Saltrød Horror Show nr. 104

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 5/96, side 44.


PCen som høytleser

Flere i min familie har mistet synet i eldre dager, så det kan trolig også ramme meg en dag. Programmet Winspeech fanget derfor øyeblikkelig interesse. Det leser engelsk tekst muntlig via PCens høyttalere.

Har du kassettspiller i bilen og kjører mye, gir det nye muligheter. En anvendelse kan være opplesning av dagens elektroniske post gjennom høyttalerne, en annen å lese høytt fra bøker, du har hentet fra Internet.

Winspeech kjøres under Windows 3.1 eller høyere. Du trenger 2 megabyte ledig plass på disken. Det kan kjøres på PCer uten lydkort, men dette anbefales ikke. Jeg kjører det på en Toshiba 4900CT med innebygde høyttalere.

Øverst i skjermbildet er Winspeechs menybjelke. Under bjelken et tekstområde og nederst statusrapporter. I tekstfeltet vises teksten etter hvert som den blir lest opp. Du kan endre innholdet mens det står på skjermen, som var det et redigeringsprogram. Volumet og opplesningens hastighet endres enkelt fra en meny.

Høytlesningen foregår ved at hvert individuelle engelske ord blir oversatt til en sekvens av fonetiske symboler. Programmet slår opp ord som ikke kan oversettes riktig av den interne algoritmen i en skreddersydd ordliste. Ordlistens innhold kan redigeres.

Å lese norske tekster krever tilpasningsarbeide. Jeg prøvde først å konvertere de norske spesialbokstavene til andre "koder" ut fra tips i hjelpeteksten, slik:

Å og å ble endret til Aa
Æ og æ ble endret til Ae
Ø og ø ble endret til Er.

Å og æ gikk til tider bra, men ø-ene var det værre med. Vakkert ble det imidlertid ikke, selv om ytterligere eksperimenter trolig ville kunne gi bedre resultat. Opplesningen er maskinell og monoton. Øret skal trenes for å få full nytte av programmet.

En gratis testversjon kan lastes ned fra Internet, men med det kan du kun lese filer på 50 ord eller mindre. Jeg hentet versjonen fra ftp://ftp.coast.net/SimTel/win3/sound/wspeech.zip (391 KB). Denne versjonen egner seg kun for dem som vil skaffe seg et inntrykk av det kommersielle programmets egenskaper.

Winspeech 1.0, PC WholeWare, 33 Justin Street, Lexington, MA 02173, USA. Epostadresse: cosmos@cambex.com. Den kommersielle versjonen koster US$40.00.

Offline bruk av Netscapes cachefiler

I nr. 3/96 (side 80) omtalte vi Windows-programmet Websaver. Det rekonstruerer Web-sidene fra Netscape-cachen, slik at du kan lese filene enklere etter å ha vært offline. Det kan dermed spare deg for et hav av online-tid og tellerskritt.

Shareware-programmet Cache Master konverterer også filene for bruk on- og offline med Internet-lesere som Netscape. Du kan bruke det for administrasjon av html-dokumenter, Internetadresser, bilde/grafikk-filer (gif, jpg, tiff, bmp, osv), Windows INI-filer, epost-adresser, Usenet newsgruppeadresser, gopher og telnetadresser, samt innholdet i ascii-filer.

Du kan søke etter tekst-strenger i lagrede dokumenters innhold, tittel-listen (hvert Web-dokument har en tittel), etter Internetadresser og for den saks skyld tekst i ascii-filer. Nyttig når du ikke riktig vet hvilken fil du skal se nærmere på.

I noen Netscape-installasjoner er det vanskelig å kjøre programmet offline. Cache Master kan brukes med hjelpemidlet MOZOCK.DLL, som er laget for å løse dette problemet. Jeg hentet denne filen fra ftp://ftp.luth.se/pub/infosystems/www/netscape/unsupported/windows/mozock.dll

Cache-filene kan fordeles på "permer" (folders) for at det skal bli enklere å finne igjen informasjon. Lokale filer kan føyes til for å lage en mer omfattende database med informasjon.

Cache Master er laget for bruk under Windows 3.1 og krever at du har VBRUN300.DLL på disken. Registrering koster US$20.00. Skriv til osl@neosoft.comfor mer informasjon. Jeg lastet programmet ned fra ftp://ftp.coast.net/SimTel/win3/internet/cm141.zip.

Avansert DOS søkeprogram

Maxfind har vi omtalt flere ganger før, men programmet har stadig tapt i konkurransen med LOOKFOR. Om versjon 3.2 påpekte vi at dets store svakhet var at ord det søkes etter måtte stå på samme linje. (Se Web-siden http://odd.site44.com/presno/datatid/shs93.html eller bla opp på side 80 i nr. 2/95).

Med versjon 3.3 forsvant svakheten og dermed er Maxfind blitt en meget verdig konkurrent til Lookfor. Programmet er raskt. Da det bygger på søk etter flere strenger (eller ord) innen et område, kan det finne saker Lookfor ikke greier.

Dessuten har Maxfind en "ikke" parameter. Du kan for eksempel søke etter alle forekomster av ordet "apple" i en fil, men kreve at det ikke skal gi tilslag på funn som inneholder strengen "apple pie" eller "appleton". Det oppnås ved å bruke et !-tegn foran IKKEordene, som i søkekommandoen

apple "!apple pie" !appleton

En av Lookfors styrker er at du kan bla opp og ned i teksten fra funnstedet. En svakhet er at resultatet lagres som skjermdump, dvs. at tekstlinjene fylles ut helt ut til høyre marg med blanke. Jeg pleier derfor å etterbehandle funnene med en "fjern blanke til høyre"-rutine med en batchfil.

