Home | Books | Articles | Presenter

Jordan 2007

Odd de Presno: Speeches and presentations held in Norway

2008, December 10, Stavern. "Hvordan påviker internettutviklingen attføringsbransjens arbeide og resultater?"

2001, November 29-30, Tromsø: Conference "IKT - framtidsvyer for skolen 2001". Organizer: Statens utdanningskontor i Troms. Odd de Presno: "Kidlink i internasjonalt samarbeide," and workshop "Med Kidlink inn i framtida" focused on the Who-am-I? program.

2001, November 6-7, Kristiansand: "Seminar om internasjonalisering i skolen." Organizer: Statens utdanningskontor i Vest-Agder. "Hvem-er-jeg i klassen. Internasjonal nettverksbygging for lærere gjennom Kidlink."

1999, December 2-3, Tromsø: "IKT i fagene 99." Organizer: Statens utdanningskontor i Troms.

  • "Kidlink  - en mulighet for internasjonal kontakt mellom barn."

  • Dinner speech

  • Workshop: "Kidlink: Hvem-Er-Jeg? programmet"

1999, May 6, Trondheim: NKUL '99 on "IKT i utdanning og undervisning." Presentation: "Kidlink og Hvem-Er-Jeg? programmet."

1999, February 3, Oslo: Software '99 on "IT og utdanning i klasserommet". Organizer: Den Norske Dataforening. Presentation: "Kidlink og Hvem-Er-Jeg? programmet."

1998, March 6, Oslo: Fagdag. Presentation of Kidlink. Organizer: Norsk Telemuseum.

1997, Nov 12-13, Grimstad: Kompetanseutvikling for ressurspersoner innen IT. [1] Kidlink, [2] Internett. Organizer: Statens Utdanningskontor i Aust-Agder.

1997, May 14, Arendal: Seminar om Informasjonsteknologi i skolen. Keynote speech: "IT, pedagogens støttespiller eller fiende?" Organizer: Avd. for pedagogikk, HiA.

1997, Apr 21, Trondheim: DND/T member meeting. Speech: "Trender: Hvordan finne ting på Internett."

1997, Feb 19, Arendal: Seminar: "Barn, unge og biblioteket i en IT-tid. Hva nå?" Organizer: Norsk Bibliotekforening, Avd. Aust-Agder. Presentations: [1] Kidlink, [2] Finding information on the Internet.

1996, Oct 24 - 25, Oslo: Workshop: "The Internet as an editorial tool." Organizer: The Norwegian Specialized Press Association.

1996, Apr 16 - 17, Oslo: Workshop: "The Internet as an editorial tool." Organizer: The Norwegian Specialized Press Association.

1995, Nov 9, Oslo: Internett seminar. Organizer: Manpower A/S. Half-day session.

1995, Oct 27-28, Oslo: Konferanse om Drift av Advokatkontor. Organizer: Den Norske Advokatforening. Speech: "Internet - the global network - also for lawyers!"

1995, Sep 21-22, Fredrikstad: Fagpressen Online. Organizer: Institutt for Journalistikk. Workshop. Topic: "Internet as a source for journalists."

1995, June 29 & November 9, Sandvika: Organized by Manpower A/S. Speech: "Internet Trends 1996."

1995, June 1, Oslo: Seminar. Organizer: France Telecom. Speech about Personal Communication and the Internet.

1995, May 31, Oslo: Internett grunnkurs. Organizer: The Norwegian Specialized Press Association. Workshop: "The Internet."

1995, Feb 22, Oslo: Internasjonal Kommunikasjon. Organizer: Norteb. Speech: "Practical experiences with mobile communications."

1994, Nov 10, Grimstad: Organized by HiA. Lecture: "Internet, Kidlink, and The Online World resources handbook."

1994, Sep 12-16, Oslo: Kontor & Data '94. Organizer: Den Norske Dataforening. Speech: "Edutainment - Sightseeing in Cyberspace by Day."

1992, Nov 16-20, Fredrikstad: Kommunikasjonsverksted. Organizer: Institutt for Journalistikk. Presentations: "What is needed for effective communications," "Online sources of information," "Finding online sources," "Electronic mail for journalists."

1992, full year, Bergen By Byte online service: Moderator of an online conference for teachers ("RVO Globalt").

1991, April 19, Arendal: TBKs Datauker på Agder. Organizer: TBK. Speech: "Data communication from the end user's point of view."

1991, March 12, Oslo: PC-Sikkerhet '91. Organizer: Institutt for Datasikkerhet A/S. Speech: "The PC Revolution Continues!"

1990, Oct 9, Kristiansand: Organizer: Den Norske Dataforening - Sør. Speech: "Online sources for LAN users."

1990, Aug 30-31, Kristiansand: De norske datadager 1990. Organizer: Den Norske Dataforening - Sør. Speech: "The changing computer professions."

1990, Feb 2, Klekken: Foreleserkonferansen 1990. Organizer: Oslo Handelshøyskole. Keynote speech: "Undervisning i 90-årene: Vil studentene ha 10 års EDB-erfaring når de begynner studiene?"

1988, Oct 18, Trondheim: DND/T member meeting. Speech: "Hvordan kan bedriftsleder ...! tjene penger på at Odd de Presno kommer til Trondheim?"

1988, Sep 7, Kirkenes: Informasjonsseminar - Kvinner og IT. Organizer: "Grenseløse deg." Speech: "Hvordan starte egen bedrift?"

