ligger i HTMLAUT.EXE (19KB).

Send epost til harawitz@fox.nstn.ns.ca for informasjon om en utvidet, kommersiell versjon kalt "HTML Assistant Pro". Gratisprogrammet er begrenset til filer på 32 KB eller mindre!

Oversikt er viktig, når man lager hypertekst-dokumenter. Lenge var det nok med en skisse på et stykke papir. Etter hvert som produktet ble komplisert, skjønte jeg imidlertid at jeg trengte noe mer. Et lettbrukt flødekart-program var ønskedrømmen.

Sharewareprogrammet Chartist for Windows 3.1 dekker langt på vei behovet. Jeg startet det som vanlig uten å lese bruksanvisningen. Et bra program bør kunne kjøres ut fra menyer og hjelpetekster uten mas. Denne gangen gikk det bra.

Kjør INSTALL.EXE og programmet er klar til bruk på ett par minutter. Rett frem. Oppgaven var å lage en oversikt over arbeidet med utvikling av The Online World håndbokens World Wide Web- side (URL: ../index.html).

Med enkle klikke-kommandoer gikk det relativt raskt å bygge opp en oversikt over et tredvetalls HTML-sider og deres innebyrdes forhold. Symboler for forskjellige dokument-typer ble hentet fra et symbolbibliotek og "sluppet" på plass.

Nye klikk og fullførte sider var fargelagt. Dermed kan jeg med et øyekast se hva som gjenstår.

Resultatet ble skrevet ut på min HP DeskJet 560C (som landskapsutskrift). Selv om Chartist har en "zoom"-kommando med trinnvis forstørrelse- og forminsking, blir skjermen (og bokstavstørrelsene) litt for liten for en totaloversikt.

Selvfølgelig ble ikke kartet som jeg hadde tenkt. Intet problem. Klikk på sidesymbolene og dra dem til nye steder. Pilene følger med. Klikk på Line og Add Waypoint for å gi pilene mellom symbolene baner som gjør dem lettere å lese. En full ommøblering av kartet gjøres på minutter.

Programmet ligger i filen NGCHART.EXE (187 KB). Registrering for enkeltbrukere US$79.00 + frakt til Novagraph, Inc., PO Box 850115, Richardson TX 75085-0115, USA. (FAX: 095 1 214 235-0607). Trenger du et slikt verktøy, er det vel verd pengene.

Mer konvensjonell hukommelse er et evig behov for databehandlere, uansett om de bruker DOS, Windows, eller hva. Har du en gammel XT eller 80286-basert PC, ser det imidlertid håpløst ut.

Alle IBM-kompatible PCer har konvensjonell hukommelse. Dens maksimale størrelse er 640 KB, og nesten alle PCer har eksakt dette. Konvensjonell hukommelse befinner seg i de første 640 KB av såkalt addresserbar hukommelse.

Hvor mye hukommelse som en PC kan "adressere" (=bruke) avhenger av hvilken type CPU den har. Uansett type kan den adressere den første megabyten av hukommelsen.

Adresserbar hukommelse består av to deler: Konvensjonell hukommelse (opp til 640 KB) og Upper Memory (de resterende 384 KB). Deler av UM blir brukt av operativsystemet og maskinvaren. Deler av UM kan være skrivebeskyttet.

Ubrukte deler av UM kan på 80386-baserte PCer eller bedre med DOS 5.0+ gjøres tilgjengelig med kommandoer i CONFIG.SYS (som DEVICEHIGH=) og AUTOEXEC.BAT (som LOADHIGH).

Slik er det imidlertid ikke for PC/XT/AT-maskiner. Med gratisdriveren USE!UMBS.SYS kan du likevel kanskje, muligens få adgang til UM-ressursen om PCen har MS-DOS 5.0 eller høyere. Tilgjengelig extended hukommelse er ingen betingelse.

Jeg testet driveren på en Olivetti M290 AT med farger, - med vekslende hell. Installasjonen er ikke for skuddredde. Selv om bruksanvisningen gir en usedvanlig god innføring, kreves saker du kanskje ikke har vært borti før. Likevel: Den som intet våger, intet vinner!

Et vedlagt testprogram kjørte gjennom ATens UMB hukommelse og forsøkte å skrive data der (uten å gjøre det, selvsagt). Det fant hukommelse i området som heksadesimalt angis som B800-BFFF.

Etter fradrag for tekst video RAM, satt jeg tilbake med RAM som muligens kunne brukes som UMB hukommelse. Jeg testet først et dristig oppsett av driveren og deretter et konservativt med følgende resultat:

AT-masinen hadde 572896 bytes ledig RAM ved vanlig oppstart. Ved å legge inn linjen DOS=UMB,HIGH i CONFIG.SYS, fikk jeg plutselig frigjort 12 KB. Etter å ha brukt DEVICEHIGH på linjene med SETVER, RAMDRIVE.SYS og ANSI.SYS fikk PCen 595020 bytes free.

