Saltrød Horror Show nr. 96

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 6/1995, side 80.


Oversettelse fra/til Engelsk

Word Translator for Windows er en to-språklig oversetter av ord og utsagn (delsetninger). Programmet gir rask og lettvint oversettelse av individuelle ord og uttrykk til og fra Engelsk. Utgaver for tysk, fransk, spansk, portugisisk, russisk, dansk, kroatisk, norsk, engelsk og serbisk er tilgjengelig.

Sharewareversjonene er vesentlig "svakere" enn de registrerte. Versjonen jeg testet, norsk-engelsk og engelsk-norsk, hadde kun 5640 baseord/setninger. Den registrerte har til sammenligning over 40.000 og gjør også grammatik-kontroll av teksten din.

Vanen tro, satte jeg igang uten å lese bruksanvisningen. Inntasting av det norske ordet "tull" ga "bull". "Tusenfryd" ga "daisy". Lovende!

Den andre veien: "limited" ga valg mellom "ans", "ansvarlig selskap" og "selskap med begrenset ansvar". Hmm! Ordforrådet er tydeligvis for lite. På den annen side kommer svarene raskt. Med full ordliste er det klart enklere med Word Translator enn å slå opp i en tradisjonell ordbok.

Klikk på setup for å stille inn bruken av programmet. Det kan brukes med Word for Windows, WordPerfect for Windows, AmiPro, Write, Works eller noe annet.

Jeg startet opp Word Translator, stilte det inn på NorskEngelsk og hentet en gammel reisebeskrivelse fra Brasil inn i Write. La oss anta at den skal oversettes til engelsk. Write-vinduet halveres. Ett nytt kopi av Write startes opp i nedre halvdel av skjermen for inntasting av engelskspråklig tekst.

Artikkelens ingress startet med "Å reise i Argentina og Brasil med modem i bagasjen er ingen spøk, med mindre du har skrujern og andre hjelpemidler i bagasjen." Selvfølgelig vet jeg det engelske ordet for reise, men la oss anta....

Merk av "reise" med musa og trykk på Shift-Ctrl-tastene, som er World Translators "hotkey". Programmet spretter opp fra dypet og foreslår "reise" oversatt med "go and" og "set out". Hadde jeg ønsket ett av disse forslagene kunne det merkes av og "slippes" ned i kladdeteksten.

Brasil ga ingen reaksjon. Det samme skjedde med både "modem" og "bagasjen". "Hjelpemidler" ga valg mellom "hjelpe til med løsningen av", "hjelpemidlene", "hjelper", "hjemmelaget", "hjertelammelse" og "hjertestopp". Ordets rot er utgangspunktet. Ett klikk på "hjelpemidlene" ga "devices" på riktig plass i kladden min.

"Skrujern" ga flere valg. Jeg plukket skrutrekker og fikk "screwdriver". Det er lett å se hvilken nytte mange kan ha av den registrert versjonen av programmet.

Quick Document Translation mode er for hurtig oversettelse til et annet språk. Klikk på et ikon, merk av det som skal oversettes med musa, trykk på programmets "hotkey" og konverteringen starter.

Resultatet blir røfft og ubrukbart, men du kan kanskje spare tid ved å fullføre ut fra en foreløpig oversettelse. Kun tester med en full ordliste kan gi svar på den nøtten.

Mitt forfatterskap er krydret med faguttrykk, fra X.400 til CompuServe og Netscape. Ordlisten kan heldigvis utvides med slike faguttrykk. Det gjør potensiell nytteverdi vesentlig større.

Word Translator for Windows v. 3.0 er laget av Translation Experts Ltd, 2 Laverton Place, London SW5 OHJ, England. Fax: +44-71244-8397. Epost: transusa@usa.net

Priser: Engelsk-Norsk/Norsk-Engelsk med 40650 "baseord/setninger" koster US$ 69.95. For 81250 ord må du ut med $124.95 pr. stk. Slett ingen upris. I tillegg kommer frakt. De har forresten også moduler for oversettelse mellom andre språk, som Norsk/Portugisisk, Tysk/Russisk, Dansk/Tysk, osv.

Sharewareprogrammet kan lastes ned fra min BBS (370-31378) som WT4W30NE.EXE (675 Kb). Du må som et minimum ha Windows 3.1 og adgang til Write.

Dette prgrammet og flere av de andre i "serien" kan også hentes via Internet fra ftp-verten oak.oakland.edu. Se i SimTel/win3/lang/ katalogen. I januar lå Engelsk/Dansk-versjonen i filen

ftp://oak.oakland.edu/SimTel/win3/lang/wt4w30ne.zip

Medisinske urter Alternativ medisin har alltid fascinert. Programmet Healing Powers of Herbs er digert, men jeg hentet det likevel pr. ftp via Internet fra Oak.Oakland.Edu.

Installasjon er lett nok, men kjøringen krever mye hukommelse. Jeg måtte kjørte programmet med kun DOS og MOUSE.COM inne. Det kan kjøres under Windows, men jeg orket ikke bryet. Fargeskjerm er viktig.

HPH er en omfattende rettledning i bruk av medisinske urter. Det gir en introduksjon til naturmedisin, forteller hvordan den kan påvirke din helse og inneholder flere konkrete oppskrifter. Mye interessant. Som du kan se av illustrasjonen har det en innebygget søkemeny.

På min BBS ligger programmet i filen HPH2.EXE (798 KB). På ftpverten Oak.Oakland.Edu finner du det i katalogen SimTel/msdos/food/. Filnavnet er hph2.zip. Registrering koster US$50.00.