1988, Aug 31 - Sep 2, Geilo: SDS-Konferansen 1988. Organizer: Statens DataSentral a.s. Speech: "Personlig datamaskin - verktø i yrke og fritid."

1988, Aug 17, Saltrød: Workshop about "Systemrevisjon og tilrettelegging." Organizer: Odd de Presno.

1988, Aug 18, Saltrød: Workshop about "Effektiv (PC) databehandling." Organizer: Odd de Presno.

1988, Aug 19, Saltrød: Workshop about "Effektiv bruk av eksterne databaser." Organizer: Odd de Presno.

1988, Aug 15-16, Saltrød: Workshop about "Konstruksjon av systemer for helautomatisk datafangst." Organizer: Odd de Presno.

1988, Apr 20, Oslo: "Fokus: Grafisk Marked." Organizer: Den Norske Dataforening - Distrikt Østlandet. Speech: "Vyer om fremtiden - om grafisk bransje, teknologi og desktop publishing."

1988, Mar 23, Kongsberg: Årsmøte i Elektronikkindustriens Komponent Forum. Speech: "Elektronisk markedsovervåking og strategisk informasjonsinnhenting."

1988, Mar 2, Bergen: Meeting at Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland. Speech: "Lenge leve PC-en."

1988, Jan 27, Ålesund: Full day course in usage of online services. Organizer: Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole.

1987, Nov 26, Bergen: Teknologidagene '87. Organizer: Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland. Keynote speech: "Er IBM PC død?"

1987, Nov 24, Grimstad: Half day course about searching in online databases. Organizer: Statens Yrkespedagogiske Høyskole.

1987, Oct 12, Oslo: Årsmøte i Oslo krets av Norges Apotekerforening. Speech: "Datameldinger fra propagandaavdelingen."

1987, Aug 12, Rondane: Kurs i datakommunikasjon og nettverk. Organizer: Rådet for elektroteknisk utdanning. Four sessions: Automatic communications; Using foreign information sources; Using BBSes; Creating an online nettwork between schools.

1987, Jun 17, Oslo: Seminar: PC-en som kommunikasjonsverktøy. Organizer: Norsk Senter for Informatikk A/S. Keynote speech about the seminar's topic, pluss session on "downloading."

1987, June 6, Kristiansand: Work-shop: PC-basert informasjonssenter. Organizer: Kristiandsand Yrkesskoler.

1987, May 21, Oslo: Speech at seminar organized by Forum for offentlige informasjonsarbeidere.

1987, March 31, Oslo: Edb i opplæring og personalutvikling. Organizer: DND/Senter for Personal- og Organisasjonsutvikling. Presentation: "Organisasjonsutvikling med elektroniske oppslagstavler."

1987, March 12, Oslo: Speech at seminar organized by Unisys A/S: "Er det slik vi skal holde oss orientert i 1987?"

1987, Feb 12, Hønefoss: Seminar about online communications and searching of online databases. Organizer: SLHK. Role: Full day.

1986, Dec 9, Oslo: Kurs i datakommunikasjon. Organizer: Datatid.

1986, Nov 11, Oslo: "Internasjonale databaser". Organizer: Olivetti Norge A/S.

1986, Oct 9, Porsgrunn: Kurs i datakommunikasjon. Organizer: Telemark Ingeniørhøgskole. One day seminar about communications and searching in online databases.

1986, Sep 15, Oslo: Informasjonsforvaltning - fremtidens bedriftsressurs. Organizer: Norske Sivilingeniørers Forening. Speech: "Søking i informasjonsdatabaser."

1986, Mar 10-11, Horten: Seminar og workshop om Elektronisk Datafangst. Organizer: Secon a.s. Two full days.

1986, Apr. 16, Ustaoset: Utviklingsseminaret 1986. Organizer: Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd (NAVF). Presentation about practical online communications and searching.

1985, Apr 17, Oslo: Conference: Kontorets informasjonsbehandling. Organizer: Den Norske Dataforening. Speech.

1984, Dec 1, Saltrød: Course about computer communication for teachers. Organizer: Folkeuniversitetet i Agder.

1984, Jun 27, Oslo: Seminar for journalists: "Send din OL-reportasje med TRS-80 Model 100." One day. Organizer: Televerket (Teleskolen).

1984, Oct, Oslo: Speech at a conference about "Teknologi og drift." Organizer: Den Norske Dataforening - Østlandet.

1984, Jan 31 and Feb 2, Oslo: Two TRS-80 Model 100 courses. Organizer: Datema (Nordisk Mikro A/S). Various lectures on TRS-80 M100 applications.

1973, Feb 12, Ringerike: Speech: "EDB sett med ledelsens øyne." Organizer: Ringerike Industriforening.

1972, Nov 1, Oslo: Speech: "Aktivitetslisten - et estimerings- og planleggingsverktøy i EDB-utviklingsprosjektet." Organizer: Norsk Selskap for Elektronisk Informasjonsbehandling.

1972, Apr 14, Klekken: Work-shop i personlig planlegging. Organizer: Data Logic A/S.

1971, Jun 14, Stavanger: Speech on "Toppledelsens engasjement i system- og programutviklingsprosjekter." Speech on "Kjøp og salg av edb- utviklingsprosjekter - retningslinjer for kontrakter." Conference organizer: NordDATA '71.

1968, May 9, Oslo: Course: Introduction to operations research. Organizers: DBF/Ø and Data Logic A/S.