Bruk av PCen til enkle DOS-oppgaver, som redigering av filer, residente CED-synonymer, HDIR, MAPMEM og noe annet, gikk bra. Dette var imidlertid på Saltrød Horror Show maskinen. Jeg greidde ikke å få BBS-programmet til å kjøre med driveren inne, hverken med det konservative eller dristige oppsettet.

Konklusjon: Uten å ha prøvd, er det umulig å si om det virker på din PC. Det er vel verd å forsøke. Driver og hjelpeprogram ligger i filen USE-UMBS.EXE (22KB, gratis).

Mer RAM - del 2

Sysop Aron Gurski på Saltrød Horror Show begikk et program, som kan finne ut hva som bør stå på STACKS= linjen i CONFIG.SYS.

Av en eller annen grunn, som jeg ikke husker lengre, hadde min Olivetti M290 STACKS=9,256. ChkStack-programmet fortalte at jeg kunne greie meg med STACKS=8,50, og slik ble det. Tilgjengelig RAM økte med rundt 2000 bytes. Ikke noe dramatisk, men alt hjelper. Programmet ligger i filen CHKSTACK.EXE (28KB, gratis).

MS-DOS til Macintosh

er ikke bare-bare, selv om Macintoshbrukere med ekspertise angivelig kan gjøre mye. Det bor ikke mye slikt folk på Sørlandet, så det er vanskelig å være mer konkret.

Likevel kan jeg ikke overse Macintosh. En kunde bruker Mac i redaksjonen og det vil være enklere om bilder i JPEG-format sendes på Mac-disketter. The Online World distribueres globalt bl.a. på diskett. Utsendelse til Mac-brukere er interessant.

KIDLINK har en Macintosh-versjon av sin elektroniske bok om virksomheten (KIDSHOW), som jeg distribuerer til interesserte. Send meg en formattert 1.44 MB diskett, samt en frankert selvadressert returkonvolutt, for å få kopi. (Odd de Presno, 4815 Saltrød.)

På min BBS (370-31378) ligger det to "funksjonshemmede" sharewareprogrammer for formatering m.m. av Mac disketter på MS-DOS maskiner. "Funksjonshemmet" fordi viktige egenskaper kun blir tilgjengelig ved registrering. Begge går under både DOS og Windows.

Mac-ette kan lese, skrive, formatere og duplisere Macintosh HFS formatterte 1.4 MB disketter på PCer med en 3.5 tommes høykapasitets stasjon. Registrering: US$34.00 til Acute Systems, PO Box 37, Algonquin, IL 60102, USA. (Fax: 713-524-6398). Kan kjøres under DOS og Windows.

Registrering gir en versjon med ekstra egenskaper, som opprettelse og omdøping av filer og foldere, sletting av filer og foldere. US$ 64.00 gir deg også adgang til CDROM og BIOS/ASPI SCSI-utstyr tilkoplet PCen.

Konkurrenten MacSEE gjør det med 3.5 tommers 1,44/2.88 Mb high density Macintosh disketter, CD-ROM og Macintosh formatterte harddisker (som SyQuest og Bernoulli). MacSEE gir adgang til hele Macintosh filsystem.

Sharewareversjonen av MacSEE har mer alvorlige begrensninger. Filoverføring er begrenset til 16 KB. Omdøping og sletting av filer, opprettelse og fjerning av foldere på Macintoshdisker er umulig. Formatering er umulig. Registrering koster US$79.95 til REEVEsoft, P.O. Box 1884, Clemson, SC 29633, USA. (Epost: reevesoft@delphi.com)

Jeg testet sharewareversjonen av Mac-ette (kjørt i DOS) og en registrert versjon av MacSEE (under Windows 3.1). Formatering og kopiering av en 800 KB stor tekstfil gikk fint med begge, men noe raskere med Mac-ette.

KIDSHOW-pakken ligger i en 750 KB stor SEA-komprimert fil, som begge programmene behandlet som ukjent format. Kopiering gikk fint.

Deretter tok jeg turen til en venn på Flosta med Macintosh for å kontrollere resultatet. Et dobbeltklikk på SEA-filen, KIDSHOW ble dekomprimert og presentasjonen kjørte som en drøm. Den store tekstfilen ble enkelt lastet inn i tekstprogrammet Word.

To nyttige produkter. Du kan antakelig greie deg lenge med Macette, som ligger i filen MACETT30.EXE (46KB). Shareware-versjonen av MacSEE ligger i MACSEE4B.EXE (261 KB).


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.