Navigeringstrick for DOS

Har du fulgt med en stund, vet du at jeg bruker hjelpeprogrammet ACD for å "gå" superhurtig fra katalog til katalog på disken. Batchfilen heter selvsagt G (for "gå til") og ser slik ut:

@ECHO OFF
C:
CD \SYSTEM
ACD %1 %2 %3 %4
HDIR /d

Taster jeg "g dos", går ACD til katalogen C:\DOS. Er det flere katalognavn som inneholder DOS, får jeg en valgmeny og velger med trykk på PilNed-tasten.

Eksempel: Taster jeg "g reg" som en forkortelse for "g regnskap" gir min testmaskin meg valget mellom katalogene C:\PROG\PGP\REG, C:\KILDER\ONLINE\REGISTER, C:\KILDER\ONLINE\SHAREW\REGISTER og C:\REGNSKAP. Velg med fire trykk på PilNed og ENTER for å komme til REGNSKAP.

HDIR er en gammel kjenning. Den gir ganske enkelt en bred oversikt over filene i ankomstkatalogen. De ulike filtypene vises ved forskjellige farger. Har du ikke HDIR, kan du gjøre det ensfarget med DOS-kommandoen DIR /W.

Uanstrengt padling

En gang i mellom trenger jeg å lete etter ting i flere kataloger med liknende navn. Forleden var jeg på jakt etter bildefilene til denne artikkelen. Jeg hadde lagret dem i en katalog kalt TMP, men hvilken? Jeg har åtte kataloger på disken med dette navnet.

Løsningen var en batchfil for "uanstrengt padling" gjennom katalog etter katalog. Den fikk følgende innhold:

@ECHO OFF
:padle
C:
CD \SYSTEM
ACD %1 %2 %3 %4
HDIR /D
IFF Q Vil du se på flere kataloger?
IF ERRORLEVEL 20 GOTO end
GOTO padle
:end

Det nye her er bruken av vår gamle kjenning, hjelpeprogrammet IFF. Batchfilen virker slik:

Jeg taster "g tmp" og velger en av de åtte fra listen. ACD bringer meg dit, HDIR gir fillisten og IFF spør: "Vil du se på flere kataloger?". Svarer jeg N, fanges det opp med ERRORLEVEL-testen og jeg kan arbeide videre der. Trykker jeg på Y, kommer jeg tilbake til listen over kataloger og kan velge en annen.

Katalognavn kan også ha en endelse, som i JULI.94. ACD lar meg således padle raskt gjennom alle kataloger med etternavnet 94.

Filnavn: ACD233.EXE (56 Kb, gratis), IFF50A.COM (46 Kb, US$25), HOTDIR73.EXE (76 Kb, US$20).

Føye tekstfiler sammen

Klart det er enkelt å føye tekstfiler sammen med DOS COPY-kommando. Det er imidlertid tungvint og jeg stoler ikke alltid på at DOS greier jobben.

Oppgaven var å samle 20 fillister fra forskjellige kataloger på min BBS i en fil, fjerne duplikater og blanke linjer og sortere listen. Formålet var å undersøke om det lå gamle programversjoner i arkivene som kunne slettes. Følgende batch-fil gjorde jobben:

:lag en lang fil av *.dir
FGREP - vsx "**" *.DIR >>inn
:sortering
QSORT inn
:fjern duplikater og blanke linjer
DO b inn >inn2
DEL inn
LIST inn2

Du kjenner kanskje tricket med en blank og et ":"- tegn før kommentarer i stedet for å bruke DOS-kommandoen REM. ":"-metoden får batchfilen til å gå hurtigere.

FGREP er et hjelpeprogram for søking etter tekststrenger i filer. Jeg visste at strengen "**" ikke forekommer på linjer med filnavn og gjorde derfor et negativt søk (-v). Resultatet er at FGREP filtrerer bort alle linjer i filene *.DIR som inneholder "**" og lagrer resten i filen INN. De to andre paramentrene (sx) sørger for at programmets logo og filnavnene ikke blir lagret i utfilen.

Har du intet å fjerne i dine filer, kan du be FGREP gjøre et negativt søk etter et tegn som ikke er der, f.eks. ascii tegn nr. 220. Alt fra innfilene havner da i utfilen INN.

Svakheten med denne metoden for sammenføying av filer er at du ikke har kontroll over filenes rekkefølge om du bruker joker-tegn som i mitt eksempel.

Hjelpeprogrammet QSORT gjør en hurtig alfabetisk sortering (basert på innholdet i de første kolonnene i teksten). Du kan bruke DOS SORT-program, men QSORT er hurtigere.

Hjelpeprogrammet DO er en perle. Parameteren -b fjerner alle duplikater og blanke linjer i en fei. Til slutt blafres resultatet hurtig opp i leseprogrammet LIST, slik at jeg kan bearbeide listen. Filer jeg vil gjøre noe med kan nå hurtig markeres og lagres i INN (den gamle INN er slettet), med sikte på videre behandling.

Du lurer kanskje på om ytterligere automatisering er mulig? Dessverre. Eksempel: Filnavnet ASEASY55.EXE ble til ASA55C-1.EXE, da regnearket AseasyAs kom i ny versjon. Slikt må fanges opp manuelt.

Filnavn: FGREP182.EXE (31 Kb, gratis), QSORT403.COM (55 Kb, US$20), LIST91B.EXE (111 Kb, US$37), DO33.EXE (31 Kb, US$10).


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.