Saltrød Horror Show nr. 94

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 3/1995, side 80.


Ved årsskiftet måtte mange batchfiler endres med nytt årstall. Er det noe jeg hater, er det å laste alle mulige filer manuelt inn i en editor, undersøke om en endring er nødvendig, for deretter eventuelt å gjennomføre den. Jeg ønsket noe enklere.

Ned i verktøykassa etter hjelpeprogrammer. Jeg ville lage en batchfil som fant alle filer som inneholdt årstallet (dvs. strengen "94"). Den skulle lage en ny batchfil, som lastet de utvalgte filene enkeltvis inn i MS-DOS-programmet EDIT for korreksjon.

Hvorfor ikke bare bruke et søk-erstattprogram? Fordi jeg i tillegg til datoen måtte gjøre andre endringer.

Eksempel: En batchfil brukes for søk i filene med inngående post. Jeg kan søke isolert på post mottatt i 1994, 1993, 1992, osv. bakover. Joda, alt ligger på disken. 14.8 megabyte med personlige elektroniske brev.

Om jeg derfor bare endret "94" til "95" i batchfilen, ville jeg ikke lengre kunne søke i posten fra i fjor. Batchfilen måtte endres manuelt.

Resultatet ble filen SEDIT.BAT. Den var bygget opp rundt bruk av noen gamle kjenninger:

@ECHO off
REM IF-test for å hindre at SEDIT.BAT blir kjørt uten parametre.
IF NOT (%1)==() GOTO finn
:help
ECHO Redigering av alle filer, som inneholder en gitt string
ECHO -------------------------------------------------------
ECHO Kommando: sedit FilenesSti Søkebegrep
ECHO Eksempel: sedit \bat\*.bat 94
goto slutt
:finn
REM Finn "94" (variablen %1) i alle innfiler (%2).
REM Resultatet lagres i filen INN.BAT
fgrep -fx0 "%2" %1>inn.bat
@ECHO on
REM Klargjør INN.BAT klar for bruk ved å erstatte stringen
REM "**File" først på hver linje med DOS-kommandoen EDIT.
GLEDIT inn.bat "**File" "EDIT" /Y
REM INN.BAT kjøres og korrigeringen kan starte.
inn
:slutt

Jeg tastet "SEDIT C:\BAT\*.BAT 94" og dermed startet det. Fgrep søkte i alle batchfilene mine etter søkeordet "94". Parametrene fikk programmet til å rapportere utvalgte filnavn, underslå sin egenreklame og den teksten som finnes (parametrene -fx0). Jeg var kun ute etter en ren liste med filer.

Ifølge Fgrep innehold 14 av de 117 batchfilene strengen "94". Filnavnene ble send til filen INN, hvis innhold begynte slik:

**File C:\BAT\CORE.BAT
**File C:\BAT\FAX.BAT

Gledit gjorde dette om til

EDIT CORE.BAT
EDIT FAX.BAT
osv.

Parameteret /Y betyr søk/erstatt uten manuell bekreftelse.

Fgrep ligger i filen FGREP180.EXE (28KB, gratis) og Gledit i filen GLEDIT28.EXE (46KB, registrering fra US$17.00 til Parity Solutions, 1903 Pavia Court, Arlington, TX 76006, U.S.A.

En bedre kalkulator

I sist nummer testet jeg AddEASE. Programmet har en irriterende svakhet om du kjører Windows på norsk med norsk tastatur:

På de norske tastaturene brukes "," som desimaltegn, mens amerikanerne bruker punktum. Programmet er ikke intelligent nok til å la brukeren veksle mellom de to.

Fuskeløsningen var grei nok. Jeg lot musa peke fast på punktumet på skjermens kalkulatorbilde. Hver gang jeg trengte et punktum (som desimalskilletegn), trykket jeg på venstre musknapp. Noe mas!

Så snublet jeg over konkurrenten JUDY'S TENKEY (versjon 3.01). Dette programmet har også en "papirremse" og desimalskilletegnet virker her som det skal.

Denne "papirremsa" kan du lagre, skrive ut, endre størrelse på og redigere (for automatisk omberegning). Her er mer, inkludert økonomiske beregninger, for eksempel avdrag på lån, pensjonsfond, investeringer, inflasjon m.m.

Du kan hente tall inn fra en tekstbehandlet fil eller epost og få dem automatisk kopiert inn på "remsa". TenKey gir deg automatisk summen eller utføre eventuelt andre ønskede operasjoner, som fremgår av det du limer inn.

Er det ord eller formattering blandt tallene, er TenKey smart nok til å velge ut tallene. Kommer det med tall du ikke vil ha med i regnestykket, er det langt enklere å fjerne dem fra remsa enn å taste inn de du skal ha med for hånd.

Test: På min BBS (370-31378) ligger en oversikt over artiklene jeg har skrevet. Under hvert tidsskrift/avis har jeg en anmerkning i formen "**1994** (12)". Det betyr: 12 artikler utgitt i 1994. Ellers er filen full av tekst. Jeg ønsket automatisk å få summen av tallene i parantesene.

Batchfilen SUM.BAT fikk følgende innhold:

FGREP -fx "**" artlogg.txt>inn
CUT -f2 -d( inn >ut

Fgrep plukket ut alle linjer i kildefilen, som inneholdt tegnrekken "**".

Gamle gode CUT klippet bort all tekst til venstre for "("-tegnet i hver linje og laget resultatet i filen UT. Dermed ble årstallene holdt utenfor regnestykket og jeg unngikk at "*"- tegnene skulle gi multiplikasjon.

