Saltrød Horror Show nr. 97

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 7-8/95, side 80.


QuickTime-filmer på PC

På en av mine vandringer gjennom The Web havnet jeg hos Sony. Før jeg viste ordet av det lå et 800 KB fragment fra Joe Cockers nyeste musikkvideo på disken.

Musikkvideofilen var i Apple-formatet QuickTime. Windows Media Player er ikke satt opp for avspilling av slike filer. Sony hadde imidlertid en link til en løsning på Web-adressen

Et klikk og en QuickTime utvidelse for Windows Media Player begynte reisen fra The Chinese University i Hong Kong til min harddisk. Filnavn: QTW11.ZIP (326 KB, gratis).

QuickTime er plattformuavhengig. Videoer innspilt på en Apple kan uten videre spilles av på en PC. "Lerret" bør være lite. Da jeg blåste opp bildet ble kvaliteten mindre god på min VGA-skjerm. Morsomt.

Installasjonen var enkel. Noen enkle tilføyelser i WIN.INI og SYSTEM.INI og Joe Cockers hese stemme ljomet gjennom rommet.

Hvor ligger filen?

Harddiskene vokser rundt oss. Den lille notebook-maskinen min har 808.976.385 bytes kapasitet ifølge CHKDSK og enda er det massevis av megabytes ledig.

Baksiden er når noe kommer bort. Du leter der du pleier å lagre slike filer, men til tider forgjeves. Det er som når nøkkelknippet kommer bort. Har du ikke opplevet det enda, står du for tur!

En avart av problemet er å finne fildupletter. Slik at du kan få mere plass på disken ved å slette unødvendigheter.

I årenes løp har vi gjennomgått noen tricks og testet endel verktøy, som gjør letingen lettere. Denne gangen har jeg kommet over et interessant komplement til verktøykassen: DOS-programmet DIRTOTALS.

Ultraselektive filoversikter

DIRTOTALS er laget av en programmerer, som offisielt betrakter Windows som et datavirus. Noen Windows-versjon finnes da heller ikke. Jeg testet versjon 5.03.

Det lager rapporter over filene i en katalog (evt. med et eller flere nivåer med underkataloger), på en eller flere diskstasjoner, stasjoner på nettverk eller CD-ROM-disker. Det siste er uvanlig for slike programmer.

Bruksmulighetene er mange. Spesielt interessant er hvordan du kan begrense hva som skal med i rapportene. Jeg nevner i fleng:

 • Bare ta med filer som er lagret før, etter eller på en gitt dato, evt. alle filer bortsett fra dem som ble lagret i går.
 • Velg ut filer basert på filstørrelse. Produsenter av CD-ROM plater kan få filstørrelser målt i DOS clusters.
 • Kommandoen DIRTOTAL \*.* /S GT 2000000 fortalte at åtte filer på disken min var på 2 megabytes eller mer. Tilsammen beslagslegger de 73 megabytes! Fire av dem er AVI videofiler. Samlet størrelse 54 MB.
 • Programmet fortalte forresten også at det var 28 nullfiler på disken (filstørrelse 0 bytes), men at de likevel opptok 460 kilobytes! Null er ikke gratis i PC-verdenen og spesielt ikke om du har en stor diskpartisjon, som jeg.
 • Ta med informasjon fra arkiver (ZIP, LZH, etc). - Det kan imidlertid ikke hente data fra selv-utpakkende arkiver (.EXE-filer) laget med PKZIPs ZIP2EXE.EXE eller LHA.
 • Bare ta med duplikater som tilfredsstiller et eller annet karakteristika (f.eks. en jokernavnbetegnelse).
 • Bare ta med filer med gitte attributter, f.eks. skjulte filer, filer du ikke har sikkerhetskopiert enda og systemfiler.
 • Fillisten kan lages i forskjellige formater, f.eks. med sikte på videre bruk av listen automatisk i batchfiler støttet av DOS ERRORLEVEL-koder.
 • En rapport inneholder kaloger, filnavn, innhold i komprimerte filer, dato, etc. i kolonner (med rette venstremarger). Filene kan sorteres etter navn, dato/tid, størrelse eller som lagret.
 • Bruk av jokertegn er begrenset til DOS utvalg. DIRTOTALS kunne med fordel stjele fra konkurrenten WIZ her. Med WIZ kan du bruke jokertegnet typen *TULL*.* for å angi at strengen TULL kan stå hvor som helst i filens navn.

WIZ ligger i filen WIZ29.EXE (33 KB), mens DIRTOTALS ligger i DIRTO503.EXE (133 KB). Sistnevnte kan også hentes fra Internetadressen:

Sikkerhetskopiering

En stor harddisk er luksus, og det blir ikke bedre når du skal til med sikkerhetskopiering. Jeg hadde en haug med bånd, men ikke nok ledige til kopiering av en 810 MB disk.

Min gamle Micro Solutions BackPack båndstasjon har til overmål gammel programvare. Jeg kan automatisere mye, men ikke selektiv kopiering av alt på disken, slik jeg ønsket. Noe nytt måtte lages.

BackPack skulle tro at unødvendige filer allerede var kopiert. De øvrige skulle markeres for kopiering med metoden "kopiering av endrede filer".

Sikkerhetskopiering av endrede og nye filer foregår i PC-verdenen ved at filer uten filattributten "A" blir hoppet over. Har filen koden A, blir den kopiert og A-en blir fjernet. Dette gjelder uansett om kopieringsprogrammet kjører under Windows eller DOS.

