Saltrød Horror Show nr. 99

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 10/1995, side 80.


Windows Clipboard er en vidunderlig oppfinnelse. Programmet lar deg flytte informasjon fra ett Windows-program til et annet. Jeg bruker det blant annet for å flytte Web-adresser over fra en DOS-fil til Netscape.

Min Netscape har et "bokmerke" for den lokalen filen D:\INN. Jeg klikker på Bookmarks, på D:\INN og filen står på skjermen. Står Web-adressen http://www.eunet.no i teksten, plasserer jeg muspilen på h-en og drar den over adressen til alt er markert. Et trykk på Ctrl-C (hold Ctrl-tasten nede mens du trykker på C), og adressen er i Windows Clipboard.

Med ett trykk på Ctrl-V kan jeg kopiere adressen inn på Netscapes "Go to:"-linje for å få hentet Web-siden fra Internet.

Det finnes enklere metoder for andre anvendelser. Gratisprogrammet CLIPCAP (Windows Clipboard capture for DOS) er et DOS-filter som "fanger" informasjon fra DOS standard output og kopierer det til Windows Clipboard.

Programmet må kjøres i en DOS-boks under Windows, evt. fra Windows kommandolinje. CLIPCAP fungerer som DOS MORE-kommando i og med at det tar sin input fra omdirigerte DOS-programmer eller en omdirigert tekst-fil (ved bruk av "ø" og "<"-kodene). Merk: Det kan kun fange opp tekst eller filer. Du kan ikke overføre binære data!

Fra Clipboard til DOS er like interessant. I de to CLIPCAP-eksemplene i figur 1 og 2 gjøres det med CLIPREAD.EXE, som følger med i pakken og også er gratis.

CLIPREAD kan lese tekst fra Windows Clipboard og skrive det til DOS standard output (som normalt er dataskjermen). Derfra kan teksten omdirigeres til en fil for bruk i andre anvendelser, for eksempel tekstbehandling med et DOS-program.

Jeg åpnet et Word for Windows dokument, en gammel prisliste fra min kones kunstgalleri, markerte teksten med musa og kopierte det over på Windows Clipboard med et trykk på Ctrl-C.

Et klikk på et DOS-ikon og jeg var ute i MS-DOS. Med kommandoen "CLIPREAD > PRISER" kopierte jeg teksten over i DOS-filen PRISER. Alle Word-kodene var borte. Resultatet ble ren DOS-tekst. Å-er og æer ble korrekt konvertert, mens ø og Ø ble til o og O.

CLIPCAP og CLIPREAD kan kjøres fra DOS kommandolinje under Windows 3.0 eller senere. Du må bruke Windows i 386 Enhanced mode for at Clipboard skal kunne brukes med andre DOS-programmer. Programmene ligger i filen CLIPBD4.EXE (18 Kb).

Å kjøre Windows automatisk er en fascinerende tanke. Batch Shell lar deg kjøre Windows-programmer ved hjelp av noe som kan minne om DOS batchfiler. Dessuten er det gratis.

Batch Shell kommer med noen instruktive demonstrasjonsrutiner, som viser hvordan du kan

  • få meldinger til å sprette opp på skjermen, f.eks. for å minne deg selv på noe viktig eller som hjelpetekst for nye brukere.
  • legge inn spørsmål for inntasting av variabler, som må inn i etterfølgende programmer. For eksempel: "Tast inn navn og passord." Du kan gjøre det slik at passordet fremkommer som "********" på skjermen, når det tastes inn. Dermed kan ikke folk som ser over skulderen se hva det er.

Spørsmål til brukeren kan styres med "timeout", slik at rutinen går videre om svar ikke tastes inn i løpet av angitt tid. Du kan legge inn spesielle variabler for bruk i programmer, f.eks. "current printer" fra WIN.INI-filen, språk, katalog og programbruk.

BATSH kan endre utseende ved å bruke innebygde ikoner, ikoner fra andre programmer eller ikonfiler. Det kan også kjøres skjult og hemmelig (uten ikoner).

Et Batch Shell-"program" kan lukke et Windows-program, slette og kopiere filer, endre diskkatalog, gå til et annet punkt i rutinen (etter en IF-test), lage en ny katalog, spille en WAVE-fil (lyd), stille inn skriveren og skrive ut en fil, bruke innholdet i DOS environment-variabler. Programmet ligger i filen BATSH210.EXE (50 Kb).

The Windows Batch Language er kraftigere lut for samme sak. Min versjon (5.1A) av The WinBatch Interpreter er for 16-bits Windows, krever minimum 4 megabytes hukommelse og MS Windows 3.1 eller bedre. En 32-bit versjon er også tilgjengelig.

WinBatch lar deg lage Windows batchfiler for nesten hva som helst. Der Batch Shell ikke makter, ber du WinBatch levere. Du kan lage dialoger, rutiner for automatisk styring av programmer, manipulering av data. Du kan lage rutiner som produserer rapporter, installerer programmer, automatiserer testoppgaver, kontrollerer prosesser, samler inn data og annet for å gjøre PCen din mer effektiv.

Systemet har to komponenter: Et kontrollspråk kalt WIL (Windows Interface Language) og en interpreter ("tolk"). Sistnevnte leser en kommandofil (tekstfil) skrevet i WIL-språket og utfører oppgavene, som står angitt der.

