Saltrød Horror Show nr. 105

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 6/96, side 64.


Internet fra DOS

Om jeg har valget, jobber jeg helst i DOS på grunn av farten. Det gjelder også når jeg surfer på Internet.

På mine Internet-tilbyderes maskiner ligger programmet Lynx. Det er flott for titting på Web-sider uten grafikk og kan også brukes for nedlasting av filer. Problemet er at nedlasting må skje i to trinn: Først må filen overføres til mitt lagringsområde på adgangstilbyders maskin. Deretter må den overføres med ZMODEM til min PCs harddisk. Det kan ta vesentlig lengre tid enn med Netscape.

Klart jeg derfor sperret øynene opp da jeg oppdaget Net-Tamer. Programmet lover oppkopling til Internet med PPP uten bruk av andre programhjelpemidler, Web-surfing, ftp (filoverføring), telnet (fjerndialog med andre maskiner på nettet), henting/sending av Usenet-meldinger, samt elektronisk post.

Å få programmet til å virke er ikke blant det enkleste jeg har sett, men det er heller ikke umulig. Første gangen startes Net-Tamer via dets konfigureringsprogram (Reader.exe). Valget "Change Comm Settings" er første utfordring.

Pass spesielt på at "Comm Port" og "Port IRQ" blir riktig utfylt. Her valgte jeg "2" og "3".

Dernest må "L. Service Phone Number(s)/URL(s)" fylles ut med en eller flere tjenester, om du bruker flere. Valget "ENTER THE URL FOR HOST NAME SERVER FOR THIS SERVICE" er kanskje uklart på grunn av ordbruken. Bruker du allerede Trumpet Winsock, henter du tallet ved "DNS=" i din TRUMPWSK.INI-fil. Jeg bruker 194.52.242.10. Resten bør din adgangsleverandør kunne hjelpe med.

Jeg måtte også fikse på kommandofilen, som kopler programmet til Internet. Jobben var enkel og rett frem. Ganske likt hvordan det gjøres i andre programmer. Min versjon av SERVICE1.LOG inneholder nå:

WAIT login:
DELAY 5
BLAST Username$
WAIT Password:
DELAY 5
BLAST Password$
PPP

Klart Net-Tamer ikke er like elegant som Windowsprogrammene! Her er tastetrykk å lære og rom for forenklinger og forbedringer. Hovedsaken er imidlertid at det fungerer!

Jeg koplet meg opp og trykket Alt-W for World Wide Web, ESC for valg av ny URL og tastet http://home.eunet.no/~presno/index.html. Min hjemmeside kom opp på skjermen. Med piltaster og PgUp/PgDntrykk bladde jeg gjennom hyperlinker. Noen klikk og grafikken kom mot meg over linjen for separat beundring.

Ikke vent mye av grafikkdelen. Interlaced GIF ble bare tull. Net-Tamer nektet å vise en 27kb JPG-fil. Dette blir trolig forbedret i senere versjoner. Nedlasting av filer gikk imidlertid som en drøm, og det var jo hovedsaken.

Net-Tamer er både en robot og en navigator. Det kan automatisk kople seg opp, hente epost og Usenet-meldinger før det hurtig kopler ned. Det lar deg lese sakene uten at tellerskrittene fyker. Den kan også gjøre jobber på fastsatte tidspunkter, for eksempel om natten, mens du sover.

Jeg hentet Net-Tamer fra arkivet ftp://garbo.uwasa.fi/pc/connect/. Filnavnet var n100-386.zip (643 Kb). I dag er det trolig en annen version.

Det finnes egne versjoner for XT/286-type PCer (!) og håndmaskiner. Dermed kan tilogmed den gamle 286-maskinen nede i kjelleren brukes mot Internet. Det har jeg aldri greidd med Windows. Forfatterens emailadresse: nettamer@cei.net. Bidragsønske US$35.00.

Ja, du kan også kjøre Net-Tamer som DOS-program under Windows. Du kan få det til å gjøre jobber ved bare å taste en kommando ved DOS kommandolinje.

Det har ikke vært en god natt!

Smerter i en "frossen skulder" tvang meg opp av senga ved halv fem-tiden for å gjøre øvelser. For å gjøre noe nyttig i elendigheten, startet jeg sikkerhetskopiering av harddisken til magnetbånd.

Jeg bruker en gammel Micro Solutions Backpack. Da kopieringen var 90 prosent ferdig stoppet det hele selvfølgelig med en melding om at noe var galt. Ingen av de kopierte filene lå på båndet. Alle filer var imidlertid merket, som om alt var bra (attributten A var fjernet). I sannhet en perfekt morgen!

I "verktøykassa" fant jeg hjelpemidler for løsning av problemet. Tricket var å gi alle filer som var endret eller lagret siden sist sikkerhetskopiering filattributten A. Her er den batchfilen jeg snekret sammen:

@echo off
rem **********************************************************
rem Formål: Fjerner alle A(rchive) merker på filer siden dato.
rem **********************************************************
if (%1)==() goto help
if (%1)==(?) goto help
DIRTOTAL /d ge %1 /fc:\temp\files.fff /-headers /-footers
CUT -f1 "-d " c:\temp\files.fff>c:\temp\files.bat
GSAR c:\temp\files.bat -s:010 "-r:010c::\dos\attrib +a " -o
EDIT c:\temp\files.bat
del c:\temp\files.fff
call c:\temp\files
echo Du er klar til ny sikkerhetskopiering
goto end
:help
echo Variablen %%1 skal inneholde en dato i formatet 03/15/96
:end

FIXFILER.BAT burde være enkel nok for dem som har fulgt med i denne spalten en stund. La oss ta det fra toppen:

Først de vanlige hjelp-rutinene. Ved å skrive FIXFILER eller "FIXFILER ?" får jeg beskjed om at "Variablen %1 skal inneholde en dato i formatet 03/15/96". Jeg prøver å ha slike hjelpanvisninger i alle batchfiler.