Med DOS ATTRIB.EXE program kan vi endre filattributter automatisk ved hjelp av batchfiler. Det er bare en komplikasjon:

Filer som er skjulte (har attributten H) nekter å la seg endre uten videre. De må først gjøres synlige. Har filen også et annet flagg, som S (System), må begge flaggene endres samtidig.

DOS-kommandoen DIR \*.* /A:HS /S fortalte at det lå tre HS-markerte filer på disken. Systemfilene MSDOS.SYS og IO.SYS var uinteressante. Bryter disken sammen, kopieres de fra diskett. Dessuten er de ikke så store. Så de glemmer vi.

Verre er det med Windows vekslefil (386SPART.PAR). Den var på 8.3 unødvendige megabyte. Følgende kommandolinjer i en batch-fil hindrer imidlertid at den blir sikkerhetskopiert:

ATTRIB \386SPART.PAR -S -H -A
ATTRIB \386SPART.PAR +S +H

DIRTOTALS, testet annetsteds i artikkelen, lot meg plukke ut store filer, som jeg ikke ønsket å kopiere.

Kopieringsrutinen

Min automatiske kopieringsrutine fikk følgende (forenklede) innhold:

REM Alle filer får A-flagget. Meldinger om mislykket flagging
REM blir fanget opp i filen INN.
C:\DOS\ATTRIB \*.* +A /S>INN
REM Skjulte filer får A-flagget i en spesiell operasjon.
REM Merk: Filer som både er Hidden og System blir ikke rørt.
REM Søk/erstatt-programmet GSAR gjør inneholdet i INN om
REM til en batchfil. (":013:010" er asciikoder for linjeskift).
GSAR "-sNot resetting hidden file" "-r\dos\attrib " -o INN
COPY INN INN2
GSAR -s:013:010 "-r -h:013:010" -o INN
GSAR -s:013:010 "-r +h +a:013:010" -o INN2
COPY INN+INN2 FIX.BAT
CALL FIX.BAT
DEL FIX.BAT
DEL INN
DEL INN2
REM A-flagget fjernes fra store, unønskede filer med kommandoer
REM som denne. Min liste er lang.
ATTRIB C:\T49DEMO\T49INTRO.AVI -A

Behandlingen av Windows vekslefil skjer i de neste linjene, og til slutt kjøringen av BackPack. Nå er jeg klar til nattens sikkerhetskopiering. Med en stor disk, tar det tid.

Søk/erstatt-programmet GSAR ligger i filen GSAR107.EXE (46KB, gratis).

Hjelp med CONFIG.SYS

Det er ikke ofte Toshibaen min startes fra bunnen av. Jeg kjører den med Resume modus på. Denne "fortsett der du slapp"-innstillingen gir mitt gamle skjermbilde på ett par sekunder. Det som var der da strømmen ble slått av.

Noen ganger krever imidlertid et program at maskinen er satt opp annerledes. Jeg trykker ALT-CTRL-DEL og DOS (fra og med versjon 6.0) lar meg velge mellom forskjellige oppsett fra en meny. Jeg kan bl.a. velge mellom

 • Applikasjonssvitsjing under Back & Forth. Windows 3.11 kjøres i et vindu. Dette er mitt hovedoppsett.
 • Det samme oppsettet utvidet med en Scandisk-kjøring. Velges etter at ting har skåret seg.
 • Sikkerhetskopiering. Mye minne gir raskere kopiering. Mens de andre oppsettene er fullt ut basert på DOS, tyner jeg her minnet til det ytterste med QEMM.
 • Interlink med PCen som server. Normalt fungerer den som klient. For overføring av filer til/fra andre PCer.
 • Maksimalt tilgjengelig RAM. En variant av oppsettet for sikkerhetskopiering. Brukes når jeg tester programmer som krever spesielt mye hukommelse.

Mange rygger tilbake for å lage et slikt oppsett. Kommandoene i CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT er vanskelige nok som de er, synes de. Dessuten er det lett å miste oversikten.

Her kommer hjelpeprogrammet EchoBlok inn. Gi programmet ett av dine menyvalg og den skriver ut kun den delen av CONFIG.SYS som vil bli utført. På skjermen eller i en fil. I den rekkefølgen DOS vil utføre kommandoene.

Ikke noen stor sak, men nyttig om du leter etter feil i oppsettet ditt eller ønsker å rydde opp etter et overivrig installasjonsprogram.

Gratisprogrammet ligger i filen ECHOB300.EXE og er 12 KB stort. Det kan hentes ned fra min BBS eller på Internet som: ftp://oak.oakland.edu/SimTel/msdos/bootutil/echob300.zip

Synthesizer med sequencer

Synthesizer v1.00 kjøres under DOS og trenger all tilgjengelig plass i hukommelsen. Det var så vidt jeg fikk plass til musdriveren. Du må ha VGA, SoundBlaster eller kompatibelt lydutstyr i PCen.

Programmet gjør PCens tastatur om til en enkel synthesizer. Litt øvelse kreves for å bruke Synthesizer, men det virker.

Min versjon kan hentes via Internet som synth100.zip fra filblioteket ftp://oak.oakland.edu/SimTel/msdos/music/. Programmet er laget av italieneren Marko Vitez, via dell'Erica 8, 34134 Trieste, Italia. Han ber om en sjekk på US$30.00.

I disse Web-tider

er det vel på tide å få Datatid-artiklene mine blir lagt opp på Internet. Arbeidet har begynt og du finner begynnelsen på samlingen på Web-adressen index.html

Jeg håper å få lagt opp en søkemulighet etter hvert, slik at du kan søke etter ting du mener å ha lest. Har du noen andre forslag, kan de sendes til oddpresno@online.no, men vennligst ikke be om at de testede programmene legges der også.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.