Saltrød Horror Show nr. 98

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 9/1995, side 64.


Det er like mange meninger om hva som er enkelt, som det er torsk i havet. Her er en av mine favoritter for hurtig veksling mellom Windows-programmer.

En typisk anvendelse er en tur til Internet etter en illustrasjon til en artikkel. Først girer jeg opp Snapshot, lader en "film" for å ta bilder av det jeg finner og reduserer programmet til et ikon. Dernest åpner jeg Paint Shop Pro for mottak og lagring av det jeg finner.

Jeg ber Trumpet Winsock ringe opp en lokal Internet-tilbyder, f.eks. PMDData i Arendal, og starter Netscape for oppkoplingen mot World Wide Web. Når en illustrasjon er funnet, "tar" jeg et bilde, veksler til Paint Shop Pro for lagring, tilbake til Netscape etter mer, osv.

Vekslingen mellom programmene pleidde jeg mest å gjøre med trykk på Alt-Tab tastene. Min kone brukte valgene i systemmenyboksene i øvre venstre hjørne av programvinduene. Begge metodene er tungvinte, om du liker å kjøre Windows med programvinduene så store som mulig, som meg.

Tittelbjelken til høyre for systemmenyboksene i programvinduene har ledig plass. Dette utnytter sharewareprogrammet BarClock fullt ut. På min PC har jeg her tid og dato, samt ikoner for hurtig start av og veksling mellom programmer.

Så er jeg midt i en World Wide Web-dialog. På Tittelbjelken står blant annet ikoner for Trumpet Winsock og Paint Show Pro. Et bilde tas, ett klikk på Paint Shop-ikonet og jeg kan "lime inn" bildet og få det lagret.

BarClock-menyen fulgte med over i PSP. Valgene står alltid på bjelken i det programmet som aktivt. Et klikk på ikonet for Netscape for å lete etter flere bilder. Lekkert!

Klikk på datoen to sekunder for å få oppsettsmenyen. Bildet i figur 1 er tatt etter at jeg har endret farge og skrifttyper til noe som passer meg bedre.

BarClock har alarmer ved manglende ressurser, stoppeklokke, en innebygget kalender og annet snacks. Still det inn for å ringe en valgfri truddelutt om 30 minutter, en time, eller nå egget er kokt. Jeg har programmet i Windows Start-gruppe, slik at det alltid er virksomt.

Versjon 4.10 ligger i filen BARCLK41.EXE (302 Kb). Jeg hentet det via Internet med Netscape på følgende nettadresse: ftp://ftp.sunet.se/pub/pc/mirror/SimTel/win3/clock/barclk41.zip

Atomic Dog Software Corp, PO Box 523, Medford, MA 02155, USA. Epost: pbreen@world.std.com. I dag kjører jeg en registrert versjon. Snapshot ligger i filen SNAPSH.EXE (20KB, bidragsønske USD10.00)

Jeg ønsket bilder av Arendal på min Web-side og kontaktet det stedlige turistkontoret. Forleden dag mottok jeg fire innskannede bilder i PSD-format. Hvert bilde var på rundt 1.4 megabytes.

PSD-format? Ja, det lurte jeg også på. Et søk i en av mine databaser forklarte at det var bilder lagret med Adobe Photoshop.

Jeg søkte både på CompuServe og Internet, men fant intet som kunne hjelpe med en konvertering. Like før jeg skulle krype til korset, tok jeg sats og lastet ned Paint Shop Pro versjon 3.0. Filen var på rundt 1.4 megabytes, så det tok sin tid.

Noen minutter senere hadde jeg den første PSD-filen på skjermen: Det er fra badeplassen Stølsvigen utenfor Arendal i 746x548x16 millioner farger. Nå ligger bildet i figur 2 på World Wide Web.

Mye nytt er en svakt karakteristikk av hva som har skjedd med Paint Shop Pro siden versjon 2.01. Ikke nøl. Det er bryet verd å laste ned filen.

I tillegg til PSD, kan denne versjonen håndtere flere andre nye formater: CDR (CorelDraw Drawing), CGM (Computer Graphics Metafile), DRW (Micrographix Draw), DXF (Autodesk Drawing Interchange), GEM (Ventura/GEM Drawing), HGL (HP Graphics Language), PGM (Portable Graymap), PIC (Lotus PIC), PPM (Portable Pixelmap), RAW (Raw File Format) og WPG (både WP Bitmap og Vector).

Programmets nye "File Browser" gjør det lettere å finne et bilde i bunken. Et klikk på katalogen med bilder fra KIDLINKs Kunstgalleri og dermed satte PSP i gang. Alle 179 bildefilene ble lest inn. Jeg fikk en oversikt som vist i figur 3.

Med en slik oversikt, går det raskt å finne et bilde i bunken. Dobbeltklikk på et valg, og det lastes inn for bearbeiding. På mange måter minner det om DOS-programmet GIFDESK, som jeg omtalte i nr. 3/93, s. 76. (shs73.html) Forskjellen er at PSP kan adskillig mer enn å vise frem GIF-filer.

Har du mange bilder i katalogen, kan du forenkle ved å sortere på navn, etternavn, dato, størrelse og bildekarakteristikk (bredde, høyde, bits pr. pixel, størrelse).

En svakhet: Jeg ønsket å blåse opp et bilde, titte på det og deretter å gå tilbake til oversikten. Bruksanvisningen er god nok, men jeg fant ikke hvordan i farten. Jeg måtte laste inn alle 179 bildene på nytt.