DIRTOTAL-programmet testet jeg i nr. 7-8/95, side 80. Denne gangen ønsket jeg kun en liste over filer, som skulle ha vært sikkerhetskopiert. "/d ge %1" søker etter dato større eller lik datoen, som ble tastet inn ved oppstart av batchfilen (ligger i %1).

Rapporten fra DIRTOTAL inneholder mye unødvendig informasjon. Jeg ønsket kun en liste med fulle filnavn. Dette løste CUT (nr. 4/1995, side 80). Det skrev kun første kolonne med data i rapporten fra DIRTOTAL blir skrevet ut i filen FILES.BAT.

Dernest må DOS-kommandoen "ATTRIB +A " føyes til foran hver linjes filnavn. Slikt gjøres med laud av gamle gode GSAR (omtalt i samme artikkel om CUT). Noe snerk ligger helt først og sist i FILES.BAT, så jeg tok den inn i MS-DOS programmet EDIT for manuell redigering. Til sist kjørte jeg batchfilen FILES.BAT. Alle filene i utvalget fikk attributten A. Sikkerhetskopieringen kunne begynne. Deretter bar det tilbake i senga.

Opprydding

er noe vi stadig plages med. Ikke minst gjelder det meg, som stadig tester programmer det ikke er bryet verd å skrive om eller som jeg av andre grunner ikke vil ha på harddisken.

Forleden testet jeg et program, jeg etterpå ville fjerne. Ved installasjon hadde det automatisk laget et antall kataloger under C:\WINDOWS\ATEST\FREELOAD og lagret en mengde filer der.

Klart jeg kan gå ned i hver enkel katalog og taste DEL *.*. men jeg er nå litt lat. I stedet grep jeg til hjelpeprogrammet DELALL (i filen DELALL.EXE på Saltrød Horror Show, tlf. 3703 1378. 5KB stort). Programmet sletter kataloger med filer og eventuelle underkataloger i en operasjon.

Med en enkel "DELALL C:\WINDOWS\ATEST\FREELOAD" var alt borte, inkludert FREELOAD-katalogen. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke har omtalt programmet før. Dessuten er det laget av nordmannen Stein A. Haakafoss. Takk, Stein!

Automatisk html til ascii-konvertering

er nyttig. Å endre Webdokumenter manuelt før lesing og tekstbehandling er både tungvint og tidkrevende. Tidligere har jeg testet flere programmer, som skulle gjøre jobben automatisk. Stort sett har de vært en skuffelse.

Ikke så med HTMLCon (versjon 2.2) fra Satore Township i USA. De finnes på Web-adressen http://www.crl.com/~mikekell. Derfra kan du også hente programmet. Registrering koster kun US$ 7.00.

HTMLCon konverterer HTML og HTM-filer til standard ascii tekst. Det oppdager automatisk om filene er laget under MSDOS eller Unix og behandle dem deretter. Resultatsfilen blir formattert for bedre leselighet og er klar for lesing, redigering og utskrift med vanlige bruksprogrammer under DOS, OS/2 eller Windows.

Programmet kjøres under MSDOS eller et hvilket som helst program, som kan kjøre en MSDOS-sesjon ved bruk av COMMAND.COM. Slik kjøres HTMLCon fra en DOS-boks under Windows eller WFW.

Jeg ønsket at alle Web-koder brukt i html-filene ble føyet til slutten av konvertert tekst. Det oppnås ved en enkel endring i programmets .ini-fil. De første konverterte tekstlinjene av min hjemmeside ble slik:

DOCUMENT TITLE: The Online World resources handbook home page
The Online World
by {1}[*]Odd de Presno.
{2}[I]
The Online World resources handbook book deals with the practical
sides of using the GLOBAL online information resource as seen
from an international perspective.

Kodereferansene var føyet til helt til sist og begynte slik:

Selected URL References
-----------------------
{1}{PAGE}<AHREF=presno.html>
{2}{IMAGE}TOW.GIF

Kodereferansene kan gis til Netscape eller Lynx for henting av disse filene. Først må de imidlertid utvides med den absolutte adressen til Web-tjeneren. Adressen for å hente filen presno.html blir således http://home.eunet.no/~presno/presno.html. Enkelt nok.

HTMLCon konverterer koder til og med nivå HTML+. Dermed greier det blant annet tabellene på http://www.sat-city.com/updates.htm tilfredsstillende.

Nyttig er også at programmet kan konvertere filer spesifisert med jokertegn, som C:\NETSCAPE\CACHE\*.HTM. Dermed kan du gå online, herse rundt og avslutte med en rask konvertering før etterbehandling eller dybdestudier.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.