Registrerte hendelser kan kombineres med behandlingsregler for å automatisere oppgaver, "tastetrykk-avspillerprogrammer" ikke makter. WinBatch kan teste verdier, hente systeminformasjon, arbeide med gitte diskkataloger, logge hendelser og manipulere filer.

Språket har 269 generelle funksjoner og kommandoer, 64 nettverksfunksjoner, 74 fysiske konstanter, 24 operander og 397 rutiner for behandling av unntak. - Med så mye kraft er det krevende å sette seg inn i.

WinBatch kan kjøre både Windows og DOS-programmer (enkeltvis eller samtidig), sende tastetrykk direkte til programmer, legge data inn i programmers menyer, endre vinduer (flytte, endre størrelse, skjule, lukke), be brukeren taste inn informasjon, kopiere tekst til/fra Windows Clipboard, bearbeide tekststrenger og utføre aritmetikk, utføre GOTO-handlinger basert på en rekke faktorer, bruke kall til Dynamic Link Libraries og mye annet.

Blant systemets spesialverktøy er en "visuell dialog" editor, en "vinduinformasjons-fanger" (hvor i vinduet er musa nå), en debugger og muligheten for strukturert programmering.

Flere demonstrasjonsfiler følger med i pakken, blant annet The Stones Game. Dermed mistet jeg verdifull tid. Spillet starter med at et antall stener legges opp (du ser ikke stenene, bare tallet). Akkurat nå startet spillet med 18 stener. Jeg kan ta bort 1 - 4. Deretter er det datamaskinens tur. Den som sitter igjen med den siste stenen har tapt.

Er det overhode mulig å vinne dette spillet? Eg berre spyr!

WinMacro er et selvstendig program, som også ligger i WinBatchpakken. Med det kan du lage makrofiler og "føye" dem til et hvilket som helst Windows-programs kontrollmeny. Du kan kjøre makroene ved å velge dem fra kontrollmenyen eller ved hjelp av en "hotkey".

WinMacro kan også "registrere" tastetrykk, som senere kan bli "spillt tilbake" nesten hvor som helst i Windows-omgivelsen. Vil du bruke WinMacro regelmessig, bør det startes automatisk av Windows. Dette kan gjøres ved å "dra" program-ikonet over i Programstyringens Oppstartsgruppe.

Makroene ligger i rene ASCII-filer, som du kan lage selv og redigere. Merk: Programmet kan ikke registrere musoperasjoner, men det kan håndtere skifte til et annet vindu!

Forskjellen mellom WinBatch og WinMacros kommandofiler er at de første er selvstendige programmer, som kan kjøres fra Programstyring eller Filbehandling. WinMacro-filene er kun programfragmenter. Når de blir brukt, sender de tastatrykk til det aktive vinduet. Det WinMacro hverken vet eller bryr seg om, er imidlertid hvilket vindu som tilfeldigvis er aktivt nå.

Hvorfor WinMacro? Fordi WinBatch-språket er meget omfattende og tidkrevende å sette seg inn i. Det kan være raskere å lage delrutiner med WinMacro og å inkorporere dem i en WinBatch-fil.

WinBatch er laget av Wilson WindowWare. På Compuserve finner du dem i seksjon 15 i the WINAPA forum med et eget filbilbiotek. Internet har dem på Web-adressen http://oneworld.wa.com/wilson/pages/ og FTP-adressen ftp://oneworld.wa.com/wwwftp/wilson/. Pris: US$69.95.

Wilson WindowWare selger også The WinBatch compiler. Dette programmet lar deg gjøre kommandofiler om til EXE-filer, som du kan sende gratis til andre. Du kan f.eks. sende dem til klienter uten å være redd at de vil kunne endre innholdet. Pris: US$395.00 plus shipping.

DOS-hjelpemidler får jeg aldri nok av. Mange av dem er ørsmå, men nytteverdien høy. Ta for eksempel nykommeren WEEK. Stadig ber folk meg møte dem i uke 13 eller 24. Hva er det? Tast WEEK 13 og få svaret: "Week number 13 is week starting Mon 27 Mar 1995". Tast WEEK 28/03/95 og få "Date 28/03/95 is week number 13". Det lille gratisprogrammet ligger i filen WEEK10.EXE (9 KB).

I nr. 10/1994 (side 80) omtalte jeg Finn Filen-programmet Wiz. Wiz finner filer på disken som et olja lyn. Du kan filtrere filer med jokerbegreper som "*www*.*", for å finne filer med "www" ett eller annet sted i fornavnet.

På Toshiba 4900CTs store disk fikk imidlertid Wiz problemer. Det hang seg og jeg måtte ut på Internet etter en nyere versjon (på ftp://ftp.funet.fi/pub/mirrors/oak.oakland.edu/Simtel/msdos/dirutil/wiz33.zip ).

Versjon 3.30 går nå bra, også med DriveSpace og Windows 95. Dessuten kommer det med FDUP, et program laget for i samarbeide med Wiz å finne filer med samme navn på disken din.

Det spesielle med FDUP er hastighet og kapasitet. FDUP kan analysere en disk med over 123.000 filer! Du kan stille søkingen inn på kun å finne filer med identisk filstørrelse eller med identisk innhold. Kraftig!


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.