Hjem | Bøker | Artikler | Foredragsholder

Odd García de Presno

English. Português

Odd García de Presno ble født i 1944 og bor i Arendal med sine datamaskiner.

Har skrevet tolv bøker og deltatt i flere bokprosjekter med andre forfattere. Halvparten av bøkene er om praktisk bruk av internett og datakommunikasjon. De andre er om praktisk bruk av PCer. Publisert i Norge, England, Kanada, Tyskland og Island. "The Online World resources handbook" var en av verdens første "sharewarebøker" på internett og en av Project Gutenbergs første "etexts" (internetts første samling av elektroniske bøker). Boken ble ajourført fra 1993 til 2003.

Mer enn 1.000 av hans artikler er publisert i aviser og fagtidskrifter i Skandinavia, England, Japan og USA. Klikk her for å lese artikler publisert i tidsskriftet Datatid, Norge.

Skribent. Foredragsholder. Konsulent. Hovedtemaer: Virtuelle kunnskapsnett. Strategisk bruk av virtuell informasjon. Internett-støttet utdannelse av grunnskoleelever.

Stifter og Executive Director i Kidlink fra 1990 til 2008: En global, ikke-kommersiell og brukereiet organisasjon som hjelper barn å forstå sine muligheter, sette mål og mestre livet. Anerkjennelser: Global Bangemann Challenge Award i kategorien "IT in all kinds of education" (Sverige. Pris tildelt av kong Carl XVI Gustaf). Førstepris i "Educational projects for users up to 18 years old" av Global Junior Challenge (Italia). Online Learning Award of Special Merit ("The Cyber Golden Hearts") fra Special Interest Group Telelearning (SIGTel) , International Society for Technology in Education (ISTE, USA).

I 2008 ble Kidlinks aktiviteter støttet av 100,000 nettsider på over 30 språk, 500 frivillige i 50 land, et privat flerspråklig nett for trygt samarbeide mellom barn og mellom utdannere, samt flere barnekunstutstillinger. Barn i 176 land hadde registrert seg for å bli med.

Stiftet programvarehuset Data Logic A/S (Norway) i 1967 og var daglig leder i fem år. 1968-1970: Styremedlem i Business Management Promotions Ltd., (England). Var i syv år salgssjef i Control Data Corp. med ansvar for CYBERNET/Norway, en internasjonal tjeneste som solgte dataanvendelser per modem og relaterte konsulenttjenester. Marketingsjef i IKO Software Service A/S, to år.

Odd García de Presno er diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt (1968. Siviløkonom.). Siden 1991 oppført i Marquis' "Who's Who in the World" . Har vært profesjonelt engasjert i nettbaserte tjenester siden 1973 og drev en engelskspråklig BBS fra 1985-1997.

Tilbud til slektsforskere


http://odd.site44.com/index.html