Saltrød Horror Show spalten

av Odd de Presno.


Publisert månedlig i tidsskriftet Datatid (Norge) fra 1986 til 1996.

Viktig: Eventuelle hypertekst-adresser omtalt i disse artiklene blir ikke oppdatert. Let i The Online World resources handbook om en adresse ikke fungerer lengre. På Internet endrer ting seg hyppig!

Navn på programmer og filer endrer seg også. Bruk SimTel eller Archie for å finne dagens filnavn. Min BBS er avviklet.

Tilbake til artikkelmenyen

1996

Nummer 106, i nr. 7/1996 side 64.

Nummer 105, i nr. 6/1996 side 64.

Nummer 104, i nr. 5/1996 side 44.

Nummer 103, i nr. 3/1996 side 80.

Nummer 102, i nr. 1/1996 side 48.

1995

Nummer 101, i nr. 13-14/1995 side 80.

Nummer 100, i nr. 12/1995 side 80.

Nummer 99, i nr. 10/1995 side 80.

Nummer 98, i nr. 9/1995 side 64.

Nummer 97, i nr. 7-8/1995 side 80.

Nummer 96, i nr. 6/1995 side 80.

Nummer 95, i nr. 4/1995 side 80.

Nummer 94, i nr. 3/1995 side 80.

Nummer 93, i nr. 2/1995 side 80.

Nummer 92, i nr. 1/1995 side 79.

1994

Nr. 91 i nr. 12/1994

Nr. 90 i nr. 11/1994

Nr. 89 i nr. 10/1994

Nr. 88 i nr. 9/1994

Nr. 87 i nr. 7/1994

Nr. 86 i nr. 6/1994

Nr. 85 i nr. 5/1994

Nr. 84 i nr. 4/1994

Nr. 83 i nr. 3/1994

Nr. 82 i nr. 1/1994

1993

Nr. 81 i nr. 12/1993

Nr. 80 i nr. 11/1993

Nr. 79 i nr. 10/1993

Nr. 78 i nr. 9/1993

Nr. 77 i nr. 7/1993

Nr. 76 i nr. 6/1993

Nr. 75 i nr. 5/1993

Nr. 74 i nr. 4/1993

Nr. 73 i nr. 3/1993

Nr. 72 i nr. 1/1993

1992

Nr. 71 i nr. 12/1992

Nr. 70 i nr. 10/1992

Nr. 69 i nr. 11/1992

Nr. 68 i nr. 9/1992

Nr. 67 i nr. 7/1992

Nr. 66 i nr. 6/1992

Nr. 65 i nr. 5/1992

Nr. 64 i nr. 4/1992

Nr. 63 i nr. 3/1992

Nr. 62 i nr. 2/1992

Nr. 61 i nr. 1/1992

1991

Nr. 60 i nr. 12/1991

Nr. 59 i nr. 11/1991

Nr. 58 i nr. 10/1991

Nr. 57 i nr. 9/1991

Nr. 56 i nr. 7/1991

Nr. 55 i nr. 6/1991

Nr. 54 i nr. 5/1991

Nr. 53 i nr. 4/1991

Nr. 52 i nr. 3/1991

Nr. 51 i nr. 1/1991

1990

Nr. 50 i nr. 12/1990

Nr. 49 i nr. 11/1990

Nr. 48 i nr. 10/1990

Nr. 47 i nr. 9/1990

Nr. 46 i nr. 8/1990

Nr. 45 i nr. 9/1990

Nr. 44 i nr. 6-7/1990

Nr. 43 i nr. 5/1990

Nr. 42 i nr. 4/1990

Nr. 41 i nr. 3/1990

Nr. 40 i nr. 2/1990

Nr. 39 i nr. 2/1990

1989

Nr. 38 i nr. 12/1989

Nr. 37 i nr. 11/1989

Nr. 36 i nr. 10/1989

Nr. 35 i nr. 9/1989

Nr. 34 i nr. 8/1989

Nr. 33 i nr. 6/1989

Nr. 32 i nr. 6/1989

Nr. 31 i nr. 5/1989

Nr. 30 i nr. 4/1989

Nr. 29 i nr. 3/1989

Nr. 28 i nr. 2/1989

Nr. 27 i nr. 1/1989

1988

Nr. 26 i nr. 12/1988

Nr. 25 i nr. 11/1988

Nr. 24 i nr. 10/1988

Nr. 23 i nr. 9/1988

Nr. 22 i nr. 8/1988

Nr. 21 i nr. 7/1988

Nr. 20 i nr. 6/1988

Nr. 19 i nr. 5/1988

Nr. 18 i nr. 4/1988

Nr. 17 i nr. 3/1988

Nr. 16 i nr. 2/1988

Nr. 15 i nr. 1/1988

1987

Nr. 14 i nr. 12/1987

Nr. 13 i nr. 11/1987

Nr. 12 i nr. 10/1987

Nr. 11 i nr. 9/1987

Nr. 10 i nr. 6/1987

Nr. 9 i nr. /1987

Nr. 8 i nr. /1987

Nr. 6 i nr. /1987

1986

Nr. 5 i nr. 2/1986

Nr. 4 i nr. 1/1986

Nr. 3 i nr. 0/1986

Nr. 2 i nr. /1986

Første utgave, nr. 8/1986, side 68.