"Dashbordet" er modernisert, blant annet med et nytt Verktøypanel. Pek på et ikon med musa og du får en kort forklarende tekst. Hvorfor er ikke dette standard for Windowsprogrammer? Bra

På View-rullgardinet finner du nå valget Paint Toolbox. Det er ikke lengre nødvendig å gå over i Windows Paintbrush for å bearbeide et bilde. Programmet har åtte ulike pensler. I tillegg kan du lage din egen "brush". Alt kan skje elegant i PSP. Kraftig.

File Revert brukes for å forlate alle endringer gjort med et bilde siden det sist blir lagret. Edit har fått Cut og Clear. "Cut" brukes for å klippe ut deler av et bilde og lagre resultatet på Windows Clipboard. Det som klippes ut fjernes fra bildet. "Clear" fjerner et bilde eller del av et bilde og erstatter feltet med bakgrunnsfargen.

Retusherings-funksjonene er forbedret. Du kan legge en 256 gråtone bitmap over et bilde som en slags "stensil". Du kan åpne og lukke områder og bearbeide med bildet i områdene. Nye deformeringsfiltre lar deg flytte bildedata fra ett område til et annet, med mere.

Problemet med mine store PSD-bilder var å redusere filstørrelsen vesentlig uten å miste for mange detaljer og klarhet. Slik at besøkende på Arendals-siden på WWW kunne hente dem hurtig pr. modem.

Paint Shop Pros nye egenskaper er flotte, men stadig krevende å bruke før du har studert bruksanvisning. Jeg forsøkte først med "Color Adjust", lekte med Brightness, Gamma, skalerte og sto i på jakt etter noe brukbart.

"Posterize" gir bildet et "plakatutseende" ved å redusere antall bits pr. fargekanal. Jeg forsøkte maskeringsvalgene under "Image" (lar deg legge over en 256-fargers gråtoneskalert bitmap) og gikk rent vill.

Til slutt fant jeg ut at jeg måtte spionere litt på hva andre har gjort og hentet ett flott foto av et tyve tusen år gammelt grotteveggmaleri fra Frankrike (http://www.culture.fr/culture/imatges/gvpda/mammouts.gif).

Hallo, hallo! Filen var kun på 87 KB til tross for at det hadde 677x166x16 millioner farger. Det var lagret som komprimert JPG-fil! Der var løsningen.

Et klikk på File, Preferences, General, Saving for testing av forskjellige JIF/JPG komprimeringsnivåer. Du kan velge fra fabrikkinnstillingen (15) til 99.

For hvert komprimeringsnivå mister du noe av kvaliteten. Ved 99 var det rent umulig. Jeg fikk et tilstrekkelig brukbart resultat med en faktor på 50. Det som hadde vært en 1.4 megabyte PSD fil var dermed plutselig en .JPG fil på 67 Kb. Enormt! Resultatet kan du inspisere på disse Web-adressene:

../pollen.jpg
../hisoy.jpg

Paint Show Pro ligger i filen PSP30.EXE (1.4MB, shareware). Har du adgang til Internet, kan du hente programmet fra ftp-adressen ftp://ftp.sunet.se/pub/pc/mirror/SimTel/win3/graphics/psp30.zip. Nyttig hjelpemiddel for deg som strever med bilder for World Wide Web.

Kona trengte en batchfil som automatisk kunne finne ut hvilket år det var. I år skulle det gi fra seg "95", neste år "96". Hun bruker det i en kalenderanvendelse.

Det gikk i en fei å lage batchfilen ved hjelp av gamle "venner" og saker som allerede ligger i DOS. Først starter du opp DOS- programmet EDIT og lager filen ENTER. Det eneste som ligger i filen er et linjeskift.

På min kones PC gir DATE-kommandoen følgende rapport

Current date is Thu 04.05.1995

Tallet skulle mates automatisk inn i en batchfil i formatet "lag årstall" (som i "lag 95"). Det oppnås med følgende batchkommandoer:

ECHO lag >test.bat
TYPE enter|date>inn
FGREP -x1s "date" inn|CUT -c29-30>>test.bat
GSAR -s:013:010 -r -o test.bat

Først legges ordet "lag" inn som første linje i filen TEST.BAT. Med TYPE-kommandoen ber du om fremvisning av innholdet i filen ENTER (som kun inneholder et linjeskift). Men i stedet for på skjermen, føder du det til DOS-kommandoen DATE. Resultatet skal skrives ut i filen INN.

FGREP er et hjelpeprogram for søking etter tekststrenger i filer. Parametrene "-x1s" medfører at søkeresultatet gis nakent, dvs. uten Fgreps selvreklame, filnavnet ("INN") og at søket skal avbrytes ved første forekomst av søkeordet "date".

Resultatet skal fødes inn i hjelpeprogrammet CUT, som brukes for å plukke ut tegnene i posisjon 29 - 30 i linjen. Det er der årstallet fra DATE står. Tallet skal deretter føyes til TEST.BAT. Her står det nå "lag " på en linje og "95" på den neste.

Vi ønsker "lag 95". Det ordnes med hjelpeprogrammet GSAR, som ganske bes om å fjerne linjeskiftet (desimalkodene 013 og 010). Voilá.

Filnavn for nedlasting: FGREP182.EXE (31 Kb, gratis), CUTOUT.EXE (10KB, gratis), GSAR107.EXE (46KB, gratis).


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.