Saltrød Horror Show nr. 106

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 7/96, side 64.


DOS verktøylinje under Windows

Selv når jeg bruker Windows, tar jeg ofte en tur ut i DOS for å kjøre programmer. På min BarClock verktøylinje har jeg derfor to DOS-ikoner, for hurtig å komme dit. ( Se nr. 9/1995, side 60).

Om du bare kjenner DOS-kommandoene og har en brukbar verktøykasse med hjelpeprogrammer, er DOS vesentlig raskere enn Windows for mange oppgaver. Anvendelsene spenner fra å finne filer og informasjon i filer, til sletting, omdøping, flytting, hurtig redigering av tekst og mye annet. Akkurat nå skriver jeg på denne artikkelen i et DOS-vindu.

Fra tid til annen har jeg bruk for å flytte informasjon fra DOS til Windows eller den andre veien. Her kommer gratisprogrammet DosBar til sin rett. Det har en verktøylinje som gir deg enkel adgang til markering, kopiering, liming ("paste") og andre funksjoner som til vanlig kun er tilgjengelig fra et DOS-vindus systemmeny. Programmet går under Windows 3.1.

Installasjon er rett frem. Etter ny oppstart av Windows er du klar. Hver gang du nå åpner et DOS-program eller et vindu og reduserer dets størrelse med det vante tastetrykket <ALT>+<RETURN>, kommer verktøylinjen frem (hold ALT-tasten nede mens du trykker på ENTER-tasten). Pek på knappene med Windows-pilen for å få en kort beskrivelse av hvilke funksjoner de dekker.

Oppsettsknappen (Configuration) lar deg skreddersy programmet, slik at det fungerer og ser ut slik du ønsker. Du kan blant annet endre skrifttypenes størrelse og plassere funksjonsknappene på bjelken i DOS-vinduet for at de skal ta mindre plass på skjermen.

Når du kopierer tekst fra et DOS-vindu til Windows utklippstavle, blir CR/LF normalt føyet til helt til slutt i den kopierte teksten. Dette kan være uønsket om du bare kopierer et ord eller en del av en linje. Med innstillingen 'Delete last CR/LF when copying' vil DosBar fjerne den siste CR/LF-koden i tekstbiten.

DosBar kan lastes ned fra min BBS, Saltrød Horror Show, (tlf. 370 31378). Filnavn: DOSBR143.EXE (27 KB, gratis). Programmet er laget av tyskeren Andreas Furrer.

Elektronisk rettskrivingsordbok

Er du som meg, hater du å bla i rettskrivingsordbøker. En gang i mellom har de imidlertid ikke vært til å komme utenom. Mitt flotte tekstprogram fra 1986 (!) har nemlig ingen rettskrivingskontroll på norsk. Nå har jeg imidlertid funnet noen løsninger på Internett:

Billigløsningen er å laste ned en 640 Kb stor fil fra adressen ftp://ftp.funet.fi/pub/unix/security/dictionaries/Norwegian/words.norwegian. I filen ligger det over 61.000 korrekt bokstaverte norske ord. En linje pr. ord.

Døp om filen til NORSK, kombiner den med utvalgte hjelpemidler, DOS-synonymer eller batchfiler, og du har en enkel og rask løsning. Jeg bruker hjelpeprogrammet FGREP styrt av batchfilen NORSK.BAT, når jeg søker i ordlisten:

@echo off
fgrep -fpx "%1" c:\util\norsk\norsk

Lurer jeg på om "inneholdt" skal skrives "inneholt", søker jeg ordlisten med kommandoen "norsk innhol". NORSK.BAT gir følgende svar:

 inneholde
 inneholdende 
 inneholder 
 inneholdt 

Merk: De norske spesialbokstavene er skrevet med 7-bits ascii-koder i ordlisten. Jeg bruker dem gjerne som de er, men du vil kanskje foretrekke å få dem konvertert til æ, ø og å før bruk.

Bokstavkonverteringen gjøres enkelt med verktøy som med GSAR (i filen GSAR107.EXE, 46 KB, gratis). FGREP ligger i filen (31 Kb, gratis).

NORSK under Windows

Under Windows 3.x kan FGREP kombineres med hjelpeprogrammet SSET i en utvidet batchfil med følgende innhold:

 @echo off
 SSET ord* 
 cls 
 SSET @inp("Ord eller delord (maks 25 bokstaver): "^ord) 
 fgrep -fpx "%ord%" c:\util\norsk\norsk 
 pause 

Batchfilen kan kjøres fra File, Run. Du kan også legge den inn for senere kjøring med klikk på et DOS-ikon i en passende programgruppe. Ved oppstart spør programmet: "Ord eller delord (maks 25 bokstaver:" Tast inn "innhol" og få samme rapport som over.

SSET ligger i filen SSET16.EXE (24KB, gratis).

Automatisk stavekontroll

En tredje mulighet er å bruke filen med et av staveprogrammene til Quinion. Jeg hentet to versjoner via Internet fra Sverige.. Filene har trolig andre navn når du leser dette.

Filen spel300e.zip (139 KB) er for stavekontroll i alle Windows "edit boxes". Filen winsp201.zip (686 KB) virker i et hvilket som helst vindu, inklusive DOS. Arbeider du mye i DOS, er det den siste filen du ønsker.