Maxfind viser frem funnene i et vindu på maksimalt 15 linjer. Trenger du mer, må du inn i funnfilen med andre verktøy. Resultatet sendes imidlertid til skjermen uten ekstra blanke etter linjene, slik Lookfor gjør.

Jeg synes Maxfind fungerer best som modul i en batchrutine. Koplet til makroer eller synonymer og kombinert med titteprogrammet LIST, kan det gjøre en rekke brukbare jobber. La meg forklare med et eksempel:

Maxfind med LIST

Råmanuskriptet til The Online World resources handbook ligger fordelt på 32 filer. Tilsammen er det litt over 900 Kb med tekst.

Søk i boka gjøres ved et PCED synonym (du kan gjøre det med en MS-DOS DOSKEY makro). Den påkaller følgende batchfil:

echo off
MF -pa %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 \online\*.m|LIST /s /f%1
cls
echo -----------------------------------------------------
echo Negativt søk=!presno; bob/robert; ^ord = ord start i kolonne 1

La oss ta det fra venstre: "mf" i linje to påkaller Maxfind. Parametrene "-pa" krever søk i avsnitt (avsnitt er definert som tekst skilt av blanke linjer) og at alle ordene må finnes i de avsnittene som velges ut (som i "epler AND bananer". I Maxfind skriver vi kun "epler bananer"). Sløyfer du a-en i -pa, er det nok at ett av ordene finnes i avsnittet.

Søkeordene mine havner i DOS-variablene %1 til %9. Deretter kommer filnavnene (\online\*.m) og så begynner det å bli morsomt. Ved hjelp av DOS pipe-tegn (|) sendes resultatet til LIST, som også må ha beskjed om dette med parameteret "/s".

Helt til sist på linjen har jeg "/f%1". Det medfører at LIST øyeblikkelig begynner et søk etter ordet som ligger i variablen %1. Eksempel: Heter DOSKEY-makroen for å starte rutinen "s" og jeg taster inn "s epler bananer", vil resultatet bli vist frem i LIST, som øyeblikkelig søker etter "epler" og viser ordet avmerket på skjermen. Trykker jeg "a" i LIST, vil programmet lete etter neste forekomst av ordet. Nyttig i mine anvendelser.

Nederst i batchfilen har jeg en liten hjelpetekst, for at jeg skal huske nyttige kommandoer. Merk at selv om vi bruker "-a", vil et søk etter "epler !bananer" ignorere avsnitt med "epler" sammen med ordet "bananer". Et mer komplisert søk, som i eksemplet "epler o g (karina eller odd)" gjennomføres med kommandoen "epler karina/odd".

Kommandoen "^epler !bananer" krever at ordet "epler" skal begynne i kolonne 1 i teksten og at bananer ikke skal finnes i avsnittet.

Slik rutinen er satt opp, vil søk etter "eple banan" også gi tilslag på ord som eplemost og banansyltetøy. Ønsker du nøyaktig ordene eple og banan, må søkeparametrene endres til "-paw".

Programmet har flere andre spesialinnstillinger. Jeg synes derfor det brukes best med et arsenal av makroer/batchfiler tilpasset spesialformål, dvs. søk i fordefinerte grupper med filer.

Hver dag søker jeg disken tallrike ganger. Noen ganger gir Lookfor det beste resultatet, andre ganger Maxfind. Du trenger erfaring for å se hva som passer best.

Hastigheten er som med Lookfor. På min PC søkte begge gjennom 782 tekstfiler med 8.1 MB på rundt 22 sekunder. Anbefales!

List ligger i filen LIST91K.EXE (116 Kb, US$37). Maxfind ligger i MAXFND33.EXE (35 Kb). Registrering: US$21.00 inkl. forsendelse til Stanley C. Peters, P. O. Box 2028, Fairfield, Iowa 52556, USA. Epost: 71355.470@compuserve.com.

Norsk til engelsk og tilbake

The Norwegian Translator pretenderer å oversette fra norsk til engelsk og omvendt. Oversettelser skjer ord for ord ut fra ditt valg av opsjoner. Det har en modul for utvidelse av ordlisten, samt en tekstmodul for hurtig læring og skriving av doumenter.

Sharewareversjonen har kun 3,000 ord i databasen. Det er en alvorlig begrensning for en fil på 1.3 megabytes. Jeg har derfor vanskelig med å vurdere nytteverdien og kan kun konstatere at vanlige engelske ord som "drown" (drukne), "browser", "software", "luck" og "finger" ikke finnes i sharewareutgaven.

"Message" ble oversatt med "bud". Om dette også er resultatet i den kommersielle versjonen, har jeg tvil om kvaliteten. På den andre side kan du over tid bygge opp noe som passer deg bedre. En slik jobb kan imidlertid ta år.

Den fulle versjonen koster 1.000 kroner og er begått av Jason og Tone Crandol, Solliveien 11a, 1324 Lysaker. Du må ha VBRUN300.DLL på disken. Jeg hentet pakken med Netscape fra Internetadressen: ftp://ftp.coast.net/SimTel/win3/lang/norsk20.zip.

MSDOS 7.0

Microsoft ønsker at alle skal tro Windows 95 ikke kjører under DOS. Andre mener det er løgn. På World Wide Web finnes en oppskrift på hvordan MSDOS 7.0 skilles ut fra Windows 95. Adressen er http://www.ctyme.com/msdos7.htm.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.