Fra en eldgammel fotosamling

Vennligst ta kontakt om du vet navnet på noen av personene...

Mesteparten av bildene er tatt i Bergen i perioden 1860 til rundt 1900. Bare noen få bilder er påført navn. (Norges første fotografi ble tatt rundt 1840).

Bildene er etter Santos García de Presno Martínez og hans andre kone Mettes Henrikke.

  • Santos ble født i Tapia, Spania, 22. februar 1836. Døpt 24.2.1836. Døde i Bergen 4. juni 1875, 39 år gammel.
  • Hans første kone, Marte Marie (f. Brun) de Presno, døde i barselseng i Bergen.
    • Marte Maries datter, Martha Maria de Presno Danielsen, Bergen, giftet seg 15. mai 1885 med Jan Ludvig Olsen Danielsen, Bergen.
  • Santos andre kone: Mettes Henrikke de Presno (født Olsen, 16. april 1845 - 1918). Datter av skomagermester Johan Ludvig Olsen og Johanne Sophie, som bodde i rode 24-104, Bergen.
  • Santos og Mette Henrikke fikk et barn som vokste opp: Johan Alfonso García de Presno 25. november 1869-1955. Bosteder: Evenstad i Froland, Husland i Øyested og Løvli på Hisøy.

Slideshow. Bildene kan også lastes ned samlet som PDF-fil eller ZIP-arkiv.

Denne siden ligger på: http://odd.site44.com/bilder

Odd de Presno