Jeg lastet også ned den ferdig kompilerte versjonen av den norske ordlisten (norwbokm.zip). Her ligger også ordlister for andre språk, som engelsk (engelsk og amerikansk), fransk (fransk og kanadisk), tysk, spansk, italiensk og hollandsk. Du finner ordlistefilene i Internett-katalogen ftp://ftp.clever.net/pub/quinion/. De har navn som SPANISH.ZIP, ITALIAN.ZIP, osv.

Filen ibid20.zip (162KB) brukes for vedlikehold av "tilknyttede" ordlister. Slike ordlister kan du bygge opp selv. Dette er nyttig for dem som bruker mange spesialord i jobb eller fritid.

Stavekontrollprogrammene har mange anvendelser. Du kan for eksempel bruke dem for kontroll av utgående elektroniske brev skrevet med Eudora eller Pegasus mail. (De kan forresten stilles inn for å hoppe over kommentert tekst i epost, dvs. den delen av dine brev som refererer til hva mottakeren har sagt tidligere.)

Programmene er gratis for "private and educational use". Du må bruke Windows 3.1, Win 95, Win NT eller kompatibelt utstyr. Produsenten utgir et gratis nyhetsbrev med informasjon om nye versjoner, m.m.

Bakgrunn til Web-sider

Forleden ankom et e-rop om hjelp fra to kvinnelige studiner i min elektroniske postkasse. De måtte MEGET RASKT (?) vite hvordan man lager en Web-side med en gitt bakgrunnsfarge for lesing med Netscape.

Svaret er selvfølgelig enkelt nok for dem som kan. Vi kan bruke BGCOLOR-kommandoen for bakgrunnsfarge i html-dokumenter.

Men hva om du ønsker bilder av Torungen fyr eller Glitretind som bakgrunnsgrafikk? Da kan vi bruke vi BACKGROUND=, som i følgende eksempel: <body background=torungen.gif>.

Vanligvis bruker vi ganske små GIF-filer. Netscape vil behandle dem som "fliser" ved oppbygging av en bakgrunnskonstruksjon. I figur 1 ser du filen BABYBKG.GIF (1271 bytes stor). Jeg la filen inn i min hjemmeside (http://home.eunet.no/~presno/) med kommandoen <body background=babybkg.gif>. Resultatet ser du i figur 2.

BABYBKG.GIF inngår i en samling på 66 slike småfiler. Jeg hentet dem fra http://www.simtel.net/pub/simtelnet/win3/html/niceweb1.zip med Netscape. Shareware $10.00 til John Edminston i Australia (epost: johnedmiston@ultra.net.au).

Fristende? Vær forsiktig. Intet er mere irriterende enn en bakgrunn som gjør teksten uleselig.

Nye versjoner av gamle flammer

LIST, gamle flamme for lesing av ascii-tekster, ligger nå på nettet i filen ftp://garbo.uwasa.fi/pc/fileutil/list91m.zip og på min BBS (filnavn: LIST91M.EXE, 106 Kb). Som vanlig er det interessante endringer:

Programmet har nå en søkemulighet, som kan iverksettes fra DOS kommandolinje med parameteren "/Ttekst". Følgende kommando

 LIST \DIV\LOG*.* /TFrom: John Ost

søkte lynraskt gjennom alle LOG*.* filene i \DIV-katalogen og stoppet ved følgende linje:

 From: John Ost <jost@mv.mv.com>

Søkekommandoen er følsom for ditt valg av store/små bokstaver. Det egner seg godt for å bli lagt inn i en batchfil, for eksempel med

 LIST %1 /T%2 %3 %4 %5 %6%7 %8 %9

Registrerte brukere kan nå starte LIST med kommandoen "LIST /@filnavn". Erstatt "filnavn" med navnet på en fil, som inneholder en liste over filer som skal vises frem. Det kan være interessant når filene man ønsker å lese ligger spredd rundt om på disken.

PKLITE er en annen gammel kjenning i ny versjon. Den brukes som kjent for hurtig dekomprimering av filer med etternavnet .ZIP. Versjon 2.01 ligger nå på min BBS som PKLTS201.EXE (80 Kb).

Viktige endringer siden versjon 1.50 omfatter blant annet:

 • Komprimering av 16-bits Windowsfiler (.DLL og .EXE),
 • Automatisk oppdagelse av Windowsressurser (ikoner, dialog- bokser og andre bitmap-filer), slik at disse kan komprimeres.
 • Automatisk oppdagelse av om et .EXE program er et DOS eller Windows-program.
 • Komprimering av Read-Only filer.

Konvertering av filer

Parse-O-Matic er et programmerbart dataendringsverktøy for DOS, Windows (også Windows 95) og OS/2. Skjønner du beskrivelsen under, er det kanskje for deg. Systemet er imidlertid stort og det tar tid å sette å sette seg inn i hvordan det brukes.

Programmet kan brukes til import, eksport, automatisk redigering, ekstrahering av tekst, konvertering av data, oppslag i tabeller, endring/fjerning av innrykkstegn (TAB), selektiv kopiering, omformatering av rapporter, filtrering, endring av kolonner, beregninger, m.m.

Som input kan du gi programmet tekst (i et hvilket som helst format), binære data, DBF (DBase), data med fast eller variabel elementlengde (Fixed-Record-Length) eller EBCDIC.

Resultatet kan gis som tekst (f.eks. flatt, komma-avgrenset, paginert, heksadesimalt), binært, data med fast eller variabel elementlengde eller EBCDIC. Jeg hentet det via Internett fra http://www.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/fileutil/pspa370.zip (300 Kb. Shareware).Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.