Begynnelsen av UT så nå slik ut, og slik fortsatte det:

**File C:\SHS\ARTLOGG.TXT
28)
26)

Ingen ytterligere redigering nødvendig. Inn i TenKey. Trykk på File, Open og hent inn UT inn i "papirremsa". Alt som ikke var tall forsvant. Klikk på Edit, Select All, Sum og der var resultatet.

TenKey har også vitenskapelige beregninger (RPN) og statistikk (f.eks. gjennomsnitt, sum, standardavvik). Programmet krever Windows versjon 3.1 eller bedre på en 386+ maskin.

Det ligger i filen 10KEY301.EXE (192 KB). På Internet heter den: ftp://oak.oakland.edu/SimTel/win3/calc/10key301.zip. Registrering koster US$19.95 pluss $2.95 i frakt til Judy's Applications, 2464 El Camino Real, Suite #125, Santa Clara, CA 95051, USA. Epost- adresse: 70574.2247@compuserve.com.

CUT ligger i filen CUTOUT.EXE (10KB, gratis) og listen over mine artikler i filen ARTLOGG.EXE (17KB).

Mac og DOS på samme diskett høres kanskje hinsides ut, men programmet Dual Format greier det. Sharewareutgaven formatterer en 1.44 MB 3.5 tommes standarddiskett med 704KB for DOS og 701 KB og Macintosh.

Windows-programmet Dual Format version 1.0U gjør kun dette. Kopiering av filer til DOS-delen med etterfølgende redigering gikk fint. Da jeg ikke har Macintosh, kopierte jeg en DOS-fil over i Macpartisjonen med MacSEE (laget av et konkurrerende firma).

Registrering koster US$24.00 til Acute Systems, PO Box 37, Algonquin, IL 60102, U.S.A. Som takk får du en versjon som lar deg endre størrelsene på de to partisjonene og deres navn. Sharewareversjonen kan lastes ned som DUALFT10.EXE (22 KB).

Synes du det var noe kjent med firmanavnet? De er folkene bak Mac-ette, et program a la MacSEE. Vi testet det for et par numre siden.

Virus er det lenge siden jeg har snakket om. En grunn er at det ikke har vært noen her nede siden sist, og det er det nå mange år siden.

På den annen side leser vi stadig om andres uhell. Tiden er derfor inne til å minne om tilstedeværelsen av vår alles favoritt: ViruScan fra McAfee, Inc. i USA.

Det finnes både en Windows- og en DOS-versjon. Jeg har testet versjon 2.1.3 av den siste. Den ble sendt ut på markedet den 16. november i fjor.

For deg som ikke kjenner til ViruScan fra før: Programmet kan oppdage kjente datavirus i din maskins hukommelse, på disketter og harddisker. Det kan også oppdage nye og ukjente viruser.

Når et virus er oppdaget, kan ViruScan fjerne det og sette ditt system tilbake til normal drift.

Tidligere kom programmet i tre adskilte versjoner. En versjon fant virus, en annen rensket opp og en tredje fungerte som et "virusskjold". Oppgaven til det siste var kontinuerlig overvåking for å stoppe fiendlige programmer, før de kunne gjøre skade. Nå gjøres alt i ett og samme program.

I fjor sommer ble ViruScan testet av amerikanske Virus Summary Library (VSUM). De fant at McAfees program fant 2.489 viruser, hele 42 flere enn nærmeste rival. Programmet fant 97.8 prosent av det som var lagt inn i testmaterialet!

Denne versjonen av programmet ligger i filen SCANV213.EXE (371 KB). For informasjon om priser, ring COMMA på 22-627500. McAfee har forøvrig et eget forum på CompuServe (GO MCAFEE).

Prosjektstyring med Gantt-kart QwikProject Project Scheduler (versjon 1.0s) var et behagelig møte. Dette Windows 3.1-programmet passer for styring av prosjekter med under 100 aktiviteter pr. prosjekt.

Hvert prosjekt kan imidlertid deles opp i underprosjekter, som blir automatisk ajourført (om ønskelig) hver gang "moderprosjektet" åpnes. Dette muliggjør delegering av underprosjekter uten å måtte være bekymret over ajourføring og endringer i enkeltstående (fullstendig uavhengige) underprosjektfiler.

Data tastes inn i et formular og Gantt-kartet blir automatisk ajourført. Både den grafiske fremstillingen og kolonnene med informasjon kan lett justeres (med musa) for å gi et annet skjermbilde.

Du kan legge inn ulike aktivitetstyper (Regular, Critical, Milestones) og fremdrift kan rapporteres som prosent fullført for hver bjelke med oversikt over totalprosjektets status.

Aktiviteter kan sorteres etter planlagt start, slutt og navn. Tidsskalaen kan endres for å vise dager, uker, måneder, kvartaler. Enkel redigering av aktiviteter. Med et klikk kan du gå ned i et underprosjekt. Ett nytt klikk og du er tilbake i hovedprosjektet.

Programmet ligger i filen QWKPRJ.EXE (295 KB). Du trenger også VBRUN300.DLL-biblioteket (VBRUN300.EXE, 237Kb). Registrering: US$25.00 til Logical Innovations, 4212 River Birch Drive, Fort Worth, TX 76137, U.S.A. Epost: 70423.603@compuserve.com.

Den registrerte versjonen har bl.a. utskrift av individuelle arbeidslister.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.